Інформаційне оголошення!

ІНФОРМАЦІЙНЕ ОГОЛОШЕННЯ

ДП "СУМИСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ" оголошує конкурс з відбору суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємства за 2023 рік.

Інформація про підприємство:

Державне підприємство «СУМСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ».

Уповноважений орган управління - МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ.

Державне комерційне підприємство.

Не є підприємством, що становить суспільний інтерес.

Платник податку на прибуток на загальних підставах, платник ПДВ Основний код КВЕД: 71.20 Технічні випробовування та дослідження Адреса: вул. Харківська,101, м. Суми, 40007

Тел. (0542) 67-67-08

Електронна адреса: 0504075600@ukr.net

Відомості про предмет та об’єм перевірки:

аудиторська перевірка річної фінансової звітності Замовника за 2023 звітний рік з метою висловлення аудитором думки про те, чи фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Замовника на 31.12.2023 р., та його фінансові результати за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

1.      Строк подання конкурсних пропозицій:

до 23 год. 59 хв. 12.01.2024 включно.

2.      Конкурсна документація, критерії відбору суб’єктів аудиторської діяльності; розміщені на сайті Підприємства :https://www.gcsms.com.ua

3.      Адреса та місцезнаходження Підприємства:

вул. Харківська, 101, м. Суми, 40007

Контактний телефон: (099) 396-36-32 Беспалова Наталія Юріївна

Повний текст оголошення         Критерії відбору та конкурсна документація