Запрошуємо до участі у семінарі 18-19 квітня 2013 року

18-19 КВІТНЯ 2013 р.
ДП «СУМИСТАНДАРМЕТРОЛОГІЯ»
ПРОВОДИТЬ СЕМІНАР НА ТЕМУ:

«ВНУТРІШНІЙ АУДИТ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕЧНІСТЮ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ»

18-19 квітня 2013 р. орган з сертифікації систем управління ДП «Сумистандартметрологія» проводить дводенний семінар на тему: «ВНУТРІШНІЙ АУДИТ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕЧНІСТЮ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ»

Семінар розраховано на аудиторію з представників вищого складу керівництва підприємств, фахівців з якості, а також керівників підрозділів і внутрішніх аудиторів підприємств, які розробляють, впроваджують і забезпечують функціонування системи управління якістю.

Мета заходу: заохочення підприємств до запровадження системи НАССР та здійснення підготовки внутрішніх аудиторів на відповідність вимогам стандартів ДСТУ ISO 9001:2009 «Системи управління якістю. Вимоги» та ДСТУ ISO 19011:2003 «Настанови щодо здійснення аудитів систем управління якістю і (або) екологічного управління».

На сучасному етапі функціонування вітчизняних переробних підприємств безпека та якість продукції є найважливішим складовим підвищення їх конкурентоспроможності. Система НАССР – унікальний механізм, який дозволяє спростити державний контроль і одночасно стимулює розвиток підприємства. Система HACCP призначена для застосування організаціями харчової та переробної промисловості, громадського харчування та іншими організаціями, діяльність яких пов’язана з харчовими продуктами.

Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України за № 590 від 01.10.2012, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 0910.2012 за № 1704/22016, який набуває чинності 02.05.2013, зокрема, зазначено, що оператори потужностей повинні розробити та запровадити ефективну систему НАССР, що дозволяє контролювати усі небезпечні фактори, які можуть бути у харчовому продукті.

Кожному учаснику семінару буде надано комплект документів за темою семінару та посвідчення.
Запрошуємо всіх бажаючих взяти участь у зазначеному семінарі.

Місце проведення: ДП «Сумистандартметрологія», м. Суми, вул. Харківська, 101.
Реєстрація учасників: з 1000 до 1030

За більш детальною інформацією та для подання заявки на участь у семінарі та звертатися за адресою:
м. Суми, вул. Харківська, 101, кім. 707
або за тел. (0542)-33-44-62, 67-76-02, факс 33-45-08.
e-mail: sert@gcsms.com.ua
Відповідальна особа – Малимоненко Галина Вікторівна