ПРОТОКОЛ №7 ЗАСІДАННЯ РАДИ МЕТРОЛОГІВ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Ради метрологів

         ___________ В.М.Одноралов

„____”________________2018 р.

ПРОТОКОЛ

засідання Ради метрологів Сумської області

м. Суми                                                                        10 жовтня 2018 року

 

          У засіданні брали участь 16 членів Ради та одна запрошена особа - заступник директора Сумського НДЕКЦ Дяченко С.П. Присутні більше половини членів Ради.

Порядок денний:

1. Звіт про виконання рішень попереднього засідання.

Доповідач: Голова Ради Одноралов В.М.

2. Зміни до законодавства України у сфері метрології.

Доповідач: Голова Ради Одноралов В.М.

3. Підготовка до уповноваження на проведення повірки законодавчо регульованих ЗВТ в ДП «Сумистандартметрологія».

Доповідач: Одноралов В.М.

4. Приєднання України до Метричної Конвенції.

Доповідач: Голова Ради Одноралов В.М.

5. Всеукраїнський семінар-нарада «Облік природного газу та метрологія»

Доповідач: Голова Ради Одноралов В.М.

6. Атестація калібрувальної лабораторії АТ «Сумський завод «Насосенергомаш».

Доповідач: Член Ради Нємцев В.В.

7. Нарада заступників директорів державних підприємств (метрологічних центрів) Мінекономрозвитку України.

Доповідач: Член Ради Мірошниченко О.М.

8.Нові стандарти регіональної системи забезпечення єдності вимірювань.

(Методики калібрування).

Доповідач: Член Ради Мірошниченко О.М.

9. Нові еталони ДП «Сумистандартметрологія»

Доповідач: Голова Ради Одноралов В.М.

10. Зміни у складі Ради метрологів Сумської області.

Доповідач: Голова Ради Одноралов В.М.

11. Обговорення плану роботи Ради на 1 півріччя 2019 року.

Доповідач: Голова Ради Одноралов В.М.

12. Дискусії

1. Доповідач Одноралов В.М. проінформував про стан справ щодо тих питань, які обговорювалися на попередньому засіданні.

          2. Доповідач Одноралов В.М. детально представив та проаналізував законопроект 6235 від 11.04.2017 року (доопрацьований), згідно якому планується внесення суттєвих змін до Закону. Доповідач проінформував присутніх про очікуваний термін прийняття цих змін та про нові зміни в рамках цього законопроекту, які були озвучені представниками ДП «Укрметртестандарт» на семінарі в м. Чернігові в серпні поточного року.

3. Доповідач Одноралов В.М. проінформував про початок підготовки ДП "Сумистандартметрологія" до чергового уповноваження на проведення повірки законодавчо регульованих ЗВТ. Доповідач наголосів на суттєво відмінних Критеріях уповноваження, детально проаналізував їх вимоги та проінформував про високий рівень фінансових витрат центру для забезпечення виконання Критеріїв уповноваження.

4. Доповідач Одноралов В. Н. проінформував членів Ради про рішення, прийняте Міністерством Європи та закордонних справ Франції щодо приєднання України до Метричної Конвенції. Розповів про історію Метричної Конвенції і про привілеї, які дає статус держави-члена Метричної Конвенції. Наголосив на проблемі виконання фінансових зобов’язань України, як держави-члена Метричної Конвенції.

5. Доповідач Одноралов В. Н. проінформував присутніх про Всеукраїнський семінар-нараду «Облік природного газу та метрологія», якій відбувся в Херсонській області в вересні поточного року. Озвучив основні напрями розвитку метрології обліку газу, які були обговорені в рамках програми семінару. Член Ради Голубченко А.Д. наголосів на проблемі відповідності ЗВТ, що використовуються для комерційного обліку газу на надаються на ринку України, вимогам Технічного регламенту засобів вимірювальної техніки та технічних умов на них.

6. Доповідач Нємцев В.В. проінформував присутніх про позитивні результати та проблемні питання атестації калібрувальної лабораторії АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» згідно вимог стандарту регіональної системи забезпечення єдності вимірювань СОУ РУ 71.2-02568064.013:2017 «Атестація калібрувальних лабораторій. Загальні вимоги та порядок проведення». Повідомив, що свідоцтво про атестацію калібрувальної лабораторії було визнано замовниками продукції підприємства з Індії.

          7. Доповідач Мірошниченко О.М. проінформував присутніх про основні питання, що обговорювалися на нараді заступників директорів державних підприємств (метрологічних центрів) Мінекономрозвитку України в м. Києві 19 вересня поточного року. Повідомив, що основні питання стосувалися підготовки метрологічних центрів до чергового уповноваження на проведення повірки законодавчо регульованих ЗВТ в 2019 році. Було наголошено на суворому виконанні вимог Критеріїв уповноваження. Були обговорені проблеми однозначного тлумачення вимог Критеріїв.

