Важливість справності медичної апаратури

 

Загальновідомо, що лікар може призначити правильне лікування лише за умови правильного діагнозу захворювання. А визначення діагнозу базується на клініко-діагностичному дослідженні людини, на вимірюванні параметрів функціонування його органів та систем. З механічної точки зору організм людини – це дуже складна та багатофункціональна машина, механізм, із своїми електричними дротами, трубами, моторчиками, важелями, фільтрами і лікар, як досвідчений механік, прислухається до роботи її механізмів та вузлів, намагаючись зазирнути усередину. І якщо у давні часи основним діагностичним інструментом лікаря була трубка-слухавка, то зараз ми не можемо уявити сучасний медичний заклад без великого різноманіття приладів та діагностичних установок. Досягнення сучасної цивілізації озброїли лікаря для боротьби із все зростаючою кількістю хвороб і це дає певні результати. У таких розвинених країнах, як Японія, США, деяких країнах Західної Європи середня тривалість життя сягає 75-80 років. У цих самих країнах велике значення надається точності діагностики фізіологічного стану людини і саме тут на допомогу лікарям приходять метрологи – спеціалісти по забезпеченню цієї самої точності вимірювання у найважливіших галузях суспільного життя. Перелік цих  галузей визначається на законодавчому рівні у більшості  країн світу так само, як і у нас.

 

manometri

 

 

Точність вимірювань контролюється шляхом періодичного звіряння медичних приладів та установок з еталонами – засобами вимірювань найвищої точності та з атестованими стандартними зразками. Таким чином встановлюється простежуваність вимірювань до національних та міжнародних еталонів і гарантується, що за певний проміжок часу (міжповірочний період) похибка медичного приладу не вийде за встановлені межі. Ціна цієї похибки може бути дуже високою. Хибні покази медичного приладу або результату аналізу інколи можуть коштувати життя пацієнту. Відомий випадок, коли за хибними (заниженими) показами тонометра хворому на гіпертонію були прописані ліки для підвищення тиску, внаслідок чого хворий помер.

 

В Законі України «Про метрологію та метрологічну діяльність» та в інших нормативно-правових актах і нормативних документах з метрології встановлено, що всі медичні прилади, які мають відношення до охорони здоров’я та життя людини, підлягають державному метрологічному нагляду та періодичному метрологічному контролю. Повірка, метрологічна атестація, калібрування засобів вимірювальної техніки, контроль вихідних параметрів медичного обладнання, що використовується в медичних установах є гарантією точності їх роботи і підтвердження якості медичних послуг.

 

3

 

Постановою Кабінету Міністрів України № 374 від 4.06.2015 року встановлений перелік законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, які підлягають повірці. До цього переліку потрапили ультразвукові діагностичні прилади, аналізатори медичного призначення, вимірювачі артеріального тиску, тонометри, дозатори, електрокардіографи, кардіодефібрилятори, медичні термометри, монітори пацієнта, пульсоксиметри, реографи, рефрактометри, офтальмометри, та інші прилади медичного призначення. Саме ці прилади використовуються для забезпечення захисту життя та охорони здоров’я громадян.

 

06.12.16

 

Всі медичні заклади для здійснення своєї діяльності отримують в Міністерстві охорони здоров’я України обовязкову ліцензію згідно Ліцензійних умов провадження медичної практики, в яких наголошується на наявності у ліцензіата «метрологічно повірених засобів вимірювальної техніки».

 

З початку 2016 року фахівці ДП «Сумистандартметрологія» виконали повірку більше 2,5 тисяч одиниць медичного обладнання, з них біля 2500 тонометрів, 20 апаратів для гемодіалізу, більше 100 аналізаторів, біля 200 фотометрів та інших медичних приладів.

 

Але, на жаль, не всі медичні заклади Сумської області виконують вимоги Закону на Ліцензійних умов. Ігнорують повірку життєво важливих приладів керівники Сумського обласного центру екстреної медичної допомого та медицини катастроф, деяких центральних районних лікарень.

 

Необхідно постійно стежити за точністю апаратури, яка використовується в медичних закладах тому, що результати її роботи безпосередньо впливають на точність діагнозу та правильність лікування, а отже – на здоров’я та життя пацієнтів.