Результати випробувань випробувальної лабораторії ДП «Сумистандартметрологія» мають 100% достовірність

Результати випробувань випробувальної лабораторії

ДП «Сумистандартметрологія»

мають 100% достовірність

Отримано результати участі у програмі міжлабораторних порівнянь «Харчова продукція та продовольча сировина. Генетично модифіковані організми» раунд №2/13-ГМО.

Протягом травня-листопада 2013 року в Україні було проведено раунд №2/13-ГМО міжлабораторних порівнянь результатів вимірювань (МПР) «Харчова продукція та продовольча сировина. Генетично модифіковані організми»у відповідності до «Інструкції про порядок перевірки точності результатів вимірювань у вимірювальних лабораторіях».

Координатором Програми МПР виступив науково-дослідний центр випробувань продукції ДП “Укрметртестстандарт”.

Основним завданням раунду є перевірка точності результатів вимірювань, з метою визначення наявності та вмісту ГМО в харчових продуктах, що проводять ВЛ.

Учасникам раунду було запропоновано визначити в зразках:

02/13-ГМО-Р - наявність/відсутність ДНК генетично модифікованої кукурудзи за промотором 35S та NOS – термінатором;

02/13-ГМО-Н - кількісний вміст ДНК генетично модифікованої кукурудзи за промотором 35S.

Атестоване значення вмісту ДНК генетично модифікованої кукурудзи у зразку 02/13-ГМО-Н складало (0,19 + 0,03)%.

В раунді № 2/13-ГМО програми МПР взяли участь 21 національна ВЛ.

Висновки за результатами МПР:

Випробувальна лабораторія ДП «Сумистандартметрологія» отримала 100% позитивний результат.

Результат вимірювання вмісту ДНК генетично модифікованої кукурудзи у зразку 02/13-ГМО-Н був визначений як 0,20%.

Підтвердження технічної компетентності лабораторії та точності отриманих нею результатів вимірювань має здійснюватись виключно на підставі результатів участі в Програмах МПР.

Крім того, участь у програмах відіграє значну роль як при акредитації лабораторії, так і при її подальшому функціонуванні. Задовільні результати, отримані лабораторією під час участі в програмах професійного тестування, сприяють зростанню довіри з боку споживачів і фахівців.