          8. Доповідач Мірошниченко О.М. проінформував присутніх про науково-технічні розробки ДП «Сумистандартметрологія» в галузі створення методик калібрування робочих еталонів центру. Повідомив про плани розробки методик калібрування робочих еталонів з метою забезпечення вимог простежуваності вимірювань згідно статті 27 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» та Критеріїв уповноваження.

          9. Доповідач Одноралов В. Н. проінформував присутніх про нові еталони, які були придбані останнім часом в рамках підготовки до уповноваження на поведення повірки законодавчо регульованих ЗВТ та розширення переліку метрологічних послуг:

- багатофункціональний генератор RIGOL-1022Z для забезпечення повірки ультразвукових дефектоскопів;

- тепловізор FLUKE TiR1 для проведення тепловізійного обстеження будівель.

10. Доповідач Одноралов В.М. виніс на розгляд Ради питання щодо внесення змін до її складу, а саме:

- у зв'язку із тим, що результати вимірювань в сфері правоохоронної діяльності відносяться до сфери законодавчо регульованої метрології та мають надзвичайно велике значення у житті нашого регіону, було запропоновано ввести до складу Ради представника від правоохоронних структур області – заступника директора Сумського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України Дяченка Сергія Петровича. Підстава - згода директора Сумського НДЕКЦ Радченко Р.В та самого Дяченка С.П.

Дяченко С.П. ознайомив присутніх із основними напрямками метрологічної діяльності Сумського НДЕКЦ.

Результати голосування: за 16 голосів, проти - 0 голосів, утрималися - 0 голосів. Рішення прийняте одностайно.

          11. Доповідач Одноралов В.М. привітав членів Ради із професійним святом – Днем працівників стандартизації та метрології України, а також із Міжнародним днем стандартів. Зачитав та прокоментував звернення президентів IEC, ISO та ITU до цьогорічного свята. Проілюстрував значення міжнародних стандартів для реалізації інноваційних проектів.

Доповідач Одноралов В.М. закликав членів Ради активніше надавати пропозиції до плану наступного засідання. Наступне засідання запропоновано провести у травні наступного року.

          Голова Ради метрологів                   В.М.Одноралов

          Секретар Ради метрологів                         О.В.Самсоненко

ПРОТОКОЛ №6 ЗАСІДАННЯ РАДИ МЕТРОЛОГІВ

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Ради метрологів
___________ В.М.Одноралов
„____”________________2018 р.
ПРОТОКОЛ
засідання Ради метрологів Сумської області
м. Суми 23 травня 2018 року

У засіданні брали участь 14 членів Ради та дві запрошених особи - керівник калібрувальної лабораторії ДП "Сумистандартметрологія" Крамська О.Ф. та інженер з метрології КЗ СОР "Сумська обласна клінічна лікарня" Клименко Н.А. Присутні більше половини членів Ради.

Порядок денний:
1. Звіт про виконання рішень попереднього засідання.
Доповідач: Голова Ради Одноралов В.М.
2. Зміни до законодавства України у сфері метрології.
Доповідач: Голова Ради Одноралов В.М.
3. Акредитація калібрувальної лабораторії ДП Сумистандартметрологія
Доповідач: керівник лабораторії Крамська О.Ф.
4. Нові еталони ДП «Сумистандартметрологія».
Доповідач: голова Ради Одноралов В.М.
5. Українська система добровільного оцінювання стану вимірювань.
Доповідач: член Ради Мірошниченко О.М.
6. Дигіталізація економіки – новий виклик для метрологічної системи.
Доповідач: голова Ради Одноралов В.М.
7. Нова редакція стандарту ISO/IEC 17025.
Доповідач: голова Ради Одноралов В.М.
8. Основні задачі та проблеми функціонування метрологічного нагляду.
Доповідач: член Ради Мішукова І.С.
9. Оцінювання невизначеності результатів випробування продукції.
Доповідачі: член Ради Нємцев В.В., голова Ради Одноралов В.М.
10. Зміни у складі Ради метрологів Сумської області.
Доповідач: голова Ради Одноралов В.М.
11. Дискусії.


