26-та Генеральна Конференція Мір і Ваг

konferencia

В період з 13 по 16 листопада 2018 року, у Версальському Палаці Конгресів, поблизу Парижа, відбувалася видатна для світової метрології подія - 26-та Генеральна Конференція з Мір та Ваг. Крім основної теми глобального масштабу – перевизначення чотирьох основних одиниць системи SI, на Конференції були заслухані звіт Президента Міжнародного Комітету Мір і Ваг (СІМР), доктора Беррі Інглиза (Австралія) про результати діяльності за період з попередньої конференції (2014 – 2018 роки), а також звіти усіх голів Консультативних комітетів СІМР за видами вимірювань.

         На Конференції були проведені вибори нових членів Міжнародного Комітету з Мір та Вагна заміну таких, що вибули. Вперше за його історію, членом Комітету було обрано представника України, генерального директора ННЦ «Інститут метрології» Неєжмакова Павла Івановича.

         В рамках роботи Конференції було оголошено про підписання нової редакції спільної Декларації Міжнародного бюро Мір та Ваг (ВІРМ), Міжнародної Організації Законодавчої Метрології (OIML), Міжнародної Спілки Акредитованих Лабораторій (ILAC) та Міжнародної Організації із Стандартизації (ISO) стосовно метрологічної простежуваності. Основною відмінністю від попередньої версії (2011 рік) є те, що більш детально описані варіанти забезпечення метрологічної простежуваності, а саме проголошено, що в разі, коли забезпечення простежуваності до міжнародно визнаних еталонів одиниць SIє нездійсненним, результати вимірювань мають простежуватися до сертифікованих значень величин, що забезпечуються стандартними зразками або до значень, отриманих із застосуванням еталонних методик вимірювання, спеціальних методів вимірювання або до визнаних за угодою еталонів, які детально описані та прийняті як такі, що забезпечують придатність отриманих результатів вимірювання для їх подальшого застосування за призначенням, які також підкріплені відповідними звіреннями. У якості прикладів наводяться використання стандартизованих шкал твердості, вихідних еталонів, встановлених Світовою Організацією з Охорони Здоров’я (WHO) та методик вимірювання, прийнятих Об’єднаним Комітетом з Простежуваності в Лабораторній Медицині (JCTLM).

         В новій редакції Декларації також наголошено, що в міжнародному стандарті ISO/IEC 17025 детально описані вимоги та надана потрібна інформація стосовно забезпечення метрологічної простежуваності.