ДО ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ

«ДО ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ»

Напередодні святкування Міжнародного дня стандартизації і метрології кореспондент газети "Ярмарок" зустрівся із заступником генерального директора державного підприємства "Сумистандартметрологія" Олександром Михайловичем Шовкуном.
Відбулася цікава і змістовна розмова, яка стосувалася забезпечення в області необхідного рівня якості продукції і, перш за все, харчової. Спеціалісти підрозділу, який очолює Олександр ШОВКУН, займаються питаннями сертифікації продукції, підтвердженням її відповідності вимогам стандартів, технічних умов і регламентів, розробкою та впровадженням системи управління якостю продукції.

В частині методичного забезпечення підприємство підпорядковане департаменту технічного регулювання при Міністерстві економіки і торгівлі України.
Основна задача підрозділу - реформування системи сертифікації продукції у Сумській області з метою максимального наближення вимог, що пред'являються до якості продукції, до європейських стандартів.
Підприємство має необхідний комплекс випробувального обладнання, досвідчених фахівців, готових надати необхідну і своєчасну допомогу виробникам продукції для просування її в умовах жорсткої конкуренції як на вітчизняні, так і на міжнародні ринки.

В чому полягає допомога? Перш за все, як говорить Олександр Шовкун, у проведенні широкої роз'яснювальної роботи щодо необхідності якомога швидше впроваджувати міжна­родну систему ХАССП.
Система передбачає розроблення і впро­вадження низки технічних і організаційних за­ходів, які дозволяють населенню споживати безпечні харчові продукти високої якості за рахунок проведення прискіпливого аналізу контрольних (критичних) точок в процесі ви­робництва. По-друге, допомога виробникам в розробці нормативної документації на продукцію (технічних умов, регламентів) та приведення діючих нормативних документів у відповідність до міжнародних вимог. По-третє, проведення випробувань зразків продукції за заявками підприємств різних форм власності і фізичних осіб.

Виходячи із тих завдань, які стоять перед структурним підрозділом, до його складу входять: відділ сертифікації продукції, випробувальна лабораторія, сектор систем управління якістю та безпечністю, сектор інформаційного забезпечення.
Сертифікація в системі ХАССП поряд з розробкою нормативної документації, у якій прописуються норми, передбачені євро­пейськими стандартами, передбачає контроль якості та безпечності харчових продуктів на всіх етапах їх виробництва, починаючи від контролю сировини і закінчуючи випробуваннями кінцевого продукту. Іншими словами - контроль "від поля - до прилавка", наприклад, для хлібобулочних виробів: враховується, на якому полі вирощувалась пшениця, які вносились добрива, вміст у зерні білка та інших корисних речовин і, насамкінець, - ретельний контроль готової продукції' у виробника, у тому числі на відсутність шкідливих для організму людини домішок.


Аналогічний контроль для м'ясо-молочної продукції: на яких пасовищах випасалась худоба, які використовувались корми і таке інше.


Проте, не всі виробники сьогодні готові до такого жорсткого контролю, говорить Олександр Шовкун. Але іншого не дано, про що свідчить "сирна війна", розв'язана Росспоживнаглядом щодо українських виробників.
Звичайно, повний цикл такого контролю можна запровадити виключно для великотоварних господарств. Для продукції, яку виробляють одноосібні господарства, зробити це досить складно, тому залишається контроль у переробника: на хлібопекарських підприємствах, масло-, молокозаводах, овоче-, фруктовопереробних підприємствах та ін.


Приклади впровадження системи ХАССП не поодинокі, особливо у молочній галузі.
Ряд молокопереробних підпримєств вже впровадили у виробництво систему ХАССП. Для прикладу: філія "Сумський молокозавод ДП "Аромат"; філія "Роменський молочний комбінат ПП "Рось"; філія "Охтирський сиркомбінат ПП "Рось".
Інтенсивно над впровадженням нових форм організації праці і систем управління якістю та безпечністю продукції працюють на підприємстві ТОВ "Славія", що в Охтирському районі (директор Ірина Босенко).
За даними лабораторних випробувань та з урахуванням думки споживачів у телевізійній програмі "Знак якості" в номінації "Сир твердий російський" із трьох підприємств-виробників, які вийшли у фінал, перемогу одержали два підприємства Сумської області: ТОВ "Славія" і ПАТ "Бель Шостка Україна".