1. Доповідач Одноралов В.М. проінформував про стан справ щодо тих питань, які обговорювалися на попередньому засіданні.
2. Доповідач Одноралов В.М. проінформував про зміни, які були внесені в Закон України "Про метрологію та метрологічну діяльність" з моменту набуття їм чинності. Також детально був представлений та проаналізований законопроект 6235 від 11.04.2017 року (доопрацьований), згідно якому планується внесення суттєвих змін до Закону. Доповідач проінформував присутніх про створення Галузевої тристоронньої соціально-економічної комісії у сфері технічного регулювання при Мінекономрозвитку України – постійно діючого органу, що утворюється для ведення соціального діалогу з вирішення нагальних проблем у роботі підприємств, установ, організацій сфери технічного регулювання України. Також були доведені до відома членів Ради пропозиції регіональних підприємств сфери технічного регулювання України щодо змін до метрологічного законодавства.
3. Доповідач Крамська О.Ф. проінформувала про успішне завершення процедури первинної акредитації калібрувальної лабораторії ДП "Сумистандартметрологія" в національному агентстві з акредитації України на відповідність вимогам ДСТУ ISO/IEC 17025:2006, про перелік категорій устатковання в сфері акредитації лабораторії та про особливості та складності, які виникали на завершальному етапі. Доповідач звернулася до присутніх з проханням надавати пропозиції щодо розширення сфери акредитації лабораторії.
4. Доповідач Одноралов В. Н. проінформував про нові еталони, які були придбані останнім часом в рамках підготовки до уповноваження на поведення повірки законодавчо регульованих ЗВТ та розширення переліку метрологічних послуг:
- установку АС-50(80) для повірки лічильників води до діаметру 80 мм;
- набір логерів температури SterilDisk для атестації стерилізаторів;
- еталонний трансформатор напруги СА921-110 для повірки вимірювальних трансформаторів напруги до 110 кВ;
- калібрувальний шприць для повірки спірометрів;
- комбінований прилад BARO для контролю умов проведення повірки та калібрування ЗВТ (атмосферний тиск, вологість та температура повітря).
5. Доповідач, член Ради Мірошниченко О.М. проінформував членів Ради про Українську систему добровільного оцінювання стану вимірювань згідно вимог ДСТУ ISO/IEC 10012:2005. Доповів про рішення координаційної ради системи щодо залучення ДП "Сумистандартметрологія" до робіт з оцінювання стану вимірювань замовників у якості сюрвейєра (оцінювача) системи. Зупинився на особливостях нової системи.
6. Доповідач Одноралов В.М. проінформував членів Ради про основний зміст наукового звіту РТВ (наукового метрологічного інституту Німеччини), в якому основна увага була приділена новому виклику для національних метрологічних систем у зв'язку із набираючим обертів процесом дигіталізації світової економіки в рамках четвертої промислової революції (Індустрія 4.0) та концепції глобальної мережі "Інтернет речей". Доповідач проінформував про основні напрямки розвитку метрологічних послуг:
- цифрова трансформація метрологічних послуг;
- метрологія в аналізуванні великих масивів даних;
- метрологія для моделювання та віртуальних засобів вимірювання;
- метрологія комунікаційних систем для дигіталізації,
а також про досягнення в цьому напрямку в ДП "Сумистандартметрологія":
- атестація та повірка автоматизованих систем комерційного обліку енергоресурсів;
- атестація серверів провайдерів Інтернет;
- створення регіональної бази даних протоколів повірки побутових лічильників води.
Доповідач Одноралов В.М. проінформував членів Ради про перспективні напрямки у цій роботі:
- створення сучасної захищеної бази даних протоколів та свідоцтв про повірку та калібрування ЗВТ;
- розробка прикладного ПЗ, призначеного для автоматизованої розробки методик калібрування ЗВТ.
7. Доповідач Одноралов В.М. проінформував членів Ради про нову редакцію міжнародного стандарту ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 та основні виклики, пов'язані із набуттям ним чинності в України з 01.01.2018 року.
Доповідач детально зупинився на основних відмінностях нової редакції стандарту від попередньої.
8. Доповідач, член Ради Мішукова І.С. доповіла про основні задачі та проблеми функціонування ринкового та метрологічного нагляду. Наголосила на наявність мораторію на планові перевірки з метрологічного нагляду. Роз'яснила правила та порядок оформлення та надання скарг щодо фактів порушення метрологічного законодавства.
9. Доповідачі, член Ради Нємцев В.В. та Одноралов В.М. проінформували про результати застосування розробленого ДП "Сумистандартметрологія" методичного документу щодо оцінювання невизначеності вимірювань при випробуванні відцентрових насосів акредитованою випробувальної лабораторією АТ "Сумський завод "Насосенергомаш". Було наголошено на високому ступеню автоматизації процесу оцінювання невизначеності вимірювань при прямих вимірюваннях таких параметрів насосів, як частота обертання валу, тиск, температура, вібрація, шум тощо, так і опосередкованих вимірювань та розрахунків комплексних показників таких, як подача, напір, кавітаційний запас, потужність на валу та коефіцієнт корисної дії насосів.
10. Доповідач Одноралов В.М. виніс на розгляд Ради питання щодо внесення змін до її складу, а саме:
- у зв'язку із зміною місця роботи члена Ради Мішукової Ірини Сергіївни, яка відтепер працює на посаді головного фахівця з ринкового та метрологічного нагляду Головного управління Держпродспоживслужби України в Сумській області, була винесена на розгляд пропозиція щодо підтвердження її статусу члена Ради. Підстава - згода начальника Головного управління Моісеєнка В.В. та самої Мішукової І.С.
Результати голосування: за - 13 голосів, проти - 0 голосів, утрималися - 0 голосів. Рішення прийняте одностайно.
- у зв'язку із появою у Сумській області першої акредитованої калібрувальної лабораторії було запропоновано включити до складу Ради керівника лабораторії Крамську Олену Федорівну за її згодою.
Результати голосування: за - 14 голосів, проти - 0 голосів, утрималися - 0 голосів. Рішення прийняте одностайно.
- у зв'язку із скороченням посади обласного метролога управління охорони здоров'я Сумської обласної державної адміністрації, було запропоновано ввести до складу Ради представника від медичних установ області - інженера з метрології КЗ СОР "Сумська обласна клінічна лікарня" Клименко Наталію Анатоліївну. Підстава - згода головного лікаря КЗ СОР "Сумська обласна клінічна лікарня" Гороха В.В та самої Клименко Н.А.
Результати голосування: за 14 голосів, проти - 0 голосів, утрималися - 0 голосів. Рішення прийняте одностайно.
11. Доповідач Одноралов В.М. привітав членів Ради із професійним святом - Всесвітнім днем метрології. Зачитав та прокоментував звернення директора Міжнародного бюро мір та ваг Мартіна Мілтона до цьогорічного свята. Проілюстрував наукові проекти щодо перевизначення основних одиниць системи SI: кілограма, кельвіна, ампера та моля.

