Радіаційна безпека в медицині, на виробництві та в побуті

radiation

 

Основною складовою середньорічної  дози радіаційного опромінення є доза, одержувана пацієнтом під час рентгенографічних досліджень і процедур, пов'язаних з джерелами іонізуючих випромінювань. Порядок обмеження дозових навантажень для пацієнтів та медичного персоналу, а також порядок перевірки радіаційно-технічного обладнання регламентується наступними нормативними документами: Закон України «Про захист населення від впливу іонізуючого випромінювання», «Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України» в частині п.20.17 та 20.20 щодо забезпечення радіаційної безпеки при медичному опроміненні, Державні санітарні правила і норми в частині гігієнічних вимог до влаштування та експлуатації рентгенівських кабінетів і проведення рентгенологічних процедур та іншими.

 

Якість медичного обслуговування багато в чому залежить від якості роботи діагностичного обладнання медичних комунальних установ і приватних медичних клінік. Несвоєчасний ремонт або модернізація такого обладнання становлять загрозу для здоров'я пацієнта. Перевищення річної дози в разі несправності обладнання тягне за собою адміністративну відповідальність винних осіб. Кращий спосіб уникнути необхідності проведення повторного рентгенівського знімка, а значить збільшення дози опромінення - своєчасний контроль дозоформуючих параметрів рентгенодіагностичних апаратів.

 

Визначити відповідність технічних характеристик медичного обладнання встановленим нормам допоможуть кваліфіковані фахівці відділу повірки та калібрування електро-радіо-іонізуючих засобів вимірювальної техніки. У їх розпорядженні найсучасніше еталонне та вимірювальне обладнання. З його допомогою здійснюється вимірювання радіаційного виходу трубок рентгенодіагностичних апаратів (в тому числі і дентальних). Крім того, виконуються вимірювання з метою визначення свинцевого еквівалента засобів захисту персоналу від рентгенівського випромінювання.

 

До уваги юридичних та фізичних осіб, чия діяльність пов'язана із зберіганням і використанням джерел іонізуючого випромінювання, а також з експлуатацією засобів технічного контролю: ДП «Сумистандартметрологія» надає наступні послуги:

 

• перевірка дозиметрів, рентгенометрів, спектрометрів, індикаторів іонізуючого випромінювання різних типів;

 

• повірка та калібрування радіометрів питомої активності радіонуклідів (типу РУГ-91 і аналогічних);

 

• вимірювання потужності еквівалентної дози гамма і рентгенівського випромінювань;

 

• вимірювання дозоформуючих параметрів рентгенапаратів;

 

• визначення свинцевого еквівалента засобів захисту персоналу рентген кабінетів.