Перелік ЗВТ, що підлягають періодичній повірці

 

Додаток 
до постанови

Кабінету Міністрів України 
від 4 червня 2015 р. № 374

 

 

ПЕРЕЛІК
категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці

 

Найменування категорії законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці

Види діяльності, що належать до сфери законодавчо регульованої метрології (стаття 3 Закону України “Про метрологію та метрологічну діяльність”)

1. Автоматичні зважувальні прилади: 
ваги безперервної дії для сумарного обліку; 
ваги дискретної дії та бункерні ваги для сумарного обліку; 
ваги для зважування розділених вантажів; 
вагові дозатори дискретної дії; 
прилади автоматичні для зважування дорожніх транспортних засобів у русі та вимірювання навантажень на вісь; 
залізничні платформні ваги; 
контрольні ваги

7 і 8

2. Автомобільні цистерни для нафтопродуктів та харчових продуктів

7 і 8

3. Аналізатори медичного призначення: 
біохімічні; 
гематологічні; 
електролітів та газу в крові; 
імуноферментні; 
флуоресцентні; 
хемілюміносцентні; 
електрохімічні

1

4. Аналізатори показників сільськогосподарської та харчової продукції: молока, зерна, цукрових буряків, олійних культур та продуктів їх переробки

2

5. Аналізатори рідин турбідиметричні та нефелометричні для здійснення контролю вод

1 і 3

6. Аналізатори спектра та характеристик систем зв’язку

10

7. Аудіометри чистого тону

4

8. Блоки детектування іонізуючого випромінення

1, 2, 3 і 4

9. Вимірювальні антени та приймачі, що використовуються органами державного нагляду (контролю) під час виконання робіт з технічного захисту інформації

1, 4 і 10

10. Вимірювальні канали систем радіаційного контролю

1, 2, 3 і 4

11. Вимірювальні трансформатори струму та напруги

7

12. Вимірювачі артеріального тиску

1

13. Вимірювачі вмісту алкоголю в крові та повітрі, що видихається

5 і 12

14. Вимірювачі електричної напруги та струму (вольтметри та амперметри 3-4-розрядні)

4

15. Вимірювачі електротехнічних параметрів електроустановок

4

16. Вимірювачі параметрів електромагнітного поля

1 і 4

17. Вимірювачі потужності та радіоперешкод

10

18. Вимірювачі: 
електростатичних зарядів; 
імпедансу; 
опору кола заземлення; 
опору ізоляції; 
параметрів релейного захисту; 
повного опору петлі фаза-нуль або струму в електричній мережі; 
струму витоку в електричній мережі

4

19. Вимірювачі часу, частоти (частотоміри) та часових інтервалів

11 і 13

20. Вимірювачі швидкості руху транспортних засобів дистанційні

5

21. Вологоміри, гігрометри, гігрографи (використовуються під час здійснення контролю умов зберігання продуктів харчування, лікарських препаратів, банківських сховищ, під час продажу вугілля, деревини та природного газу)

2, 4 і 7

22. Віброметри

4

23. Газоаналізатори (в тому числі аналізатори вихлопних газів), газосигналізатори

1, 3, 4 і 5

24. Генератори

10

25. Гирі

2, 3, 7, 12 і 13

26. Глобальні супутникові навігаційні системи геодезичного призначення

6 і 11

27. Густиноміри (використовуються під час визначення маси фасованих товарів в упаковках, нафти, нафтопродуктів та об’єму природного газу в процесі його постачання та/або споживання)

7

28. Датчики навантаження ваговимірювальні

4

29. Дефектоскопи

4

30. Динамометри, силовимірювальні датчики

9

31. Дозатори медичні піпеткові та поршневі

1

32. Еквіваленти мереж

10

33. Електрокардіографи

1

34. Енцефалографи

1

35. Калориметри газові (використовуються під час проведення розрахунків за поставлений та/або спожитий природний газ)

7

36. Кардіодефібрилятори

1

37. Кондуктометри, рН-метри, титратори, іономіри (використовуються у лабораторіях медичного, екологічного, фітосанітарного та ветеринарного контролю)

1, 2 і 3

38. Лічильники води

7

39. Лічильники активної (класи точності 0,01-2,0) та реактивної (класи точності 0,01-3,0) електроенергії

