Всесвітній день стандартів 2019

greeting 2019

Досягнення в галузі розробки нових форматів відео змінили наш світ, революціонізували сферу розваг, об’єднали друзів і родини в усьому світі, збагатили наш досвід спілкування і дозволили покращити медичну освіту та обслуговування.

Інновації останніх десятиріч призвели до великого стрибку в покращенні якості відео. І відео стало також більш доступним, допомагаючи людям в усьому світі ділитися історіями з життя в яскравих, рухомих картинках. Дані досягнення стали можливими завдяки міжнародним стандартам.

Алгоритми стиснення відео, стандартизовані при співробітництві з IEC, ИСО и ITU, були удостоєні двох премій Primetime Emmy, що означає визнання того, що стандарти мають важливе значення для галузі стосовно забезпечення зростаючого попиту на відео, як одного з самих популярних додатків, що використовуються в глобальних мережах.

Міжнародні стандарті задовольняють вимоги промисловості. Вони також забезпечують плавний перехід до наступного покоління технологій стиснення відео, допомагаючи промисловості максимізувати прибуток від кожної хвилі інвестицій.

Наявність стандартів, визнаних та знаних в усьому світі, означає, що відео, архівоване на одному пристрої, може бути розархівоване на іншому, незалежно від пристрою, що використовується. Даний механізм дозволяє отримувати переваги від економії у масштабах, які допомагають зростанню ринку, надаючи новаторам впевненість в інвестиціях в нові додатки та послуги.

Протокол Ради Метрологів №8 від 21.05.2019р

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Ради метрологів

         ___________ В.М.Одноралов

„____”________________2019 р.

ПРОТОКОЛ

засідання Ради метрологів Сумської області

м. Суми                                                                        21 травня 2019 року

 

          У засіданні брали участь 19 членів Ради та одна запрошена особа - начальник відділу повірки та калібрування механічних та лінійно-кутових ЗВТ ДП «Сумистандартметрологія» Павленко І.О. Присутні більше половини членів Ради.

Порядок денний:

1.Звіт про виконання попереднього рішення Ради.

Доповідач: голова Ради Одноралов В.М.

2. Зміни до законодавства України у сфері метрології.

Доповідач: голова Ради Одноралов В.М.

3. Підготовка до уповноваження на проведення повірки законодавчо регульованих ЗВТ в ДП «Сумистандартметрологія».

Доповідач: голова Ради Одноралов В.М.

4. 26-та Генеральна конференція по мірах та вагах.

Доповідач: голова Ради Одноралов В.М.

5. Перевизначення основних одиниць міжнародної системиSI.

Доповідач: голова Ради Одноралов В.М.

6. Акредитація випробувальної лабораторії з ОТК ДТЗ.

Доповідач: член Ради Галат С.В.

7. Забезпечення простежуваності вимірювань на базі локальних ієрархічних схем.

Доповідач: член Ради Мірошниченко О.М.

8. Результати планових та позапланових перевірок в галузі метрологічного нагляду.

Доповідач: член Ради Мішукова І.С.

9. Нові еталони ДП «Сумистандартметрологія».

Доповідач: голова Ради Одноралов В.М.

10. Організаційні питання Ради метрологів Сумської області.

Доповідач: голова Ради Одноралов В.М.

11. Обговорення плану роботи Ради на 2 півріччя 2019 року.

Доповідач: голова Ради Одноралов В.М.

12. Дискусії

1. Доповідач Одноралов В.М. проінформував про стан справ щодо тих питань, які обговорювалися на попередньому засіданні.

          2. Доповідач Одноралов В.М. детально представив та проаналізував законопроект 6235 від 11.04.2017 року (доопрацьований), згідно якому планується внесення суттєвих змін до Закону. Доповідач проінформував присутніх, що даний законопроект не набрав достатньої кількості голосів (за - 193) та, згідно регламенту ВР, був відхилений. 16 квітня 2019 року був зареєстрований законопроект 10183, який за змістом повторює скасований.

3. Доповідач Одноралов В.М. проінформував про перебіг підготовки ДП "Сумистандартметрологія" до чергового уповноваження на проведення повірки законодавчо регульованих ЗВТ. Доповідач наголосів на великих фінансових витратах центру для забезпечення виконання Критеріїв уповноваження. Закупівля методик повірки Укрметртестстандарту – 160 тис. грн., калібрування еталонів – 750 тис. грн. минулого року та 780 тис. грн. поточного, закупівля власного еталонного обладнання та стандартних зразків – біля 1 млн. грн. щорічно на протязі трьох останніх років. Доповідач проінформував про особливості уповноваження на прикладах центрів, які цю процедуру вже пройшли (Львів, Харків).