В межах реалізації програми "Нова Сумщина - 2015", ініційованої головою Сумської облдержадміністрації Юрієм Чмирем, та за пропозицією ДП "Сумистандартметрологія" спільно з управлінням агропромислового комплексу в кожному районі області визначені пілотні підприємства по впровадженню системи ХАССП. На цьому шляху у виробників виникає багато проблем і ми зобов'язані надати їм всю необхідну допомогу, - зауважує О.Шовкун. А запорукою успіху в досягненні поставленої мети має стати правильно вибрана керівництвом підприємства стратегія. І сьогодні ми це спостерігаємо. Час вимагає діяти швидко і професійно, - додає Олександр Шовкун.
Чи не головною ланкою в системі підтвердження відповідності продукції державним та галузевим стандартам, технічним умовам є випробувальна лабораторія, якою керує визнаний фахівець Світлана Геннадіївна Сігідіна.
Випробувальна лабораторія ДП "Сумистандартметрологія" акредитована Національним агенством з акредитації України на технічну компетентність та незалежність згідно з міжнародним стандартом ДСТУ ISO\IEC 17025:2006 (Атестат акредитації № 2Н156 від 26 вересня 2011 року).
Випробувальна лабораторія проводить дослідження зразків харчової продукції всіх груп, сільськогосподарської сировини, будівельних матеріалів і фарфору на відповідність державним і галузевим стандартам, технічним умовам на продукцію.
Випробування проводяться для цілей обов'язкової і добровільної сертифікації по індивідуальних заявках підприємств, організацій і приватних осіб, а в окремих випадках - і по заявках правоохоронних органів.

Діяльність випробувальної лабораторії здійснюється в наступних основних напрямках:
- органолептичні і фізико-хімічні показники;
- визначення токсичних елементів: свинцю, кадмію, цинку, міді, миш'яку, ртуті, олова, заліза;
- контроль вмісту залишкових кількостей пестицидів, нікотоксинів, нітрозамінів, гормональних препаратів, харчових добавок (барвників, консервантів, стабілізаторів);
- визначення питомої активності природних радіонуклідів: калія-40, стронція-90, цезія-137, радія-226, торія-232;
- визначення генетичне модифікованих організмів у продовольчій сировині та харчових продуктах.


Випробувальна лабораторія має висококваліфікованих фахівців в області аналітичної хімії, спектрофотометрії, хроматографії та ін. Персонал має відповідний рівень освіти, необхідні технічні знання і досвід роботи. Фахівці постійно підвищують свою кваліфікацію на базі провідних галузевих інститутів. Лабораторія має розвинену вимірювальну базу, безперервно оснащується новими приладами для аналітичних робіт, засобами вимірювальної техніки і випробувальним обладнанням.
Значну увагу розширенню виробничої бази випробувальної лабораторії приділяє генеральний директор ДП "Сумистандартметрологія" Віктор Миколайович Хярм.


Так, у цьому році введений в дію хроматограф для визначення наявності немолочних (рослинних) жирів у складі молочної продукції. Оснащення лабораторії сучасним обладнанням дає змогу значно підвищити контроль рівня безпечності харчових продуктів.
Для проведення робіт випробувальна лабораторія має необхідні хімічні реактиви, у тому числі імпортні, державні стандартні зразки і еталони. Випробування проводяться в оснащених виробничих приміщеннях, що відповідають сучасним вимогам. Для забезпечення точності випробувань лабораторія регулярно проводить внутрішній аудит якості, успішно бере участь в міжлабораторних випробуваннях, які організовують координатори - незалежний аналітичний центр і Укрметртестстандарт (м. Київ). Крім перерахованих випробувань лабораторія надає консультативно-методичну допомогу лабораторіям підприємств в освоєнні методів досліджень.