7

40. Лічильники, витратоміри, а також вимірювальні системи для безперервного та динамічного вимірювання кількості рідин (крім води) та газоподібних хімічних речовин

4 і 7

41. Лічильники газу та пристрої перетворення об’єму (використовуються для проведення розрахунків за поставлений та/або спожитий природний газ)

7

42. Люксметри, яскравоміри, що використовуються під час вимірювання рівня освітленості робочих місць та яскравості моніторів комп’ютерів

4

43. Манометри та інші засоби для вимірювання тиску і вакууму

1, 3, 4, 5 і 7

44. Матеріальні міри довжини

7

45. Медичні термометри

1

46. Міри електричного опору (однозначні та багатозначні)

4

47. Міри електричної ємності, індуктивності та

взаємоіндуктивності

4

48. Мірники технічні (в тому числі для вина і спирту)

7 і 8

49. Монітори пацієнта

1

50. Неавтоматичні зважувальні прилади

1, 2, 3, 7, 8, 12 і 13

51. Нівеліри

6 і 9

52. Осцилографи

10

53. Паливороздавальні колонки для заправки автомобілів: 
світлими нафтопродуктами, мастилами; 
скрапленим газом; 
стисненим газом

7

54. Прилади для вимірювання розмірів довжини і площі

3, 7, 9 і 13

(текстильних виробів, дротів, кабелів, смуг, листів, матеріалів, шкіри, стрічок, земельних ділянок), координатні засоби вимірювання

 

55. Прилади для вимірювання релейного захисту та автоматики в метрополітені

5

56. Пульсоксиметри

1

57. Пурки робочі

7 і 8

58. Радіометри, радіометричні установки, дозиметри та вимірювачі потужності дози

1, 2, 3 і 4

59. Реографи

1

60. Рефрактометри, офтальмометри

1

61. Рівнеміри

3, 4, 7 і 8

62. Селективні вольтметри

10

63. Системи вимірювання тривалості телефонних розмов, швидкості передачі та обліку обсягу інформації під час надання телекомунікаційних послуг, пристрої синхронізації

7 і 11

64. Спектрометри альфа-, бета-, гамма-випромінення, спектрометри “Сич”

1, 2, 3 і 4

65. Спектрорадіометри, радіометри для вимірювання рівня опромінення у спа- та косметичних салонах

1 і 4

66. Стаціонарні резервуари для комерційного обліку: 
нафтопродуктів (горизонтальні та вертикальні циліндричні, сферичні); 
скрапленого газу (горизонтальні циліндричні)

7 і 8

67. Струмовимірювальні кліщі

4

68. Таксометри

7

69. Тахеометри

6 і 9

70. Тахографи

4 і 5

71. Теодоліти

6 і 9

72. Теплолічильники та теплообчислювачі

7

73. Термінали паркувальні

7

74. Термометри (для здійснення контролю харчових продуктів, безпеки умов праці та проведення судових експертиз за дорученням органів досудового розслідування, органів прокуратури та судів)

2, 4, 7 і 12

75. Тесламетри

4

76. Ультразвукові діагностичні прилади

1 і 4

77. Установки сигнальні радіоактивного забруднення та системи контролю рівня радіації

1, 2, 3 і 4

78. Фотометри, спектрофотометри для здійснення екологічного контролю та контролю повітря робочої зони

3 і 4

79. Хроматографи газові та рідинні

1, 2, 3, 4 і 7

80. Шумоміри

3 і 4

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ РАДИ МЕТРОЛОГІВ ВІД 11.10.2016 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Ради метрологів

          ___________  В.М.Одноралов

„____”________________2016 р.

ПРОТОКОЛ

засідання Ради метрологів Сумської області

м. Суми                                                                                                             11 жовтня 2016 року

У засіданні брали участь:

Члени Ради: Білоус Василь Йосипович – інженер з метрології 1 категорії ДП «Сумистандартметрологія», Білоножко Віктор Петрович  - заступник директора по науці Конотопського електромеханічного заводу, Галат Сергій Веніаминович – головний метролог – начальник відділу метрології та вимірювальної техніки ПАТ «СМНВО», , Івченко Олександр Володимирович – доцент кафедри ТМВІ СумДУ, к.т.н., Колотвін Андрій Анатолійович – начальник метрологічної лабораторії ПАТ «Сумихімпром», Комаров Володимир Семенович – головний метролог ДержНДІ ХП, Кузнецова Віталіна Василівна – інженер з метрології 1 категорії ДУ Сумський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби, Мірошниченко Олександр Михайлович – начальник відділу ДП «Сумистандартметрологія», Мішукова Ірина Сергіївна – обласний метролог управління охорони здоров’я Сумської ОДА, Мороз Микола Іванович – заступник начальника випробувальної лабораторії Сумського ЕТЦ, Мякотний Євген Всеволодович - головний метролог ДП «Конотопський завод АВІАКОН», Одноралов Володимир Миколайович – заст. генерального директора ДП «Сумистандартметрологія» з метрології, стандартизації та наукової діяльності, к.т.н., Однороб Григорій Павлович – головний метролог – начальник відділу НГВУ «Охтирканафтогаз», Піталенко Володимир Володимирович – начальник головної випробувальної лабораторії в будівництві ДП ПАТ «Сумбуд», Редько Олександр Григорович – начальник Шосткінського відділення ДП «Сумистандартметрологія», Самсоненко Олена Володимирівна – інженер ДП «Сумистандартметрологія».                            Присутні: 16 членів Ради з 24.

Порядок денний:

1. Звіт про виконання рішень попереднього засідання.

Доповідач: Голова Ради Одноралов В.М.

2. Реформа метрологічної системи України. Стан справ.

Доповідач: Голова Ради Одноралов В.М.

3. Акредитація в НААУ калібрувальних лабораторій ПАТ «СМНВО» та ДП «Сумистандартметрологія». Стан справ.

Доповідачі: Галат С.В., Одноралов В.М.

4. Аудиторська діяльність АРІ (Американського інституту нафти) в Сумській області.

Доповідач: Член Ради Галат С.В.

5. Нові еталони ДП «Сумистандартметрологія»:

- установка для повірки лічильників води на місці експлуатаціїУПВЛ-1;

- пересувна вагоповірочна лабораторія на базі тягача Рено Магнум.

Доповідач: Голова Ради Одноралов В.М.

6. Нова спеціальність СумДУ «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка».

Доповідач: Член Ради Івченко О.В.

7. Проблеми атестації вимірювальних лабораторій.

Доповідач: Голова Ради Одноралов В.М.

8. Обговорення плану роботи Ради на 1 півріччя 2017 року.

Доповідач: Голова Ради Одноралов В.М.

1. Доповідач Одноралов В.М. проінформував, що згідно пропозиції члена Ради Колотвіна А.А. пропонується проводити планові засідання Ради біля 20 травня та 14 жовтня, приурочені до відповідних свят – Всесвітнього дня метрології та Дня працівників стандартизації та метрології.

         ГОЛОСУВАЛИ: ЗА одноголосно.

    Доповідач Одноралов В.М. проінформував, що згідно пропозиції члена Ради Галата С.В. він особисто вивчив проблему застосування концепції невизначеності вимірювань при допусковому контролі та дійшов до висновку щодо можливості розробки відповідної методики за умови заявки на таку розробку.

2. Доповідач Одноралов В.М. проінформував, що за минулий період відбулися такі зміни в діяльності метрологічної системи України:

   - були підписані та оприлюднені Накази Мінекономрозвитку України, які встановили перелік стандартів, відповідність яким надає презумпцію відповідності засобів вимірювальної техніки суттєвим вимогам Технічних регламентів на них;

    - прийнятий один з основоположних стандартів ДСТУ EN45501:2015 «Метрологічні аспекти неавтоматичних зважувальних приладів» методом підтвердження. (Переклад лише назви, решта – англійською мовою). Стандарт набув чинності з 01.007 2016 року, хоча в країнах Європі поки що чекають рішення Ради Європи про встановлення перехідного періоду і дати його остаточного прийняття;

- призначені перші органи з оцінки відповідності ЗВТ вимогам технічних регламентів (ДП «Укрметртестстандарт» та ННЦ «Інститут метрології»;

- сформоване та почало свою діяльність територіальне управління Держпродспоживслужби в Сумській області. Призначений керівник;

- оприлюднені проекти нормативно правових актів, а саме проект Наказу Мінекономрозвитку про встановлення міжповірочних інтервалів законодавчо регульованих ЗВТ (третя редакція) та проект Наказу прозатвердження уніфікованих форм актів, складених за результатами проведеної планової (позапланової) перевірки з метрологічного нагляду, що здійснюється у сфері законодавчо регульованої метрології;

Доповідач Одноралов В.М. також проінформував членів Ради про питання, які розглядалися на нараді заступників директорів з метрології державних підприємств Мінекономрозвитку України, що відбулася 07 вересня 2016 року.