Доповідач Одноралов В.М. закликав членів Ради активніше надавати пропозиції до плану наступного засідання. Наступне засідання запропоновано провести у жовтні поточного року.


Голова Ради метрологів В.М.Одноралов

Секретар Ради метрологів О.Ф.Самсоненко

ПРОТОКОЛ №5 ЗАСІДАННЯ РАДИ МЕТРОЛОГІВ

ПРОТОКОЛ
засідання Ради метрологів Сумської області
м. Суми 10 жовтня 2017 року
У засіданні брали участь:
17 членів Ради - керівників і фахівців з метрології із підприємств та організацій, які здійснюють свою діяльність на території Сумської області України.

Порядок денний:
1. Звіт про виконання рішень попереднього засідання.
Доповідач: голова Ради Одноралов В.М.

2. Реформа метрологічної системи України. Стан справ.
Доповідач: голова Ради Одноралов В.М.

3. Акредитація в НААУ калібрувальних лабораторій Сумської області. Стан справ.
Доповідачі: член Ради Галат С.В., голова Ради Одноралов В.М.

4. Проблеми експлуатації роторних лічильників газу в газових розподільних мережах Сумської області.
Доповідач: член Ради Голубченко Д.А.
5. Акредитована випробувальна лабораторія АТ «Сумський завод «Насосенергомаш».
Доповідач : Член Ради Нємцев В.В.

6. Нові еталони ДП «Сумистандартметрологія»:
- установка для повірки лічильників води АС-50(80);
- пристосування для повірки торсіометрів ТОВ «Гуала Кложерс»;
Доповідач: голова Ради Одноралов В.М.

7. Проблеми забезпечення простежуваності при калібруванні еталонів.
Доповідач: голова Ради Одноралов В.М.

8. Проект нової навчальної програми за спеціальністю «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка».
Доповідач: член Ради Івченко О.В.

9. Новий стандарт регіональної системи забезпечення єдності вимірювань.
Доповідач: голова Ради Одноралов В.М.

10. Обговорення плану роботи Ради на 2 півріччя 2017 року.
Доповідач: голова Ради Одноралов В.М.

11. Різне.

