Перевизначення основних одиниць Міжнародної системи SI

moneta

(Переклад прес-релізу BIPM)

16 листопада 2018 року, представниками 54 країн – членів Міжнародного бюро мір і ваг, було прийнято історичне рішення щодо перегляду Міжнародної системи одиниць SI, в рамках якого були змінені визначення кілограма, ампера, кельвіна та моля.

Рішення, прийняте на 26-й Генеральній Конференції з Мір та Ваг (CGPM), що відбувалася у Версалі (Франція), означає, що відтепер всі визначення основних одиниць SI будуть пов’язані із світовими фізичними константами, які описують світ природи. Це гарантуватиме майбутню стабільність SI і відкриватиме можливість для використання нових технологій, у тому числі квантових, щоб здійснювати реалізацію прийнятих визначень.

Зміни, які вступлять в силу 20 травня 2019 року, покладуть край використанню фізичних артефактів для визначення одиниць вимірювання.

Міжнародний Прототип Кілограму (МПК), що являє собою циліндр з платино-ірідієвого сплаву та впродовж майже 130 років використовується для визначення одиниці маси кілограму, наразі буде відправлений у відставку.

Його замінить визначення, засноване на постійній Планка – фундаментальній константі квантової фізики. Стабільність МПK можна було підтверджувати тільки порівнянням з копіями такого ж виробу. Постійна ж Планка готова для використання "На всі часи, для всіх народів" і можна покладатися на її незмінність.

«Перевизначення SI- знакова подія науково-технічного прогресу", наголосив Мартін Мілтон, Директор BIPM. "Використання фундаментальних констант, які ми знаходимо в природі, як основу для таких важливих концепцій, як маса або час, надає нам стабільну основу, на базі якої, просуваючись у науковому розумінні оточуючого світу, розвиваємо нові технології та відповідаємо на найбільші соціальні виклики».

"Сьогоднішній день відзначає кульмінацію десятиліть роботи учених – метрологів з усього світу, значення якого величезне", наголосив Беррі Інглиз, Президент Міжнародного Комітету Мір та Ваг (CIPM). "Ми більше не будемо зв'язані обмеженнями артефактів при вимірюванні оточуючого світу, відтепер маємо універсально доступні одиниці, які прокладають шлях до більшої точності і прискорюють науковий прогресс."

Ці нові визначення встановлюють чотири з семи основних одиниць системи SI: кілограм, ампер, кельвін і моль, а також похідні одиниці такі, як вольт, ом і джоуль.

Кілограм буде визначатися через постійну Планка (h).

Ампер буде визначатися через елементарний електричний заряд (e).

Кельвін буде визначатися через постійну Больцмана (k).

Моль буде визначатися через число Авогадро (NA).

Хоча розмір цих одиниць не змінюватиметься (кілограм залишиться кілограмом), чотири перевизначені одиниці разом із рештою (секунда, метр та кандела) будуть гарантувати, що набір основних одиниць системи SI і надалі залишиться стабільним та зручним для використання.

Реформована система SI підтримуватиме свою доцільність, полегшуючи технічний прогрес. Так, перевизначення секунди у 1967 році та метра у 1983 році, забезпечило основу для технологій, за допомогою яких ми спілкуємося з усім світом через GPS і інтернет. Нові зміни матимуть всеохоплюючий вплив на науку, технології, торгівлю, охорону здоров'я і навколишнього середовища та в інших галузях.

Відео, присвячене цій події: