МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

З 23 по 25 травня 2019 року в м. Львові, за ініціативи Мінекономрозвитку України та за підтримки європейських інституцій, проходив Міжнародний форум з питань технічного регулювання. Учасниками форуму були біля 150 фахівців в галузі технічного регулювання, в тому числи з таких країн Європи, як Німеччина, Італія, Бельгія, Польща, Словаччина, Литва, Сербія, Боснія і Герцеговина.

Організатором форуму виступило Державне підприємство «Львівстандартметрологія»

Проведення форуму було приурочене до Всесвітнього для метрології, який проходив під гаслом «Міжнародна система одиниць – фундаментально краща».
В рамках форуму було проведено 6 сесій за основними напрямами діяльності, а саме «Метрологія та науково-технічний прогрес», «Інструменти оцінки відповідності для подолання технічних бар’єрів в торгівлі», «Стандарти для підвищення експортного потенціалу», «Підготовка кадрів для системи технічного регулювання», «Роль технічного регулювання для експорту промислової продукції» та «Переваги від використання технічного регулювання для малого та середнього бізнесу».


Другий день роботи форуму був відкритий привітальним словом Першого віце-прем’єра України, Міністра економічного розвитку та торгівлі України Кубіва С.І. Урядовець виступив з промовою за темою форуму та вручив відомчі відзнаки працівникам Міністерства, державних підприємств та сфери освіти.

Форум відрізнявся високою інформативною насиченістю, різноманітними темами доповідей та дружньою атмосферою спілкування фахівців з різних країн Європи.
В галузі метрології основна увага доповідачів була приділена перевізначенню основних одиниць Міжнародної системи , інтеграції України в глобальну метрологічну систему та проблемним питанням функціонування національної метрологічної системи.

В галузі оцінки відповідності основна тематика доповідей стосувалася подоланню технічних бар’єрів в міжнародній торгівлі та підписанню угоди по взаємне визнання сертифікатів відповідності (АСАА). Наголошено на підписанні двосторонніх договорів про взаємне визнання між національними науковими інститутами в галузі метрології.

В галузі стандартизації основна увага доповідачів була приділена впровадженню в України нових міжнародних стандартів серій ISO 27000 (інформаційна безпека), ISO 50000 (енергоменеджмент), впровадженню інтегральних систем управління, кодексів доброчинної практики та залученню бізнесу до гармонізації міжнародних та розробки національних стандартів. «Добровільна основа стандартів – мотор інновацій». Також обговорювалася проблема прийняття національних стандартів на базі міжнародних методом підтвердження («обкладинки»).

Окрема сесія була присвячена проблемам підготовки кадрів для системи технічного регулювання та промислових підприємств, які висвітлювалися в доповідях провідних науковців фахових закладів освіти (Львівська політехніка, Національний університет ім. І.Франка, Київський політехнічний інститут, УкрНДНЦ).

В галузі підтримки експорту було наголошено на стратегічному курсі – підписанні угоди АСАА та досягнення «блакитної мрії» усіх виробників : «Один стандарт = один сертифікат».

В галузі підтримки малого та середнього бізнесу наголошено, що в країнах Євросоюзу 98% підприємств – малі та середні. Практикують залучення представників малого бізнесу у якості експертів при розробці національних стандартів. Висвітлені результати досліджень впливу впровадженої системи управління якістю на розвиток підприємств.

Особливу зацікавленість учасників форуму викликали доповіді стосовно залучення штучного інтелекту для розробки стандартів, впровадження стандартів в галузі кібербезпеки, програми фінансової підтримки реформи системи технічного регулювання України з боку європейських та міжнародних інституцій (UNIDO, CEN\CENELEC, GIZ).

Був також оголошений та продемонстрований інтернет-ресурс системи технічного регулювання України - комунікативна платформа techreg.in.ua .

Під час форуму Державним секретарем Мінекономрозвитку України Перевезенцевим О.Ю., разом із керівництвом Департаменту технічного регулювання була проведена нарада директорів державних підприємств Міністерства. Обговорювались питання антикорупційної діяльності, результатів роботи за 1 квартал 2019 року, основні проблемні питання періодичного уповноваження на проведення повірки законодавчо регульованих ЗВТ та проблеми сертифікації продукції призначеними органами.

Наприкінці форуму був проведений діалог з бізнесом України в режимі on-line, в якому активну участь прийняли територіальні торгово-промислові палати України. Впродовж діалогу керівники департаменту технічного регулювання, національного органу із стандартизації відповіли на численні запитання стосовно оцінки відповідності продукції, її експорту та випробуванню.

З презентаціями учасників форуму можна ознайомитися за посиланням techreg.in.ua/fl/