Запрошуємо до участі у семінарі 18 вересня

18 ВЕРЕСНЯ 2013 р.
ДП «СУМИСТАНДАРМЕТРОЛОГІЯ»
ПРОВОДИТЬ СЕМІНАР НА ТЕМУ:

«ВНУТРІШНІЙ АУДИТ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ: ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ»

18 вересня 2013 р. о 930 орган з сертифікації систем управління ДП «Сумистандартметрологія» проводить семінар на тему: «ВНУТРІШНІЙ АУДИТ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ: ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ»

Семінар розраховано на аудиторію з представників вищого складу керівництва підприємств, фахівців з якості, а також керівників підрозділів і внутрішніх аудиторів підприємств, які розробляють, впроваджують і забезпечують функціонування системи управління якістю.

Мета заходу:
- забезпечення виконання підприємствами вимог стандарту ДСТУ ISO 9001:2009 «Системи управління якістю. Вимоги»;
- проведення підготовки внутрішніх аудиторів на відповідність вимогам стандарту ДСТУ ISO 19011:2003 «Настанови щодо здійснення аудиту систем управління якістю і (або) екологічного управління».

Місце проведення: ДП «Сумистандартметрологія», м. Суми, вул. Харківська, 101.

Реєстрація учасників: з 0900 до 0915

Під час реєстрації учасникам семінару необхідно мати при собі наступні документи:
- копію платіжного доручення ;
- два примірники акту здачі-приймання робіт, оформлені стороною Замовника.

Для організаційних витрат, пов'язаних з проведенням семінару, необхідно перерахувати внесок у розмірі 594 грн. 00 коп.(з ПДВ), за кожного додаткового учасника необхідно сплатити - 297 грн. 00 коп.

Кошти перераховувати на р/р 26005900000788 в ПАТ «ВБР» м. Київ, МФО 380719, код ЄДРПОУ 02568064, призначення платежу: «Науково-методична допомога».

Кожному підприємству - учаснику семінару, буде надано комплект документів за темою семінару, а кожному учаснику - посвідчення.

Інформацію щодо осіб, які будуть брати участь у семінарі, просимо надіслати в термін до 16 вересня 2013 року факсом на тел. (0542) 33-33-78, на електронну адресу e-mail: sert@gcsms.com.ua або повідомити за тел. (0542) 33-44-62.

Запрошуємо Вас до участі в семінарі та сподіваємось на подальше плідне співробітництво.