1. Доповідач Одноралов В.М. проінформував про виконання рішень попередньої наради. Проінформував про виявлену можливість забезпечення простежуваності вимірювань механічних властивостей металів до еталонів США через механічну лабораторію ЦЗЛ ДП «УБ і ВТ», якій пропонується виступити в ролі провайдера міжлабораторних порівнянь. Доручається голові Ради винайти підприємство для виготовлення зразків та визначитися із вартістю участі.
Голосували: «за» одноголосно.
2. Доповідач Одноралов В.М. проінформував, які зміни в діяльності метрологічної системи України відбулися за минулий період:
Закон України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання», Проект Закону України «Про приєднання України до Метричної Конвенції», про підписання угоди MLA між НААУ та IAF.
3. Доповідач Галат С. В. проінформував, що з причини відсутності фінансування, роботи по акредитації калібрувальної лабораторії ПАТ СМНВО тимчасово призупинені.
Доповідач Одноралов В.М. проінформував членів Ради про проходження другого етапу первинної акредитації та підготовку останнього – оцінювання на місці, що очікується у листопаді поточного року.
4. Доповідач Голубченко Д.А. проінформував членів Ради про складності експлуатації роторний побутових лічильників газу на газорозподільних мережах Сумської області. Особливу увагу доповідач приділив суттєвім невідповідностям роторного лічильника моделі ЕГЛ вимогам Технічного Регламенту засобів вимірювальної техніки в частині захисту від несанкціонованого втручання (отвори для зупинки обліку) та вибухонебезпечності (легко демонтується руками).
Рада метрологів рекомендує розробникам цієї моделі лічильника внести відповідні зміни в конструкцію, а органу з оцінки відповідності звернути увагу не невідповідності встановленим вимогам.
Голосували: «за» одноголосно.
5. Доповідач Нємцев В.В. проінформував членів Ради про позитивні результати акредитації з боку НААУ випробувальної лабораторії АТ «Сумський завод Насосенергомаш» в галузі випробувань відцентрових насосів. Наголосив на суттєвому збільшенні вартості послуг з аудиту.
6. Доповідач Одноралов В.М. проінформував членів Ради про введення в експлуатацію нового еталону – установки для повірки лічильників води діаметров умовного проходу від DN15 до DN 80.
Доповідач Одноралов В.М. проінформував членів Ради про розробку пристосування для повірки та кабрування торсіометрів, призначених для випробування корок на відрив запобіжного пояску.
Доповідач Одноралов В.М. проінформував членів Ради про успішне проходження калібрування в ДП «Укрметртестстанджарт» нових еталонів – «штучного вуха» та «штучного мастоїду» для повірки медичних приладів - аудіометрів чистого тону.
7. Доповідач Одноралов В.М. проінформував членів Ради про пропозицію встановлення задокументованої простежуваності при калібруванні шляхом розробки методик калібрування, які встановлюють простежуваність до тих національних еталонів, які успішно пригляди участь у ключових звіряннях з метою забезпечення визнання результатів вимірювання та калібрування, проведених в Україні.
8. Доповідач Івченко О. В. проінформував членів Ради про проект нової навчальної програми за спеціальністю «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» на кафедрі «Технологія машинобудування, верстати та інструменти» СумДУ. Запропоновано схвалити цю нову програму.
Голосували: «за» - одноголосно.
9. Доповідач Одноралов В.М. проінформував членів Ради про розробку та прийняття нового стандарту регіональної системи забезпечення єдності вимірювань, в якому запропонований добровільний порядок атестації калібрувальних лабораторій підприємств, які здійснюють калібрування для власних потреб.
10. Доповідач Одноралов В.М. запросив членів Ради активніше надавати пропозиції до плану наступного засідання. Наступне засідання запропоновано провести у травні наступного року.


Голова Ради метрологів В.М.Одноралов

Секретар Ради метрологів О.В.Самсоненко

Перелік ЗВТ, що підлягають періодичній повірці

 

Додаток 
до постанови

Кабінету Міністрів України 
від 4 червня 2015 р. № 374

 

 

ПЕРЕЛІК
категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці

 

Найменування категорії законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці

Види діяльності, що належать до сфери законодавчо регульованої метрології (стаття 3 Закону України “Про метрологію та метрологічну діяльність”)

1. Автоматичні зважувальні прилади: 
ваги безперервної дії для сумарного обліку; 
ваги дискретної дії та бункерні ваги для сумарного обліку; 
ваги для зважування розділених вантажів; 
вагові дозатори дискретної дії; 
прилади автоматичні для зважування дорожніх транспортних засобів у русі та вимірювання навантажень на вісь; 
залізничні платформні ваги; 
контрольні ваги

7 і 8

2. Автомобільні цистерни для нафтопродуктів та харчових продуктів

7 і 8

3. Аналізатори медичного призначення: 
біохімічні; 
гематологічні; 
електролітів та газу в крові; 
імуноферментні; 
флуоресцентні; 
хемілюміносцентні; 
електрохімічні

1

4. Аналізатори показників сільськогосподарської та харчової продукції: молока, зерна, цукрових буряків, олійних культур та продуктів їх переробки

2

5. Аналізатори рідин турбідиметричні та нефелометричні для здійснення контролю вод

