Україна - член Метричної Конвенції

bipm

Посольство України у Франції

21, Саксонський проспект

75007 Париж

Міжнародне Бюро Мір та Ваг (МБМВ) висловлює свою повагу Посольству України у Франції і має за честь направити Вербальну Ноту Міністерства Європи та закордонних справ Франції, датовану 9 серпня 2018 року та отриману 20 серпня 2018 року, яка декларує документ про приєднання України до Метричної Конвенції відповідно Статті IIIвищезгаданої Конвенції.

МБМВ радо вітає Україну, як Державу-Члена, яка  раніше була асоційованим членом Генеральної  Конференції по Мірах та Вагах (ГКМВ) з 19 серпня 2002 року.

МБМВ хоче нагадати, що Україна повинна виконати свої фінансові зобов’язання, як Держава-Член.

МБМВ, користуючись цією нагодою, повторно висловлює Посольству України у Франції свою велику повагу.

                                                                                                                             Севр, 21 серпня 2018 року

                                                                                                                             Підпис (Мартин Мілтон)

 

Додаток: Копія Вербальної Ноти Міністерства Європи та закордонних справ Франції

 

rf

                                                                                                                                             Отримано 20 серпня 2018 року

 

ФРАНЦУЗСЬКА РЕСПУБЛІКА

Міністерство Європи та закордонних справ

№2018-1497080

Міністерство Європи та закордонних справ висловлює свою повагу Міжнародному Бюро Мір та Ваг і має за честь проінформувати, що Франція, як держава, де зберігається  Метрична Конвенція, якою було засноване МБМВ, підписана в Парижі 20 травня 1875 року із змінами від       6 жовтня 1921 року, документально засвідчує приєднання України до Метричної  Конвенції.

Міністерство Європи та закордонних справ підтверджує, що згідно Статті IIIвищезгаданої Конвенції,  днем приєднання України вважається день надання чинності документу приєднання, а саме 7 серпня 2018 року.

Міністерство Європи та закордонних справ користуючись цією нагодою, повторно висловлює Міжнародному Бюро Мір та Ваг свою велику повагу.

Париж, 9 серпня 2018 року                                                                    

Міжнародне Бюро Мір та Ваг,

Павільйон Бретель

12А, вул. Велика,

92310 Севр