4. Доповідач Одноралов В. Н. проінформував членів Ради про 26 Генеральну конференцію по мірах та вагах, яка відбулася в період з 13 по16 листопада минулого року. Зупинився на резолюціях конференції, ноій редакції спільної Декларації щодо простежуваності вимірювань та на виборах нового президента міжнародного Комітету по мірах і вагах, а також нових членів Комітету, серед яких уперше в історії обраний представник України – генеральний директор ННЦ «Інститут метрології» Неєжмаков П.І.

5. Доповідач Одноралов В. Н. проінформував присутніх про історичне рішення конференції стосовно перевизначення чотирьох основних одиниць системи SI - кілограма, кельвіна, ампера та моля на базі світових фундаментальних констант (постійних Планка, Больцмана, елементарного заряду та числа Авогадро). Доповідач детально описав фізичні принципи, які були закладені в основу апаратури для реалізації нових визначень цих величин.

6. Доповідач Галат С.В. проінформував присутніх про позитивні результати та проблемні питання акредитації випробувальної лабораторії для проведення обов’язкового технічного контролю дорожньо-транспортних засобів. Наголосів на суттєво більшій вартості та складності проходження процедури акредитації у порівнянні з атестацією за СОУ РУ 71.2-02568064.013. Наголосив про можливість акредитації СТО у якості органу з інспектування за ДСТУ ISO/IEC17020 для проведення ОТК ДТЗ.

7. Доповідач Мірошниченко О.М. проінформував присутніх про одну з основних умов визнання результатів вимірювання – забезпечення метрологічної простежуваності. Нагадав, що за старою системою просстежуваність забезпечувалася за допомогою державних повірочних схем, встановлених державними стандартами, які наразі є чинними. З іншого боку Міжнародна організація законодавчої метрології розробила документ Д5, який встановлює порядок розробки ієрархічних схем із вказанням невизначеності вимірювань на відміну від повірочних схем, де вказуються границі похибки. Процітував інформацію на сайті чеського метрологічного інституту, де наголошено, що і калібрування, і повірка ЗВТ є двома формами забезпечення прстежуваності вимірювань. Представив розробку першої локальної ієрархічної схеми ДП «Сумистандартметрологія» для засобів вимірювальної техніки маси.

          8. Доповідач Мішукова І.С. проінформувала присутніх про перші результати планових перевірок у сфері метрологічного нагляду, які почалися після скасування мораторію на перевірки державними контролюючими органами. Наголосила на суттєвому недоліку форм акту перевірок, де інспектор не може обґрунтовувати своє рішення, передбачені формулювання лише «так», чи «ні». Також низька ефективність перевірок метрологічного нагляду обумовлене низьким рівнем штрафів, які прив’язані до неоподатковуваного мінімуму, розмір якого не мінявся вже багато років.

Підкреслила, що найважливішими видами діяльності, щодо яких проводяться перевірки, це захист життя та здоров’я громадян та торгівельно-комерційні операції. Тим не менш, була відмічена певна ефективність перевірок, більше суб’єктів господарювання в цих видах діяльності відновили переодичну повірку законодавчо регульованих ЗВТ.

          9. Доповідач Одноралов В. Н. проінформував присутніх про нові еталони, які були розроблені та придбані останнім часом в рамках підготовки до уповноваження на поведення повірки законодавчо регульованих ЗВТ та розширення переліку метрологічних послуг:

- металографічний мікроскоп ММР-2Р для забезпечення повірки стандартних зразків для неруйнівного контролю;

- формувач імпульсів для забезпечення повірки електронних секундомірів;

- імітатор імпульсів для забезпечення повірки теплообчислювачів на місці експлуатації;

- дефектоскоп ультразвуковий УД2-12 для забезпечення вимог методики повірки стандартних зразків ультразвукової дефектоскопії.

Також було проінформовано присутніх про новий журнал «Метрологія для підприємства», видавництво якого розпочалося в поточному році. Підкреслена орієнтація тематики журналу саме на метрологів-практиків.

10. Доповідач Одноралов В.М. виніс на розгляд Ради питання щодо заснування звання «Почесний член Ради метрологів Сумської області» та вніс пропозицію присвоїти це почесне звання члену Ради Білоусу Василю Йосиповичу за багаторічну працю в ДП «Сумистандартметрологія» (52 роки) та неоціненний внесок у розвиток метрології в регіоні.

Результати голосування: за 19 голосів, проти - 0 голосів, утрималися - 0 голосів. Рішення прийняте одностайно.

Білоусу В.Й урочисто вручено свідоцтво почесного члена Ради метрологів Сумської области за № 001

          11. Доповідач Одноралов В.М. привітав членів Ради із Всесвітнім днем метрології, який наразі святкується під гаслом «Міжнародна система одиниць – фундаментально краща». Зачитав та прокоментував звернення директорів ВІРМ та ВІML.