1 і 3

6. Аналізатори спектра та характеристик систем зв’язку

10

7. Аудіометри чистого тону

4

8. Блоки детектування іонізуючого випромінення

1, 2, 3 і 4

9. Вимірювальні антени та приймачі, що використовуються органами державного нагляду (контролю) під час виконання робіт з технічного захисту інформації

1, 4 і 10

10. Вимірювальні канали систем радіаційного контролю

1, 2, 3 і 4

11. Вимірювальні трансформатори струму та напруги

7

12. Вимірювачі артеріального тиску

1

13. Вимірювачі вмісту алкоголю в крові та повітрі, що видихається

5 і 12

14. Вимірювачі електричної напруги та струму (вольтметри та амперметри 3-4-розрядні)

4

15. Вимірювачі електротехнічних параметрів електроустановок

4

16. Вимірювачі параметрів електромагнітного поля

1 і 4

17. Вимірювачі потужності та радіоперешкод

10

18. Вимірювачі: 
електростатичних зарядів; 
імпедансу; 
опору кола заземлення; 
опору ізоляції; 
параметрів релейного захисту; 
повного опору петлі фаза-нуль або струму в електричній мережі; 
струму витоку в електричній мережі

4

19. Вимірювачі часу, частоти (частотоміри) та часових інтервалів

11 і 13

20. Вимірювачі швидкості руху транспортних засобів дистанційні

5

21. Вологоміри, гігрометри, гігрографи (використовуються під час здійснення контролю умов зберігання продуктів харчування, лікарських препаратів, банківських сховищ, під час продажу вугілля, деревини та природного газу)

2, 4 і 7

22. Віброметри

4

23. Газоаналізатори (в тому числі аналізатори вихлопних газів), газосигналізатори

1, 3, 4 і 5

24. Генератори

10

25. Гирі

2, 3, 7, 12 і 13

26. Глобальні супутникові навігаційні системи геодезичного призначення

6 і 11

27. Густиноміри (використовуються під час визначення маси фасованих товарів в упаковках, нафти, нафтопродуктів та об’єму природного газу в процесі його постачання та/або споживання)

7

28. Датчики навантаження ваговимірювальні

4

29. Дефектоскопи

4

30. Динамометри, силовимірювальні датчики

9

31. Дозатори медичні піпеткові та поршневі

1

32. Еквіваленти мереж

10

33. Електрокардіографи

1

34. Енцефалографи

1

35. Калориметри газові (використовуються під час проведення розрахунків за поставлений та/або спожитий природний газ)

7

36. Кардіодефібрилятори

1

37. Кондуктометри, рН-метри, титратори, іономіри (використовуються у лабораторіях медичного, екологічного, фітосанітарного та ветеринарного контролю)

1, 2 і 3

38. Лічильники води

7

39. Лічильники активної (класи точності 0,01-2,0) та реактивної (класи точності 0,01-3,0) електроенергії

7

40. Лічильники, витратоміри, а також вимірювальні системи для безперервного та динамічного вимірювання кількості рідин (крім води) та газоподібних хімічних речовин

4 і 7

41. Лічильники газу та пристрої перетворення об’єму (використовуються для проведення розрахунків за поставлений та/або спожитий природний газ)

7

42. Люксметри, яскравоміри, що використовуються під час вимірювання рівня освітленості робочих місць та яскравості моніторів комп’ютерів

4

43. Манометри та інші засоби для вимірювання тиску і вакууму

1, 3, 4, 5 і 7

44. Матеріальні міри довжини

7

45. Медичні термометри

1

46. Міри електричного опору (однозначні та багатозначні)

4

47. Міри електричної ємності, індуктивності та

взаємоіндуктивності

4

48. Мірники технічні (в тому числі для вина і спирту)

7 і 8

49. Монітори пацієнта

1

50. Неавтоматичні зважувальні прилади

1, 2, 3, 7, 8, 12 і 13

51. Нівеліри

6 і 9

52. Осцилографи

10

53. Паливороздавальні колонки для заправки автомобілів: 
світлими нафтопродуктами, мастилами; 
скрапленим газом; 
стисненим газом

7

54. Прилади для вимірювання розмірів довжини і площі

3, 7, 9 і 13

(текстильних виробів, дротів, кабелів, смуг, листів, матеріалів, шкіри, стрічок, земельних ділянок), координатні засоби вимірювання

 

55. Прилади для вимірювання релейного захисту та автоматики в метрополітені

5

56. Пульсоксиметри

1

57. Пурки робочі

7 і 8

58. Радіометри, радіометричні установки, дозиметри та вимірювачі потужності дози

1, 2, 3 і 4

59. Реографи

1

60. Рефрактометри, офтальмометри

1

61. Рівнеміри

3, 4, 7 і 8

62. Селективні вольтметри

10

63. Системи вимірювання тривалості телефонних розмов, швидкості передачі та обліку обсягу інформації під час надання телекомунікаційних послуг, пристрої синхронізації

