ДО ВІДОМА СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ МОНТАЖ,РЕМОНТ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВАГ

З 01 серпня 2016 року набуває чинності новий національний стандарт України ДСТУ 7690:2015 Метрологія. Неавтоматичні зважувальні прилади. Методика повірки (калібрування).» В цьому нормативному документі викладений порядок проведення цієї процедури, гармонізований із європейським стандартом ДСТУ EN 45501:2007 «Прилади неавтоматичні зважувальні. Загальні технічні вимоги та методи випробування.»

Одночасно із введенням нового стандарту втрачає чинність діючий НД на повірку ваг: ГОСТ 8.453-82 «Весы для статического взвешивания. Методы и средства поверки.»

З новим стандартом можна ознайомитися та замовити легальну копію у відділі науково-технічного забезпечення з питань стандартизації, метрології та оцінки відповідності ДП «Сумистандартметрологія». Тел. (0542) 33-34-87.