Удосконалення знання в безкоштовному навчальному онлайн-курсі «Конфлікт інтересів: треба знати!»

Національним агентством з питань запобігання корупції, за підтримки Програми розвитку ООН в Україні, спільно з українським громадським проектом масових відкритих онлайн-курсів «Прометеус» створено навчальний онлайн-курс «Конфлікт інтересів: треба знати!».

Курс розрахований на підвищення рівня стандартів доброчесності щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, а також інших обмежень та зобов’язань, передбачених Законом України «Про запобігання корупції», та сприяє опануванню базовими практичними інструментами для підвищення ефективності виявлення, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання встановлених заборон та обмежень.

В курсі є детальний розгляд термінологічних основ, як то «конфлікт інтересів», «приватний інтерес», буде висвітлено алгоритм дій у разі виникнення конфлікту інтересів і які дії має вчинити особа, в якої виник конфлікт інтересів, а які має вчинити керівник такої особи. Крім того, буде присвячено увагу питанню запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав.

Предметом розгляду також є окремі види обмежень, пов’язаних із конфліктом інтересів: одержання подарунків, сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, спільна робота близьких осіб.

Невідворотність настання визначеної законом відповідальності у разі порушення законодавства є важливим складником визначеного Конституцією України принципу законності. Саме тому в курсі особливу увагу приділено відповідальності за вчинення дій, прийняття рішень в умовах конфлікту інтересів та усунення наслідків вчинення дій, прийняття рішень в умовах конфлікту інтересів.

Розглядаються питання виявлення, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності різних категорій посадових осіб , у тому числі у членів колегіальних органів та посадових осіб державних, комунальних підприємств, установ, організацій.

Курс «Конфлікт інтересів: треба знати!» є повністю безкоштовним, доступний цілодобово, ним можна користуватися з будь-якого комп’ютера з підключенням до мережі Інтернет на швидкості, достатній для перегляду відеолекцій. Викладачі курсу постійно беруть участь в обговореннях, що відбуваються на платформі курсу, та періодично звертаються з інформаційними листами до слухачів.

Для участі в ньому необхідно зайти на сайт «Прометеус»: www.prometheus.org.ua, на якому віднайти курс «Конфлікт інтересів: треба знати!»  постійна адреса https://edx.prometheus.org.ua/courses/course-v1:NAZK+COI101+2017_T3/about та зареєструватись