Нова версія стандарту ДСТУ ISO 9001:2015 «Системи управління якістю. Вимоги»

З 01 липня 2016 року набрала чинності нова версія стандарту ДСТУ ISO 9001:2015 «Системи управління якістю. Вимоги». Водночас з процесним підходом, принципами системи управління якістю, контролю невідповідної продукції та вимогами постійного поліпшування до стандарту було внесено нові вимоги, які направленні на підвищення ефективності та результативності системи управління якістю підприємства. Нові вимоги потребують наявності нових знань та навичок.

Враховуючи вищенаведене для забезпечення виконання підприємствами вимог стандарту ДСТУ ISO 9001:2015 «Системи управління якістю. Вимоги» Орган з сертифікації систем управління ДП «Сумистандартметрологія» 21 жовтня 2016 року проводить роботи з надання інформаційно - методичної допомоги для спеціалістів підприємств за темою: «Нова версія стандарту ДСТУ ISO 9001:2015 «Системи управління якістю. Вимоги» за участю відокремленного структурного підрозділу «Інституту підвищення кваліфікації фахівців в галузі технічного регулювання та споживчої політики» Одеської державної академії технічного регулювання та якості (ІПК ОДАТРЯ, м. Київ) на базі ДП «Сумистандартметрологія» за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 101 (1-й поверх, актова зала).

Початок заходу 21 жовтня 2016 року о 1000 годині, реєстрація учасників заходу відбудеться з 0920 до 0950 години. Під час реєстрації учасникам необхідно мати при собі такі документи:

- копію платіжного доручення ;

- два примірники акту здачі-приймання робіт, оформлені стороною Замовника.

Для організаційних витрат, пов’язаних з проведенням даного заходу, необхідно перерахувати внесок у розмірі 649 грн. 10 коп. (з ПДВ), за кожного додаткового учасника необхідно сплатити – 357 грн. 01 коп.

Кошти перераховувати на р/р 2600100014198 в Філія АТ Укрексімбанк, в м. Суми, МФО 397003, код ЄДРПОУ 02568064, призначення платежу: «Інформаційно-методична допомога».

Кожному підприємству - учаснику, буде надано комплект документів за темою заходу, а кожному учаснику ‑ посвідчення.

Інформацію щодо осіб, які будуть брати участь, просимо надіслати у термін до 17 жовтня 2016 року факсом на телефон (0542) 33-33-78 або на електронну адресу e-mail: sert@gcsms.com.ua, або повідомити за телефоном (0542) 33-44-62.

Запрошуємо Вас до участі, враховуючи актуальність піднятого питання (термін дії чинних сертифікатів на систему управління якістю згідно вимог ДСТУ ISO 9001:2009 до 15.09.2018) та сподіваємось на подальше плідне співробітництво.