Для підприємств будівництва та землеустрою

геодезия 2

Сфера  законодавчо  регульованої  метрології  визначена статтею 3  Закону України « Про  метрологію  та метрологічну  діяльність ».  До  неї  відноситься   значна  кількість  видів  діяльності. Важливими з них є забезпечення  захисту життя  та здоровꞌя  громадян, контроль  якості та безпечності  продуктів  харчування та лікарських  засобів,  торговельно-комерційні  операції  і розрахунки між  покупцем і продавцем   та інші.

Але  не  менш  важливими  видами   діяльності  є  топографо-геодезичні, карто-графічні та гідрометеорологічні  роботи,  роботи  із   землеустрою, роботи  з використання  апаратури  глобальних  супутникових  навігаційних  систем.

геодезия

Сучасні тахеометри  та  геодезичне GPS обладнання в Україні активно застосо-вуються на початкових етапах будівництва, межування, прив'язки контрольних точок,  розбивки теодолітних  і  тахеометричних  ходів. За допомогою GPS обладнання польові геодезичні роботи виконуються  у  рекордно стислі терміни , що   дозволяє  не тільки  отримати   координатні  дані  обꞌєкта,  але і  виконати одночасно  їх  обробку  у реальному часі.  

геодезия 3

Державним підприємством «Сумистандартметрологія»  відстежуються та вирішуються проблемні питання у цій галузі  метрології відповідно до певних вимог.  Підприємствами   Сумщини  все частіше  застосовується сучасна геодезична техніка, що дозволяє їм виконувати поставлені задачі з неймовірною швидкістю та точністю.

Відділом повірки та калібрування механічних та ЛК ЗВТ освоєно повірку високотехнологічних та точних приладів геодезичного призначення. З  метою забезпечення  єдності  вимірювань на території  області, з  метою  підтвердження засобів  вимірювальної  техніки  встановленим  вимогам, відділ  виконує  повірку  таких  геодезичних приладів, як:

-          нівеліри (усіх типів) ;

-          теодоліти (усіх типів) ;

-          тахеометри (усіх типів) ;

-          GPSприймачі  геодезичного призначення.

Запрошуємо Вас до співробітництва !

Наша адреса : 40007, м. Суми, вул. Харківська, 101, 1 поверх , кімнати 102-108

Телефони для довідок :

Начальник відділу повірки та калібрування механічних та лінійно-кутових ЗВТ   

33-40-76  Павленко Ірина Олександрівна

Електронна адреса : nadzor@gcsms.com.ua

Начальник сектору повірки та калібрування лінійно-кутових ЗВТ

33-50-86  Литюга Євгенія Василівна

Повірники відділу

33-33-52