3. Доповідач Галат С. В. проінформував, що з причини відсутності фінансування, роботи по акредитації калібрувальної лабораторії ПАТ СМНВО тимчасово призупинені.

Доповідач Одноралов В.М. проінформував членів Ради про зміст протоколу розгляду заявки на акредитацію калібрувальної лабораторії та наголосив на складностях порозуміння з аудиторами НААУ, що проводили розгляд заявки.

4. Доповідач Галат С. В. проінформував про характер та зміст аудиту СМНВО з боку АРІ (Американського інституту нафти) щодо засувок для магістральних нафтопроводів, виробництво яких здійснюється на підприємстві. Він наголосив, що аудитори АРІ визнають повірку ЗВТ, але вимагають наявність протоколів повірки та встановлення простежуваності.

5. Доповідач Одноралов В.М. проінформував членів Ради про позитивні результати дослідної експлуатації нового мобільного еталону для повірки квартирних лічильників води УПЛВ-1. Ця модель відрізняється високим ступенем захисту від спроб фальсифікації результатів вимірювань.

Доповідач Одноралов В.М. проінформував членів Ради про завершення робіт із створення однієї з найпотужніших в України пересувної лабораторії для повірки автомобільних ваг на базі тягача РЕНО МАГНУМ із загальною масою еталонних гир 24 тони (48 шт.).

6. Доповідач Івченко О. В. проінформував членів Ради про створення нової спеціальності «Метрології та інформаційно-вимірювальна техніка» на кафедрі «Технологія машинобудування, верстати та інструменти» СумДУ.

Наголосив на складностях формування навчальних груп в умовах реформи системи вищої освіти.

    7. Доповідач Одноралов В.М. проінформував членів Ради про проблеми атестації лабораторій згідно розробленого стандарту підприємства (СОУ). Цей стандарт був визнаний фахівцями МОЗ України при призначенні санітарно-виробничих лабораторій, задіяних в атестації робочих місць за умовами праці. Наголосив на добровільному характері процедури атестації.

      8. Доповідач Одноралов В.М. запросив членів Ради активніше надавати пропозиції до плану наступного засідання.

Голова Ради метрологів                                                        В.М.Одноралов

Секретар Ради метрологів                                                     О.В.Самсоненко

ПОЛОЖЕННЯ про Раду метрологів Сумської області

СХВАЛЕНО

на зборах метрологічної громадськості

Сумської області в рамках проведення

науково-технічного семінару "Нове

законодавство в галузі метрології"

Протокол зборів від 16.03.2016 року

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні Ради метрологів

Сумської області

Протокол №2 від 20.05.2016 року

ПОЛОЖЕННЯ

про Раду метрологів Сумської області

          1 Загальні положення

          1.1 Рада метрологів Сумської області (далі - Рада) є консультативно-дорадчим органом, що створюється при державному підприємстві "Сумський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації" (далі - ДП "Сумистандартметрологія") для розгляду основних питань, які спрямовані на забезпечення єдності вимірювань, а також для вирішення актуальних питань метрологічної діяльності в регіоні.

          1.2 За організаційно-правовою формою Рада відноситься до громадських саморегулівних організацій, які здійснюють професійне самоврядування без статусу юридичної особи.

    1.3 Рада створюється на принципах добровільності, самоврядності, незалежності, відсутності економічного інтересу її членів, прозорості, відкритості та публічності у своїй діяльності.

          1.4 У своїй діяльності Рада керується законами України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами центральних органів виконавчої влади України, розпорядженнями місцевих органів державного управління та рішеннями місцевих органів самоврядування, нормативними документами з метрології, а також цим Положенням.

          1.5 До складу Ради входять провідні фахівці ДП "Сумистандартметрологія", керівники і фахівці з метрології підприємств та організацій, що знаходяться на території Сумської області України.

