ДЛЯ ЛАБОРАТОРІЙ ПІДПРИЄМСТВ.

ПІДТВЕРДЖЕННЯ ПРАВИЛЬНІСТЬ ВИПРОБУВАНЬ ДЛЯ ЛАБОРАТОРІЙ ПІДПРИЄМСТВ.

Останнім часом часто виникають питання вимірювальних лабораторій. Яким чином підтверджувати правильність випробувань без атестації?

Дійсно, ситуація неоднозначна. З наданням чинності нового Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» була скасована вимога щодо обов’язкового проведення атестації лабораторій, що виконують вимірювання в сфері законодавчо регульованої метрології. За новим законом вона не передбачена.

З практичної точки зору універсальним способом продемонструвати технічну компетентність лабораторії є акредитація, але її суттю є загальна оцінка організації робіт: функціонування системи управління (менеджменту), компетентності персоналу, наявності необхідного випробувального устаткування і т.д.

Міжлабораторні порівняння результатів (МПР) є другим способом і дозволяють дати об'єктивну оцінку достовірності проведених лабораторією випробувань, тобто результатів її діяльності.

Рішення цього питання методом МПР підтримує і Міжнародне співробітництво з акредитації лабораторій (ILAC). «Політика ІЛАК щодо участі в діяльності з професійних випробувань» П9:11/2010 - лабораторія повинна мати процедури контролю якості для моніторингу достовірності проведених випробувань. Такий моніторинг може включати в себе участь у міжлабораторних порівняннях чи програмах з професійних випробувань. За цими механізмами лабораторія може надати докази своєї компетентності своїм клієнтам, зацікавленим сторонам та органу з акредитації.

Приймаючи до уваги вищевикладене, ВЛ ДП «СУМИСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» пропонує вам взяти участь у перевірці кваліфікації вашої лабораторії. Участь в Програмах перевірки кваліфікації дозволяє лабораторіям оцінити точність отриманих результатів випробування, забезпечити простежуваність результатів в порівнянні з опорними значеннями, виявити методичні проблеми, визначити сильні і слабкі сторони діяльності лабораторії, порівняти результати випробувань і статистичні параметри з результатами інших лабораторій, продемонструвати кваліфіковані знання конкретного методу.

За результатами проведення МПР буде розрахована відтворюваність результатів і наданий «Звіт міжлабораторних порівняльних випробувань» (Ф10 П 7.7-01) з висновком щодо відповідності результатів вимірювання вимогам методу.

З методами, на які акредитована ВЛ ДП «СУМИСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ», можна ознайомитись на сайті підприємства https://gcsms.com.ua. (ВИПРОБУВАННЯ/ВИПРОБУВАННЯ ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ/ СФЕРА АКРЕДИТАЦІЇ)