ЗВЕРНЕННЯ ДИРЕКТОРА ВІРМ МАРТИНА МІЛТОНА
ДО ВСЕСВІТНЬОГО ДНЯ МЕТРОЛОГІЇ 2018

Martin Milton

Використовуючи закони Природи створити закони вимірювання

Міжнародна Система Одиниць SI – всесвітньо визнана система одиниць вимірювання. З тих часів, коли їй було надано ім’я «SI», вона неодноразово оновлювалася для того, щоб відповідати новим вимогам часу з урахуванням досягнень в галузі вимірювальних технологій. Генеральна конференція по мірах та вагах (CGPM) в листопаді 2018 року має оголосити одне з найбільш суттєвих оновлень системи одиниць SI, яка буде повністю ґрунтуватися на сукупності визначень одиниць, що спираються на закони фізики.
Ця історична зміна, спрямована на використання законів фізики при визначенні одиниць величин, усуне залежність SI від визначення одиниць, що основані на фізичних артефактах. В новій SI кілограм буде прив'язаний до точного значення постійної Планка, а не до Міжнародного прототипу кілограма, затвердженому на 1-й Генеральній конференції по мірах та вагах у 1889 році.
Впродовж 200 років від «метричної системи» вимагалося забезпечити всеохоплюючий доступ на загальноприйнятній основі до вимірювань усьому світі. Прийняття нових визначень одиниць SI яке, як очікується, відбудеться в листопаді 2018 року, стане ще одним кроком для досягнення цієї мети.
Ці визначення будуть основані на результатах досліджень нових методів вимірювань з використанням еталонів, принципи дії яких засновані на квантових явищах. В цих дослідженнях велика увага приділялася забезпеченню сумісності практичної реалізації нових визначень з діючими вже реалізаціями одиниць величин. Зміни повинні бути непомітними для усіх, крім користувачів з особливими вимогами. Забезпечуючи для майбутніх користувачів необхідний рівень такої сумісності зміни, що пропонуються, мають ту перевагу, що при їх реалізації можуть використовуватися більш досконалі та перспективні методи вимірювань, оскільки вони будуть мати фундаментальну базу, засновану на законах фізики.
Нові визначення дозволять залучити закони фізики на службу вимірюванням, тим самим пов’язуючи вимірювання атомного та квантового рівня з вимірюванням макроскопічних об’єктів. З розвитком науки та техніки буде збільшуватися і потреба в вимірюваннях для забезпечення якості нових продукції та послуг. Метрологія є динамічною галуззю науки і заходи, запроваджені CGPM та широким метрологічним загалом для оновлення SI в 2018 році, будуть враховувати ці потреби та задовольняти їх на багато років.


Metrology Cake