Доповідач Одноралов В.М. закликав членів Ради активніше надавати пропозиції до плану наступного засідання. Наступне засідання запропоновано провести у жовтні наступного року.

          Голова Ради метрологів                   В.М.Одноралов

          Секретар Ради метрологів                         О.В.Самсоненко

Привітання керівництва міжнародних метрологічних організацій до Всесвітнього Дня Метрології – 2019.

                                     
 

Мартин Мілтон

Директор Міжнародного бюро
мір та ваг

 

Ентоні Доннелан

Директор Міжнародного бюро
законодавчої метрології 

Міжнародна система одиниць – фундаментально краща


Міжнародна система одиниць SI є визнаною системою одиниць для широкого вжитку в усьому світі. Хоча основною метою системи було створення основи для вимірювань, яка буде стабільною протягом тривалого періоду часу, вона завжди була практичною і динамічною системою, що змінювалась по мірі використання новітніх наукових досягнень.

У листопаді 2018 р. у Версалі відбулася Генеральна конференція по мірах та вагах, яка прийняла найбільш значущий комплекс змін до системи з моменту її заснування в сучасному вигляді в 1960 році.
Ці зміни засновані на кращому розумінні законів природи та мають за мету виключити із системи визначення одиниць, основані на артефактах. Зміни ґрунтуються на результатах досліджень нових методів вимірювання, що використовують фундаментальні квантові явища як основу для створення еталонів.

Ці зміни були прийняті в листопаді 2018 і і набувають чинності з 20 травня 2019 року - дати підписання Метричної Конвенції, що святкується наразі як Всесвітній День Метрології. Поки зміни будуть реалізовані, велика увага має бути приділена для впевненості, що нові визначення будуть сумісні з наразі діючими. Зміни не будуть помітні до пересічних споживачів, але кінцевим їх результатом має стати встановлення простежуваності вимірювань на новій основі. Глобальна робота в напрямку гармонізації вимірювальних процедур буде продовжуватися для того, щоб ні торгівля, ні промисловість, ні споживачі не помічали ніяких відмінностей в гирях, мірах довжини та інших величин, що вони використовують.

Нові визначення використовують «закони природи для створення законів вимірювання», пов'язуючи вимірювання в атомних і квантових масштабах із вимірюваннями на макроскопічному рівні. Вони реалізують суспільне прагнення надати "Метричній системі" статус загальноприйнятної основи для забезпечення єдності вимірювань в усьому світі. Вони забезпечать основу для майбутніх нововведень, які дозволять для визначення секунди, метра, ампера та кельвіна використати переваги атомних та квантових явищ для досягнення такого рівня вимірювань, які будуть обмежуватися лише нашою здатністю їх спостерігати.

Повірка побутових лічильників води на місці експлуатації

ДП "Сумистандартметрологія" надає послуги з повірки побутових лічильників гарячої на холодної води на місці екслуатації (без зняття лічильника).

Вартість повірки одного лічильника (з ПДВ) - 150.00 грн.

Для подання заявки на повірку та за додатковою інформацією заповніть форму або звертайтесь за телефонами:

Телефон МТС: 050-40-75-600

Телефон: 0542-33-41-62

Необхідно повідомити: адресу, кількісь лічильників, контактний телефон замовника.

Наш розклад роботи:

Понеділок-четвер з 8:00 до 17:00
П'ятниця з 8:00 до 16:30
(Перерва з 12:00 до 12:50)

 

Заявка на повірку лічильників

* Поля, позначені зірочкою, обов’язкові для заповнення.

Вакансії

ДП «Сумистандартметрологія» тимчасово, на час відсутності основного працівника, потрібен професіонал на посаду провідного інженера із стандартизації для виконання науково-технічних робіт.
 
Зміст робіт:
-робота з суб’єктами господарювання в різних галузях промисловості у тому числі харчової:
- з розроблення нормативних документів (технічні умови на продукцію, технологічні інструкції на виробництво продукції);
- з розроблення технічних документів, методичних документів, експлуатаційних документів тощо;
- робота з замовниками щодо надання інформаційно-консультативної допомоги із загальних питань стандартизації та метрології.
 
Кваліфікаційні вимоги:
-  вища освіта за технічним фахом;
- знання загальних нормативних документів в сфері стандартизації та метрології;
володіння ПК (MicrosoftOffice, Internet);
 
Умови праці:
- графік роботи Пн-Чт, з 8.00 до 17.00, Пт – з 8.00 до 16.30 (можливі відрядження до міста розташування замовника);
- структура заробітної плати: оклад + премія (при виконанні умов колдоговору);
- повна зайнятість (неповна зайнятість).
Співбесіда після розгляду письмового резюме. Резюме відправляти на E-mail:recept@gcsms.com.ua.
Закінчення приймання резюме 30 червня 2018 р.