Інформація щодо участі ДП «Сумистандартметрологія» в програмах, радах, робочих групах

Співпраця з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування

ДП «Сумистандартметрологія» у своїй роботі тісно співпрацює з Сумською обласною державною адміністрацією, Сумською обласною радою, органами виконавчої влади та місцевого самоврядування у районах та містах області.

ДП «Сумистандартметрологія» щорічно приймає участь у розробці пропозицій до регіональної Програми економічного та соціального розвитку області. Щоквартально проводить моніторинг виконання затверджених заходів із реалізації зазначеної Програми, результати якого направляються в облдержадміністрацію та оприлюднюються через ЗМІ та офіційні веб-сайти.
Крім того, підприємсто приймає участь у реалізації наступних регіональних програм: Програма захисту прав споживачів в області на період до 2011 року, Програма підвищення якості та конкурентоспроможності продукції на підприємствах області, Програма запровадження систем управління якістю в органах виконавчої влади, Стратегія економічного і соціального розвитку Сумської області на період до 2015 року «Нова Сумщина – 2015» та інші.

У своїй діяльності ДП «Сумистандартметрологія» також тісно співпрацює обласним управлінням у справах захисту прав споживачів, обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України, державною інспекцією з контролю за цінами у Сумській області, регіональним відділенням Українського союзу промисловців та підприємців.

Генеральний директор ДП «Сумистандартметрологія» включений до складу багатьох комісій, створених облдержадміністрацією, та бере участь у підготовці та проведенні їх засідань.
Аналізуючи результати виконання спільних програм, слід відмітити досить продуктивні та плідні взаємовідносини між ДП «Сумистандартметрологія» та органами виконавчої влади та самоврядування. Перш за все, це стосується робіт щодо проведення регіонального етапу Всеукраїнського конкурсу якості «100 кращих товарів України». Дякуючи спільній роботі щодо залучення підприємств для участі в конкурсі, у 2009 році на участь у конкурсі від підприємств надано 95 заявок від 93 підприємств. Для участі в конкурсі 2010 року було подано 119 заявок від 116 підприємств, це один з кращих результатів по Україні. Фахівці ДП «Сумистандартметрологія» активно надавали підприємствам методичну та консультативну допомогу щодо участі в конкурсі.
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11.05.2006 року № 614 та згідно Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 20.05.2008 р. № 316 «Про організацію діяльності щодо запровадження системи управління якістю в органах виконавчої влади області»була створена Координаційна рада з питань розроблення та підтримання системи управління якістю в органах виконавчої влади, якій доручено проведення навчання головних уповноважених з питань запровадження та забезпечення функціонування системи управління якістю, внутрішніх аудиторів та працівників центральних апаратів органів виконавчої влади, обласних міських держадміністрацій з питань запровадження системи управління якістю в органах виконавчої влади на основі настанови щодо застосування ДСТУ ISO 9001-2001 «Системи управління якістю. Вимоги», а також надання методичної допомоги в запровадженні та функціонуванні системи управління якістю в органах виконавчої влади та її територіальних органах. Основним виконавцем робіт призначено ДП «Сумистандартметрологія».

У липні 2009 року ДП «Сумистандартметрологія» провело перевірку та оцінку системи управління якістю «Сумського центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів самоврядування, державних підприємств, установ і організацій» з метою видачі сертифікату на систему управління якістю на відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001-2001 «Системи управління якістю. Вимоги» щодо надання послуг з підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та керівників, працівників державних підприємств, установ, організацій.

Протягом поточного року, за участі представників ДП «Сумистандартметрологія», за погодженням та за сприяння керівництва райдержадміністрацій та міськвиконкомів, представниками обласного управління у справах захисту прав споживачів, Сумського відділення Антимонопольного комітету України і державної інспекції з контролю за цінами у Сумській області було організовано роботу виїзних громадських приймалень та «гарячих» телефонних ліній. У райдержадміністраціях і міських радах області для суб’єктів підприємницької діяльності усіх форм власності фахівцями Центру проводяться інформаційно-методичні семінари на тему: «Якість і безпечність продукції та послуг. Захист прав споживачів» з метою роз'яснення чинного законодавства з питань підвищення якості та конкурентоспроможності вітчизняної продукції.

Спільно з представниками обласної державної адміністрації та інших установ фахівці «Сумистандартметрологія» організовують та проводять дегустаційні комісії з метою постановки на виробництво харчової продукції та реєстрації технічних умов на нові види харчової продукції. Підсумовуючи результати роботи дегустаційної комісії, можна сказати, що від таких заходів виграють усі: виробники – тому що публічні представлення продукції безумовно налаштовують їх на зміцнення технологічної дисципліни і змушують дотримуватися встановлених рецептур, а споживачі – тому що завтра зможуть придбати в магазинах якісні вітчизняні продукти харчування.

З метою захисту прав споживачів разом або за завданням органів виконавчої влади та самоврядування проводяться спільні перевірки дотримання стандартів та метрологічних правил на підприємствах області та в сфері торгівлі. Серед об'єктів перевірок ринки, магазини, об'єкти громадського харчування, приватні підприємці, що здійснюють торгівлю продуктами харчування, автозаправочні станції. Під час проведення перевірок перевірялись забезпеченність та стан засобів вимірювальної техніки, правильність виконання вимірювань, наявність нормативних документів, що встановлюють вимоги до здійснення вимірювань. У випадку негативних результатів перевірок ДП «Сумистандартметрологія» до порушників дотримання стандартів, метрологічних норм та правил приймаються заходи згідно чинного законодавства. Про проведену роботу ДП «Сумистандартметрологія» постійно звітується перед обласною державною адміністрацією.

На офіційному веб-сайті підприємства постійно подається інформація: про зміни в законодавстві і нормативно-правовій базі, з питань діяльності Держспоживстандарту України та ДП
«Сумистандартметрологія.