25 БЕРЕЗНЯ - НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ СЕМІНАР ДЛЯ ФАХІВЦІВ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ТА ПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

25 березня 2014 року Орган з сертифікації систем управління ДП «Сумистандартметрологія» проводить навчальний семінар для спеціалістів підприємств на тему: «Внутрішній аудит систем управління безпечністю харчових продуктів: організація та порядок проведення», на базі ДП«Сумистандартметрологія» за адресою: 40007, м. Суми, вул. Харківська, 101 (1-й поверх, актова зала).

Мета проведення семінару:

забезпечення виконання підприємствами вимог стандартів ДСТУ ISO 22000:2007«Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-яких організацій харчового ланцюга» та ДСТУ4161 – 2003 «Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги» та проведення підготовки внутрішніх аудиторів на відповідність вимогам стандарту ДСТУ ISO 19011:2012 «Настанови щодо здійснення аудиту систем управління».

Початок семінару 25 березня 2014рокуо09 год. 30 хв.,

реєстрація учасників семінару від-будеться з 09 год. 00 хв. до 09 год 25 хв.

Під час реєстрації учасникам семінару необхідно мати при собі наступні документи:

- копію платіжного доручення ;

- два примірники акту здачі-приймання робіт, оформлені стороною Замовника.

Для організаційних витрат, пов’язаних з проведенням семінару необхідно перерахувати внесок у розмірі 512 грн. 00 коп. (з ПДВ), за кожного додаткового учасника необхідно сплатити – 297 грн. 00 коп (з ПДВ).

Кошти перераховувати на р/р 26004010182700 в ПАТ «ВТБ БАНК», МФО 321767, код ЄДРПОУ 02568064, призначення платежу: «Інформаційно-методична допомога».

Кожному підприємству - учаснику семінару, буде надано комплект документів за темою семінару, а кожному учаснику ‑ посвідчення.

Інформацію щодо осіб, які будуть брати участь у семінарі, просимо надіслати в термін до 20 березня 2014 року факсом на тел. (0542) 33-33-78, на електронну адресу e-mail: sert@gcsms.com.ua або повідомити за тел. (0542) 33-44-62.

Запрошуємо Вас до участі в семінарі та сподіваємось на подальше плідне співробітництво.