7 і 11

64. Спектрометри альфа-, бета-, гамма-випромінення, спектрометри “Сич”

1, 2, 3 і 4

65. Спектрорадіометри, радіометри для вимірювання рівня опромінення у спа- та косметичних салонах

1 і 4

66. Стаціонарні резервуари для комерційного обліку: 
нафтопродуктів (горизонтальні та вертикальні циліндричні, сферичні); 
скрапленого газу (горизонтальні циліндричні)

7 і 8

67. Струмовимірювальні кліщі

4

68. Таксометри

7

69. Тахеометри

6 і 9

70. Тахографи

4 і 5

71. Теодоліти

6 і 9

72. Теплолічильники та теплообчислювачі

7

73. Термінали паркувальні

7

74. Термометри (для здійснення контролю харчових продуктів, безпеки умов праці та проведення судових експертиз за дорученням органів досудового розслідування, органів прокуратури та судів)

2, 4, 7 і 12

75. Тесламетри

4

76. Ультразвукові діагностичні прилади

1 і 4

77. Установки сигнальні радіоактивного забруднення та системи контролю рівня радіації

1, 2, 3 і 4

78. Фотометри, спектрофотометри для здійснення екологічного контролю та контролю повітря робочої зони

3 і 4

79. Хроматографи газові та рідинні

1, 2, 3, 4 і 7

80. Шумоміри

3 і 4

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ РАДИ МЕТРОЛОГІВ ВІД 11.10.2016 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Ради метрологів

          ___________  В.М.Одноралов

„____”________________2016 р.

ПРОТОКОЛ

засідання Ради метрологів Сумської області

м. Суми                                                                                                             11 жовтня 2016 року

У засіданні брали участь:

Члени Ради: Білоус Василь Йосипович – інженер з метрології 1 категорії ДП «Сумистандартметрологія», Білоножко Віктор Петрович  - заступник директора по науці Конотопського електромеханічного заводу, Галат Сергій Веніаминович – головний метролог – начальник відділу метрології та вимірювальної техніки ПАТ «СМНВО», , Івченко Олександр Володимирович – доцент кафедри ТМВІ СумДУ, к.т.н., Колотвін Андрій Анатолійович – начальник метрологічної лабораторії ПАТ «Сумихімпром», Комаров Володимир Семенович – головний метролог ДержНДІ ХП, Кузнецова Віталіна Василівна – інженер з метрології 1 категорії ДУ Сумський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби, Мірошниченко Олександр Михайлович – начальник відділу ДП «Сумистандартметрологія», Мішукова Ірина Сергіївна – обласний метролог управління охорони здоров’я Сумської ОДА, Мороз Микола Іванович – заступник начальника випробувальної лабораторії Сумського ЕТЦ, Мякотний Євген Всеволодович - головний метролог ДП «Конотопський завод АВІАКОН», Одноралов Володимир Миколайович – заст. генерального директора ДП «Сумистандартметрологія» з метрології, стандартизації та наукової діяльності, к.т.н., Однороб Григорій Павлович – головний метролог – начальник відділу НГВУ «Охтирканафтогаз», Піталенко Володимир Володимирович – начальник головної випробувальної лабораторії в будівництві ДП ПАТ «Сумбуд», Редько Олександр Григорович – начальник Шосткінського відділення ДП «Сумистандартметрологія», Самсоненко Олена Володимирівна – інженер ДП «Сумистандартметрологія».                            Присутні: 16 членів Ради з 24.

Порядок денний:

1. Звіт про виконання рішень попереднього засідання.

Доповідач: Голова Ради Одноралов В.М.

2. Реформа метрологічної системи України. Стан справ.

Доповідач: Голова Ради Одноралов В.М.

3. Акредитація в НААУ калібрувальних лабораторій ПАТ «СМНВО» та ДП «Сумистандартметрологія». Стан справ.

Доповідачі: Галат С.В., Одноралов В.М.

4. Аудиторська діяльність АРІ (Американського інституту нафти) в Сумській області.

Доповідач: Член Ради Галат С.В.

5. Нові еталони ДП «Сумистандартметрологія»:

- установка для повірки лічильників води на місці експлуатаціїУПВЛ-1;

- пересувна вагоповірочна лабораторія на базі тягача Рено Магнум.

Доповідач: Голова Ради Одноралов В.М.

6. Нова спеціальність СумДУ «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка».

Доповідач: Член Ради Івченко О.В.

7. Проблеми атестації вимірювальних лабораторій.