          Персональний склад Ради додається (додаток А)

          1.6 Рішення Ради є пріоритетними при підготовці ДП "Сумистандартметрологія" проектів наказів, розпоряджень, заходів, програм, листів, нормативних документів з метрології стосовно забезпечення єдності вимірювань в Сумській області.

          1.7 Зміни або доповнення до Положення про Раду розглядаються на засіданнях Ради та їх прийняття затверджується відкритим голосуванням.

          2 Основні завдання та повноваження Ради

          2.1 Формування та реалізація єдиної технічної політики стосовно забезпечення єдності вимірювань в Сумській області.

          2.2 Розгляд перспективних концептуальних питань функціонування і розвитку метрологічної системи в Сумській області та визначення шляхів найбільш ефективного використання наукових і технічних досягнень у галузі метрології з метою підготовки рекомендацій керівництву щодо розробки відповідних проектів наказів, розпоряджень, заходів, програм, листів, нормативних документів з метрології стосовно забезпечення єдності вимірювань в Сумській області.

          2.3 Розгляд питань щодо розширення застосування метрологічних норм та правил з метою забезпечення відповідного технічного рівня продукції, що виробляється та послуг, що надаються на підприємствах і в організаціях, що знаходяться на території Сумській області.

          2.4 Моніторинг, аналіз та оцінка стану вимірювань в Сумській області, підготовка пропозицій щодо його поліпшення.

          2.5 Моніторинг, аналіз та оцінка стану нормативної бази у сфері метрології в Сумській області, підготовка пропозицій щодо його поліпшення.

          3 Організація роботи Ради

          3.1 Рада створюється на установчих зборах метрологічної громадськості Сумської області

          3.2 Раду очолює голова, а у разі його відсутності, заступник голови, які обираються на першому засіданні Ради.

          3.3 Із складу членів Ради призначається секретар, як правило представник ДП "Сумистандартметрологія", на якого покладається відповідальність за підготовку і оформлення робочих документів та координацію діяльності Ради.

          3.4 Склад Ради переглядається на щорічних зборах метрологічної громадськості Сумської області після звіту Голови про діяльність за попередній рік.

          3.5 Основною формою роботи Ради є засідання, які проводяться в термін, визначений на попередньому засіданні Ради, але не менше двох разів на рік.

          3.6 Позачергові засідання Ради проводяться за ініціативою голови Ради або при виникненні питань, які потребують невідкладного вирішення.

          3.7 Засідання Ради вважається правочинним, якщо на ньому присутні більше половини її членів.

          3.8 Розгляд питань, зазначених у розділі 2 цього Положення, здійснюється безпосередньо на засіданнях Ради.

          3.9 Засідання Ради обов'язково розпочинається інформацією про хід виконання рішень попереднього засідання Ради.

          3.10 У засіданні Ради, як правило, беруть участь обрані члени Ради, а за їх відсутності - інші фахівці, яким член Ради делегував свої повноваження на конкретне засідання. Відсутній на засіданні член Ради має право викласти свою думку з питання, що обговорюється, у письмовій формі і направити на розгляд Ради. З метою більшої ефективності проведення заходів, участь в засідання Ради окремих її членів може відбуватися в on-line режимі.

          3.11 Члени Ради надсилають свої пропозиції до порядку денного засідання Ради не пізніше, ніж на десять днів до початку засідання Ради.

          3.12 Питання, які внесені членами Ради для обговорення на засіданні Ради, готують доповідачі та письмово вносять пропозиції до проекту протоколу засідання Ради.

          3.13 При виникненні питань невідкладного характеру голова Ради має право позачергово вносити їх до порядку денного.

          3.14 При необхідності, при розгляді специфічних або особливо важливих питань, на засідання Ради можуть бути запрошені фахівці підприємств та організацій області, що не входять до її складу.

          3.15 Список фахівців, запрошених на засідання Ради, погоджується з головою Ради не пізніше ніж за десять днів до початку засідання.

          3.16 Засідання Ради, в залежності від характеру і значущості питань, можуть проводиться у формі пленарних, виїзних засідань, on-line конференцій тощо.

          4 Прийняття рішень та контроль за їх виконанням

          4.1 Рішення приймається відкритим голосуванням та вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх членів Ради. У разі рівної кількості голосів "за" та "проти", вирішальним є голос голови Ради.

