МІЖНАРОДНА КОДИФІКАЦІЯ ВИДІВ ВИМІРЮВАННЯ

На численні запити замовників метрологічних послуг надаємо рекомендації стосовно оформлення графіків повірки за новими кодами видів вимірювань.

logoBIPM-RB

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Щодо віднесення засобів вимірювальної техніки за новими видами вимірювань згідно міжнародної класифікації (www.bipm.org)

1. Lдовжина. До цього виду вимірювань відносяться ЗВТ, призначені для вимірювання геометричних розмірів, відстаней, а також кутів. За старою системою до цього виду вимірювань відносяться ЗВТ для вимірювання геометричних величин (код 01), а також ЗВТ рівня в коду 03.

2. М – маса та пов’язані з нею величини. До цього виду вимірювань відносяться ЗВТ, призначені для вимірювання маси, сили, параметрів руху, твердості, витрати, об’єму. За старою системою до цього виду вимірювань відносяться ЗВТ для вимірювання механічних величин, витрати та тиску (коди 02, 03 та 04) крім параметрів вібрації, а також ЗВТ для вимірювання густини та в’язкості з коду 05.

3. ЕМ – електрика та магнетизм. До цього виду вимірювань відносяться ЗВТ, призначені для вимірювання електричних та магнітних величин. За старою системою до цього виду вимірювань відносяться ЗВТ для вимірювання електричних та магнітних величин (код 08), а також радіотехнічні вимірювання (код 09).

4. Т – термометрія. До цього виду вимірювань відносяться ЗВТ, призначені для вимірювання температури та пов’язаних з нею величин. За старою системою до цього виду вимірювань відносяться ЗВТ для вимірювання температури та теплофізичних величин (код 06), а також ЗВТ для вимірювання вологості (гігрометри та вимірювачі точки роси) з коду 05.

5. ТF – час і частота. До цього виду вимірювань відносяться ЗВТ, призначені для вимірювання інтервалів часу та частоти. За старою системою до цього виду вимірювань відносяться ЗВТ для вимірювання часу та частоти (код 07).

6. РR – фотометрія. До цього виду вимірювань відносяться ЗВТ, призначені для вимірювання оптико-фізичних величин. За старою системою до цього виду вимірювань відносяться ЗВТ для вимірювання аналогічних величин (код 11).

7. ІR– іонізуюче випромінювання. До цього виду вимірювань відносяться ЗВТ, призначені для вимірювання параметрів іонізуючого випромінювання. За старою системою до цього виду вимірювань відносяться ЗВТ для вимірювання характеристик іонізуючого випромінювання та ядерних констант (код 12).

8. АUV – акустика, ультразвук, вібрація. До цього виду вимірювань відносяться ЗВТ, призначені для вимірювання параметрів звуку, вібрації та ультразвуку. За старою системою до цього виду вимірювань відносяться ЗВТ для вимірювання акустичних величин (код 10), а також ЗВТ для вимірювання параметрів вібрації (з коду 02). Сюди також можна віднести ультразвукові терапевтичні апарати медичного призначення.

9. QМ – хімія (кількість речовин). До цього виду вимірювань відносяться ЗВТ, призначені для вимірювання фізико-хімічних величин. За старою системою до цього виду вимірювань відносяться ЗВТ для вимірювання фізико-хімічного складу та властивостей речовин (код 05), крім ЗВТ для вимірювання вологості, точки роси, густини та в’язкості.