Комплекс заходів, задіяних ДП "Сумистандартметрологія" дозволить, на думку Олександра Шовкуна, успішно виконати програму "Нова Сумщина-2015", зокрема її розділ 5 "Якість продукції".
Не є секретом, що сьогодні деякі виробники працюють у тіні і випускають продукцію, яка не відповідає вимогам нормативної документації, тим більше міжнародним стандартам. Підприємці допускають всілякі підробки. Отже, без впровадження європейського підходу до якості продукції підробок не уникнути.


Тому споживачу сьогодні при придбанні продуктів харчування треба звертати увагу не тільки на строки її придатності, вказані на етикетці, але і на склад продукту, на вміст інгредієнтів і шкідливих домішок, особливо групи "Е" (Е100 - Е182, Е200 і далі, ЕЗОО і далі, Е400 і далі, Е450 і далі, Е500 і далі, Е600 і далі, Е700 - Е800, Е900 і далі, Е1000) по класифікації Всесвітньої продовольчої і сільськогосподарської організації та Всесвітньої організації охорони здоров'я (ФАО-ВОЗ) та (увага!) вимагати сертифікат відповідності, виданий акредитованою організацією.
Проте, не тільки жорсткий контроль примусить підприємців змінити свою ментальність, роками "напрацьовану" в умовах дикого капіталізму, а передусім здорова конкуренція в умовах вільного ринку.
Як кажуть, свою ложку дьогтю у бочку з медом "додають" і наші законодавці. Хіба не знущанням над здоровим глуздом є норма закону, згідно з якою контролюючі органи повинні попередити виробника про майбутню перевірку якості його продукції не менше, ніж за десять днів! Тобто, законодавство теж потрібно адаптувати до сучасних умов!


Чи не вважаєте ви за необхідне списки порушників, які виробляють неякісні товари і надають неякісні послуги, широко публікувати у засобах масової інформації (в пресі, по телебаченню, на радіо)? Такий дієвий механізм впливу на порушників вже застосовується в європейських країнах.
- Це вкрай необхідно і наше підприємство готове такий механізм запровадити, але це залежить не стільки від нас, скільки від центральних органів влади.
А що вам заважає звернутися до Верховної Ради України з пропозицією прийняти відповідний закон, чи до Кабінету Міністрів України - прийняти відповідну постанову?
- Що стосується регіонального рівня, то можна ініціювати, і ми це робимо, створення спеціальної комісії за участі представників громадськості, журналістів, контролюючих органів, якій надати право порушувати подібні питання. Що стосується прийняття законів чи змін до законів, то суб'єктами законодавчої ініціативи тут виступають народні депутати України, яких ми обираємо. Отже, від нас з вами залежить вибрати тих, хто вболіває за здоров'я нації, чи тих, хто лобіює інтереси бізнесу. І зробити це ми можемо 28 жовтня цього року.
Олександр Шовкун запевнив, що за заявками громадян випробувальна лабораторія підприємства готова провести всі необхідні випробування і надати кваліфіковані висновки щодо споживчих якостей харчових продуктів. А ще звернув увагу, що у цій бесіді був розглянутий короткий перелік проблем, який відноситься до сфери діяльності лише одного підрозділу підприємства, а саме того, який опікується питаннями якості харчових продуктів. Про інші сторони діяльності підприємства розмова піде пізніше.
Наостанок Олександр Михайлович через газету поздоровив усіх співробітників ДП "Сумистандартметрологія", а також співробітників структурних підрозділів підприємств-виробників, які працюють у сфері контролю якості і безпечності продукції, з професійним святом, побажав їм здоров'я, сімейної злагоди, успішного виконання завдань, які стоять перед колективами в частині впровадження в області системи ХАССП, та закликав до порозуміння і плідної співпраці підприємства з фізичними особами, які користуються послугами державного підприємства і яким воно готове в будь-який час надати допомогу.

Віктор КЛІСЕНКО
Сумська обласна щотижнева незалежна газета «Ярмарок»
№ 39 від 27.09.2012 р.