          4.2 Проголосовані рішення Ради оформлюються протоколом.

          4.3 Протоколи та інша інформація, що стосується діяльності Ради, доводяться до відома членів Ради та всіх причетних шляхом розсилання матеріалів протягом десяти днів після проведення засідання Ради. Рішення Ради також оприлюднюються на офіційному сайті "ДП "Сумистандартметрологія", на спеціальній сторінці Ради.

          4.4 Оригінали протоколів засідань та інших документів Ради зберігаються у секретаря протягом 5 років.

          4.5 Контроль виконання рішень Ради покладається на ДП "Сумистандартметрологія" а також, за дорученням голови Ради, може здійснюватись членами Ради на місцях.

Додаток А до пункту 1.5 Положення про Раду метрологів Сумської області

СКЛАД

Ради метрологів Сумської області

1.Дейнека Андрій Олександрович – начальник метрологічної служби ПАТ «Сумиобленерго».

2.Білоножко Віктор Петрович - заступник директора по науці КЕМЗ.

3.Білоус Василь Йосипович – інженер з метрології 1 категорії ДП «Сумистандартметрологія».

4.Владіміров Валентин Іванович – начальник відділу КВПіА і метрології ТОВ «Сумська паляниця».

5.Влезько Віталій Володимирович – директор Сумського обласного діагностичного центру безпеки дорожнього руху.

6.Галат Сергій Веніаминович – головний метролог – начальник відділу метрології та вимірювальної техніки ПАТ «СМНВО»

7.Голубченко Дмитро Андрійович – начальник управління контролю та організації обліку газу ПАТ «Сумигаз».

8.Івченко Олександр Володимирович – доцент кафедри ТМВІ СумДУ, к.т.н.

9.Коваль Людмила Андріївна – начальник абонентського відділу КП «Міськводоканал».

10.Колотвін Андрій Анатолійович – начальник метрологічної лабораторії ПАТ «Сумихімпром».

11.Комаров Володимир Семенович – головний метролог ДержНДІ ХП

12. Кузнецова Віталіна Василівна – інженер з метрології 1 категорії ДУ Сумський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби.

13.Лущик Олег Вікторович – директор ВКПП «Прибороремонт».

14.Мірошниченко Олександр Михайлович – начальник відділу НТЗ ДП «Сумистандартметрологія».

15.Мішукова Ірина Сергіївна – обласний метролог управління охорони здоров’я Сумської ОДА.

16.Мороз Микола Іванович – заступник начальника випробувальної лабораторії Сумського ЕТЦ.

17.Мякотний Євген Всеволодович - головний метролог ДП «Конотопський завод АВІАКОН»

18.Нємцев Валерій Володимирович – головний метролог АТ «Сумський завод «Насосенергомаш».

19.Одноралов Володимир Миколайович – заступник генерального директора ДП «Сумистандартметрологія» з метрології, стандартизації та наукової діяльності, к.т.н.

20.Однороб Григорій Павлович – головний метролог – начальник відділу НГВУ «Охтирканафтогаз».

21.Піталенко Володимир Володимирович – начальник головної випробувальної лабораторії в будівництві ДП ПАТ «Сумбуд».

22.Редько Олександр Григорович – начальник Шосткінського відділення ДП «Сумистандартметрологія».

23.Самсоненко Олена Володимирівна – інженер ДП «Сумистандартметрологія».

24. Святишенко Олександр Олегович – директор ЧП «Прометей».

Протокол №2 засідання Ради метрологів

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Ради метрологів

__________________В.М.Одноралов

„____”________________2016 р.

ПРОТОКОЛ № 2

засідання Ради метрологів Сумської області

м. Суми                                                                        20 травня 2016 року

У засіданні брали участь:

Члени Ради: Білоус Василь Йосипович – інженер з метрології 1 категорії ДП «Сумистандартметрологія», Влезько Віталій Володимирович – директор ТОВ ДП «Укртехнагляд», Галат Сергій Веніаминович – головний метролог – начальник відділу метрології та вимірювальної техніки ПАТ «СМНВО», Голубченко Дмитро Андрійович – начальник управління контролю та організації обліку газу ПАТ «Сумигаз», Івченко Олександр Володимирович – доцент кафедри ТМВІ СумДУ, к.т.н., Колотвін Андрій Анатолійович – начальник метрологічної лабораторії ПАТ «Сумихімпром», Кузнецова Віталіна Василівна – інженер з метрології 1 категорії ДУ Сумський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби, Мірошниченко Олександр Михайлович – начальник відділу ДП «Сумистандартметрологія», Мішукова Ірина Сергіївна – обласний метролог управління охорони здоров’я Сумської ОДА, Мороз Микола Іванович – заступник начальника випробувальної лабораторії Сумського ЕТЦ, Одноралов Володимир Миколайович – заст. генерального директора ДП «Сумистандартметрологія» з метрології, стандартизації та наукової діяльності, к.т.н., Піталенко Володимир Володимирович – начальник головної випробувальної лабораторії в будівництві ДП ПАТ «Сумбуд», Редько Олександр Григорович – начальник Шосткінського відділення ДП «Сумистандартметрологія», Самсоненко Олена Володимирівна – інженер ДП «Сумистандартметрологія», Святишенко Олександр Олегович – директор ЧП «Прометей».

Присутні: 15 членів Ради з 24.

Запрошені:

Дейнека Андрій Олександрович – начальник метрологічної служби ПАТ «Сумиобленерго», Комаров Володимир Семенович – головний метролог ДержНДІ ХП, Мякотний Євген Всеволодович - головний метролог ДП «Конотопський завод АВІАКОН».

Порядок денний:

1. Звіт про виконання рішень попереднього засідання.

Доповідач: Голова Ради Одноралов В.М.

2. Обговорення змін і доповнень та прийняття Положення про Раду метрологів.

Доповідач: Голова Ради Одноралов В.М.

3. Внесення змін до складу Ради метрологів.

Доповідач: Голова Ради Одноралов В.М.

4. Прийняття нових членів Ради метрологів.

Доповідач: Голова Ради Одноралов В.М.

5. Обговорення плану роботи Ради на друге півріччя 2016 року.

Доповідач: Голова Ради Одноралов В.М.

6. Послання директора МБМВ М.Мілтона до Всесвітнього дня метрології.

Доповідач: Голова Ради Одноралов В.М.

7. Дискусії.

1. Доповідач Одноралов В.М. проінформував, що стосовно проведення інформаційно-просвітницької роботи на підприємства та організаціях з метою роз’яснення суті та напрямків реформування системи технічного регулювання та метрології у зв’язку із асоціацією України з Євросоюзом за період з першого засідання Ради зроблено:

- створена веб-сторінка Ради на офіційному сайті ДП «Сумистандартметрологія» в розділі «Метрологія»;

- проведені семінари стосовно нового законодавства в сфері метрології на базі Конотопського та Шосткінського відділень ДП «Сумистандартметрологія»;

- в газеті «Ярмарок « від 21.04.2016 року надрукована стаття В. Одноралова «Стандарти не відмінено». Викладений повний текст статті на офіційному сайті ДП «Сумистандартметрологія» в розділі «Публікації»

- зроблений переклад звернення директора Міжнародного бюро мір та ваг Мартина Мілтона до Всесвітнього дня метрології та викладено на офіційному сайті ДП «Сумистандартметрологі я в розділі «Публікації».

Щодо активізації робіт з підготовки до акредитації калібрувальних лабораторій виступив член Ради Галат С.В.

Він проінформував членів Ради про стан справ у підготовці та про труднощі із фінансуванням цих робіт, пов язаних із скрутним фінансовим становищем підприємства.

Голова Ради Одноралов В.М. проінформував членів Ради про стан справ у ДП «Сумистандартметрологія». Наприкінці травня запланована відправка комплекту документів на експертизу до НААУ. Готові Положення про КЛ, паспорт КЛ на етапі закінчення. Система управління якістю буде запропонована інтегральна (повірка + калібрування ЗВТ). Розроблена методика проведення міжлабораторних порівнянь результатів калібрування ЗВТ на намічений план реалізації цього заходу.

2. Доповідач Одноралов В.М. проінформував, що текст Положення про Раду метрологів пройшов редакційну правку з боку члена Ради Івченко О.В та були надані зауваження члена Ради Святишенко О.О. Було запропоновано прийняти ці зміни та доповнення та проголосувати за прийняття Положення в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ : ЗА «одноголосно».