Доповідач: Голова Ради Одноралов В.М.

8. Обговорення плану роботи Ради на 1 півріччя 2017 року.

Доповідач: Голова Ради Одноралов В.М.

1. Доповідач Одноралов В.М. проінформував, що згідно пропозиції члена Ради Колотвіна А.А. пропонується проводити планові засідання Ради біля 20 травня та 14 жовтня, приурочені до відповідних свят – Всесвітнього дня метрології та Дня працівників стандартизації та метрології.

         ГОЛОСУВАЛИ: ЗА одноголосно.

    Доповідач Одноралов В.М. проінформував, що згідно пропозиції члена Ради Галата С.В. він особисто вивчив проблему застосування концепції невизначеності вимірювань при допусковому контролі та дійшов до висновку щодо можливості розробки відповідної методики за умови заявки на таку розробку.

2. Доповідач Одноралов В.М. проінформував, що за минулий період відбулися такі зміни в діяльності метрологічної системи України:

   - були підписані та оприлюднені Накази Мінекономрозвитку України, які встановили перелік стандартів, відповідність яким надає презумпцію відповідності засобів вимірювальної техніки суттєвим вимогам Технічних регламентів на них;

    - прийнятий один з основоположних стандартів ДСТУ EN45501:2015 «Метрологічні аспекти неавтоматичних зважувальних приладів» методом підтвердження. (Переклад лише назви, решта – англійською мовою). Стандарт набув чинності з 01.007 2016 року, хоча в країнах Європі поки що чекають рішення Ради Європи про встановлення перехідного періоду і дати його остаточного прийняття;

- призначені перші органи з оцінки відповідності ЗВТ вимогам технічних регламентів (ДП «Укрметртестстандарт» та ННЦ «Інститут метрології»;

- сформоване та почало свою діяльність територіальне управління Держпродспоживслужби в Сумській області. Призначений керівник;

- оприлюднені проекти нормативно правових актів, а саме проект Наказу Мінекономрозвитку про встановлення міжповірочних інтервалів законодавчо регульованих ЗВТ (третя редакція) та проект Наказу прозатвердження уніфікованих форм актів, складених за результатами проведеної планової (позапланової) перевірки з метрологічного нагляду, що здійснюється у сфері законодавчо регульованої метрології;

Доповідач Одноралов В.М. також проінформував членів Ради про питання, які розглядалися на нараді заступників директорів з метрології державних підприємств Мінекономрозвитку України, що відбулася 07 вересня 2016 року.

3. Доповідач Галат С. В. проінформував, що з причини відсутності фінансування, роботи по акредитації калібрувальної лабораторії ПАТ СМНВО тимчасово призупинені.

Доповідач Одноралов В.М. проінформував членів Ради про зміст протоколу розгляду заявки на акредитацію калібрувальної лабораторії та наголосив на складностях порозуміння з аудиторами НААУ, що проводили розгляд заявки.

4. Доповідач Галат С. В. проінформував про характер та зміст аудиту СМНВО з боку АРІ (Американського інституту нафти) щодо засувок для магістральних нафтопроводів, виробництво яких здійснюється на підприємстві. Він наголосив, що аудитори АРІ визнають повірку ЗВТ, але вимагають наявність протоколів повірки та встановлення простежуваності.

5. Доповідач Одноралов В.М. проінформував членів Ради про позитивні результати дослідної експлуатації нового мобільного еталону для повірки квартирних лічильників води УПЛВ-1. Ця модель відрізняється високим ступенем захисту від спроб фальсифікації результатів вимірювань.

Доповідач Одноралов В.М. проінформував членів Ради про завершення робіт із створення однієї з найпотужніших в України пересувної лабораторії для повірки автомобільних ваг на базі тягача РЕНО МАГНУМ із загальною масою еталонних гир 24 тони (48 шт.).

6. Доповідач Івченко О. В. проінформував членів Ради про створення нової спеціальності «Метрології та інформаційно-вимірювальна техніка» на кафедрі «Технологія машинобудування, верстати та інструменти» СумДУ.

Наголосив на складностях формування навчальних груп в умовах реформи системи вищої освіти.

    7. Доповідач Одноралов В.М. проінформував членів Ради про проблеми атестації лабораторій згідно розробленого стандарту підприємства (СОУ). Цей стандарт був визнаний фахівцями МОЗ України при призначенні санітарно-виробничих лабораторій, задіяних в атестації робочих місць за умовами праці. Наголосив на добровільному характері процедури атестації.

      8. Доповідач Одноралов В.М. запросив членів Ради активніше надавати пропозиції до плану наступного засідання.

Голова Ради метрологів                                                        В.М.Одноралов

Секретар Ради метрологів                                                     О.В.Самсоненко