Новий випуск магістрів філії кафедри СумДУ

Багато років при ДП «Сумистандартметрологія» функціонує філія кафедри «Технологія машинобудування, верстати та інструменти» Сумського державного університету за спеціальністю «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» зі спеціалізацією «Якість, стандартизація та сертифікація».

Студенти денної та заочної форм навчання мають змогу одержати другу вищу освіту кваліфікаційного рівня «магістр».

Нещодавно відбувся захист магістерських робіт 12 випускників кафедри. На розгляд екзаменаційної комісії були представлені роботи на різноманітні теми в галузі метрології, стандартизації, якості та систем управління.

Дві студентки, які одержали першу освіту за спеціальністю «Переклад», в рамках дипломної роботи виконали переклад з англійської мови двох документів Міжнародної організації законодавчої метрології (МОЗМ), чим зробили вагомий внесок у процес гармонізації в Україні міжнародних нормативних документів.

З текстами перекладів можна ознайомитися за посиланням:

МОЗМ Д14 Навчання та атестація персоналу в галузі законодавчої метрології.
МОЗМ Д17 Ієрархічна схема для засобів вимірювання в’язкості рідин.

 

hat