Нова технологія атестації (кваліфікації) термічного обладнання

   Загальновідомо, що технологічні процеси стерилізації знаходять широке застосування в таких сферах діяльності, як медицина, виробництво лікарських препаратів та харчових продуктів, санітарно-епідеміологічний та ветеринарний контроль.

   Основна мета стерилізації обладнання та продукції - знищення мікроорганізмів, які присутні в об'єктах стерилізації і які можуть стати причиною сепсисів в медицині, псування продуктів харчування, контамінації навколишнього середовища патогенними мікроорганізмами при мікробіологічних дослідженнях в галузі санітарії та ветеринарії.
   Класичний процес стерилізації полягає в нагріванні об'єкту до певної температури і витримки його при цій температури впродовж певного часу. Ці процеси реалізуються у добре відомих типах обладнання таких, як автоклави та сухожарові шафи. (Не розглядаються інші методи такі, як радіаційна стерилізація та стерилізація активними рідинами та газами). Процедура та параметри процесу стерилізації регламентовані у відповідних міжнародних, національних та галузевих нормативних документах. Традиційно, для контролю процесу стерилізації, використовуються таки засоби, як біологічні та хімічні індикаторі, а також максимальні термометри. В сухожарових шафах і термостатах є вбудований термометр. Але індикатори так само, як і максимальні термометри, показують, що потрібна температура стерилізації була досягнута у певний момент часу. В сухожарових шафах і термостатах температура контролюється лише в одній точці робочого об'єму. Таким чином, контроль процесу стерилізації а також і процесу підтримання заданої температури такими методами дає необ'єктивну інформацію стосовно фактичного виконання умов реалізації процесів та стану обладнання.
   Розвиток вимірювальних технологій призвів до появи такого класу засобів вимірювальної техніки (ЗВТ), як логери. Ці ЗВТ можуть не лише вимірювати величину, але й записувати отримані значення в енергонезалежну пам'ять та/або передавати вимірювальну інформацію по бездротових каналах зв'язку до місця її споживання.
termostat1
   В ДП "Сумистандартметрологія" були придбані та впроваджені у метрологічну практику логери температури Steril Disk італійської фірми Tecnosoft. Вони являють собою металеву "таблетку", розміром 17 мм у висоту на 36 мм в діаметрі, яка дозволяє вимірювати та реєструвати більше 20000 значень температури в діапазоні від мінус 20°С до 140°С з похибкою ±0,2°С за інтервал часу від декількох хвилин до декількох діб. Таки таблетки, розміщені по всьому робочому об'єму стерилізатора або термостата, дозволяють не тільки контролювати температуру, але й фіксувати яким чином температура змінювалася в часі. Ця процедура контролю характеристик термічного обладнання дозволяє отримати більш об'єктивну інформацію щодо перебігу процесу і точніше оцінити фактичний стан обладнання у порівнянні із класичними методами.
 
termostat2
   На графіку зображена отримана залежність температури від часу при реалізації процесу стабілізації температури в термостаті, який показує яка температура була досягнута і як задане значення температури підтримувалося впродовж заданого інтервалу часу.
   Запрошуємо власників стерилізаційного та іншого термічного обладнання перевірити його фактичний стан інноваційним методом, який опанували фахівці ДП «Сумистандартметрологія».

           

Телефон для довідок: (0542) 33-44-00.

 

Керівник відділу повірки та калібрування теплотехнічних та фізико-хімічних ЗВТ

 

Сушко Валентин Вікторович