Апарат Сумської обласної державної адміністрації отримав Сертифікат відповідності системи управління

Апарат Сумської обласної державної адміністрації отримав Сертифікат відповідності системи управління якістю


Така система дасть змогу підвищити результативність та ефективність державного управління, визначити потреби споживачів у послугах, забезпечити належну якість їх надання, чітку регламентацію діяльності посадових осіб.

Під час функціонування системи управління якістю здійснюється постійний моніторинг та контроль за якістю надання послуг, зокрема, проводяться внутрішні аудити, анкетування споживачів послуг, встановлюються невідповідності якісних та кількісних показників наявним вимогам, вживаються коригувальні дії.

Постановою Кабінету Міністрів України №614 від 11 травня 2006 року “Про запровадження системи управління якістю в органах виконавчої влади” впровадження системи управління якістю в апаратах облдержадміністрацій рекомендоване всім обласним державним адміністраціям до 2010 року.

На виконання зазначеної постанови, в облдержадміністрації була прийнята «Програма запровадження системи управління якістю в апараті ОДА», визначені споживачі послуг, складений перелік послуг, процес їх надання, визначено осіб, які відповідають за дотримання цих процесів.

Аби визначити відповідність системи управління якістю стосовно надання правових, організаційно-адміністративних, інформаційних, кадрових послуг в апараті облдержадміністрації споживачам послуг протягом 22-24 листопада органом сертифікації ДП «Сумистандартметрологія» було здійснено сертифікаційний аудит системи управління якістю апарату облдержадміністрації.
На підставі результатів аудиту було визнано, що система управління якістю стосовно надання послуг з державного управління загального характеру код ДКПП: 75.11, що здійснює апарат Сумської обласної державної адміністрації, згідно з чинними нормативними документами, відповідає вимогам стандарту ДСТУ ISO 9001: 2009 «Системи управління якістю. Вимоги».
І ось, 01 грудня 2010 року заступник генерального директора з питань підтвердження відповідності державного підприємства «Сумський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» (ДП «Сумистандартметрологія») Шовкун О.М. в урочистій обстановці вручив заступнику голови – керівнику апарату Сумської обласної державної адміністрації Цупру О.М. сертифікат на систему управління якістю (СУЯ). Саме цей важливий документ засвідчив, що апарат облдержадміністрації надає адміністративні послуги у відповідності до вимог державного стандарту ДСТУ ІSО 9001:2009, який повністю відповідає міжнародному стандарту ІSО 9001:2008. Сертифікат відповідності системи управління якістю чинний протягом п’яти років.

А передувала цій події клопітка і напружена багатомісячна робота спеціалістів ДП «Сумистандартметрологія» та усіх відділів апарату, яка проводилась у три етапи: узгодження основних критеріїв СУЯ, розробка документації і власне впровадження СУЯ в апараті.

За цей час було сформовано і сформульовано політику в сфері якості апарату на 2010 рік. Розроблено 18 методик виконання процесів, які охопили 35 послуг, що надаються спеціалістами апарату. Ці методики передбачають комплекс заходів спрямованих на неупереджене відстеження діяльності апарату та отримання зворотного зв’язку із замовниками його послуг.
Слід відмітити, що базовим принципом будь-якої системи управління якістю є необхідність проведення аналізу вимог замовників і постійне поліпшення якості виконуваних робіт. А головною спонукою запровадження СУЯ в апараті ОДА якраз і стало розуміння того, що незадоволення замовників послуг веде до загального зниження престижу влади. Тож сьогодні будь-яка фізична або юридична особа, яка звернеться до апарату ОДА, може не тільки оперативно і на достатньо високому якісному рівні отримати ту чи іншу послугу, але й має змогу внести свою пропозицію щодо покращення діяльності апарату. Що важливо, ця пропозиція, якщо вона носить конструктивний характер, неодмінно має бути вивчена і врахована у подальшій роботі.
Усі ці фактори свідчать про дуже серйозний підхід керівництва апарату до менеджменту якості.

А взагалі ця подія визначна ще й тим, що навіть у такі важкі часи, які ми нині переживаємо, далекоглядні керівники знаходять можливість приділяти належну увагу якості чи то продукції, або ж послуг, як у даному випадку. Адже очевидно, що поняття якості не може коригуватися ніякими кризовими явищами.

Довідка: Система управління якістю, що створена відповідно до міжнародного стандарту ISO 9001:2000, ефективно функціонує в органах державного управління більшості держав - членів ЄС.
В Японії зазначена система управління якістю запроваджена майже у 90 відсотках муніципальних органів.

Першим з органів виконавчої влади в Україні, що успішно запровадив систему управління якістю відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001-2001, стала Головдержслужба.
У процесі інтеграції України до ЄС необхідно реформувати систему державного управління, а ефективним засобом для цього є запровадження системи управління якістю в органах виконавчої влади відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001-2001.