26 БЕРЕЗНЯ 2014 р. ЗАПРОШУЄМО ДО УЧАСТІ У СЕМІНАРІ НА ТЕМУ: «ВНУТРІШНІЙ АУДИТ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ: ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ»

26 БЕРЕЗНЯ 2014 р.

ДП «СУМИСТАНДАРМЕТРОЛОГІЯ»

ПРОВОДИТЬ СЕМІНАР НА ТЕМУ:

«ВНУТРІШНІЙ АУДИТ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ: ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ»

26 березня 2014 р.о 930орган з сертифікації систем управління ДП «Сумистандартметрологія» проводить семінар на тему: «ВНУТРІШНІЙ АУДИТ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ: ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ»

Семінар розраховано на аудиторію з представників вищого складу керівництва підприємств, фахівців з якості, а також керівників підрозділів і внутрішніх аудиторів підприємств, які розробляють, впроваджують і забезпечують функціонування системи управління якістю.

Мета заходу:

 • забезпечення виконання підприємствами вимог стандарту ДСТУ ISO 9001:2009 «Системи управління якістю. Вимоги»;

 • проведення підготовки внутрішніх аудиторів на відповідність вимогам стандарту ДСТУ ISO 19011:2003 «Настанови щодо здійснення аудиту систем управління якістю і (або) екологічного управління».

  Місце проведення:ДП «Сумистандартметрологія», м. Суми, вул. Харківська, 101.

  Реєстрація учасників: з 0900 до 0915

  Під час реєстрації учасникам семінару необхідно мати при собі наступні документи:

  - копію платіжного доручення ;

  - два примірники акту здачі-приймання робіт, оформлені стороною Замовника.

  Для організаційних витрат, пов'язаних з проведенням семінару, необхідно перерахувати внесок у розмірі 512 грн. 00 коп.(з ПДВ), за кожного додаткового учасника необхідно сплатити -297 грн. 00 коп.

  Кошти перераховувати на р/р 26005900000788 в ПАТ «ВТБ БАНК», МФО 321767 код ЄДРПОУ 02568064, призначення платежу: «Інформаційно-методична допомога». призначення платежу: «Науково-методична допомога».

  Кожному підприємству - учаснику семінару, буде надано комплект документів за темою семінару, а кожному учаснику - посвідчення.

  Інформацію щодо осіб, які будуть брати участь у семінарі, просимо надіслати в термін до 20 березня 2014 року факсом на тел. (0542) 33-33-78, на електронну адресу e-mail: sert@gcsms.com.ua або повідомити за тел. (0542) 33-44-62.

  Запрошуємо Вас до участі в семінарі та сподіваємось на подальше плідне співробітництво.