         3. Доповідач Одноралов В.М. проінформував про зміну місця роботи члена Ради Бевзенко Ю.Н. та запропонував внести зміни до складу Ради згідно пропозиції керівництва ПАТ «Сумиобленерго»

Було запропоновано обрати членом Ради метрологів Дейнеку Андрія Олександровича – нового начальника метрологічної служби ПАТ «Сумиобленерго.

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА «одноголосно».

4. Доповідач Одноралов В.М. проінформував, що згідно пропозиції члена Ради Галата С.В. до складу Ради було запрошено представників підприємств Укроборонпрому України. Були направлені листи керівництву таких підприємств та одержані позитивні рішення.

Було запропоновано обрати членами Ради метрологів Комарова Володимира Семеновича – головного метролога ДержНДІ ХП та Мякотного Євгена Всеволодовича - головного метролога ДП «Конотопський завод АВІАКОН».

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА «одноголосно».

5. Доповідач Одноралов В.М. проінформував про напрямки розвитку еталонної бази ДП «Сумистандартметрологія» в 2016 році.

6. Доповідач Одноралов В.М. привітав присутніх із професійним святом – Всесвітнім днем метрології, озвучив та прокоментував послання директора Міжнародного бюро мір та ваг Мартина Мілтона до цього свята.

          7. В дискусіях виступили член Ради Колотвін А.А. з пропозицією встановити конкретні дати проведення нарад та член Ради Галат С.В. з питанням щодо застосування концепції невизначеності вимірювань при допусковому контролю продукції на підприємстві.

          Голова Ради надав відповіді на ці питання та звернувся до членів Ради з проханням активніше надавати пропозиції до плану роботи Ради на друге півріччя 2016 року.

          Було запропоновано наступне засідання Ради метрологів провести 10 жовтня 2016 року.

          Членам Ради метрологів були вручені членські квитки.

Голова Ради метрологів                                     В.М.Одноралов

Секретар Ради метрологів                                 О.В.Самсоненко

Протокол №1 засідання Ради метрологів

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Ради метрологів

В.М.Одноралов

ПРОТОКОЛ № 1

засідання Ради метрологів Сумської області

м. Суми, 16 березня 2016 року

У засіданні брали участь:

Бевзенко Юрій Никифорович – начальник метрологічної служби ПАТ «Сумиобленерго»,Білоус Василь Йосипович – інженер з метрології 1 категорії ДП «Сумистандартметрологія», Владіміров Валентин Іванович – начальник відділу КВПіА і метрології ТОВ «Сумська паляниця», Влезько Віталій Володимирович – директор ТОВ ДП «Укртехнагляд», Галат Сергій Веніаминович – головний метролог – начальник відділу метрології та вимірювальної техніки ПАТ «СМНВО», Голубченко Дмитро Андрійович – начальник управління контролю та організації обліку газу ПАТ «Сумигаз», Івченко Олександр Володимирович – доцент кафедри ТМВІ СумДУ, к.т.н., Коваль Людмила Андріївна – начальник абонентського відділу КП «Міськводоканал», Колотвін Андрій Анатолійович – начальник метрологічної лабораторії ПАТ «Сумихімпром», Кузнецова Віталіна Василівна – інженер з метрології 1 категорії ДУ Сумський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби, Лущик Олег Вікторович – директор ВКПП «Прибороремонт», Мірошниченко Олександр Михайлович – начальник відділу НТЗ ДП «Сумистандартметрологія», Мороз Микола Іванович – заступник начальника випробувальної лабораторії Сумського ЕТЦ, Нємцев Валерій Володимирович – головний метролог АТ «Сумський завод «Насосенергомаш», Одноралов Володимир Миколайович – заступник генерального директора ДП «Сумистандартметрологія» з метрології, стандартизації та наукової діяльності, к.т.н., Однороб Григорій Павлович – головний метролог – начальник відділу НГВУ «Охтирканафтогаз», Піталенко Володимир Володимирович – начальник головної випробувальної лабораторії в будівництві ДП ПАТ «Сумбуд», Редько Олександр Григорович – начальник Шосткінського відділення ДП «Сумистандартметрологія», Самсоненко Олена Володимирівна – інженер ДП «Сумистандартметрологія», Святишенко Олександр Олегович – директор ЧП «Прометей».Відсутні: Мішукова І.С. – відрядження до МОЗ України та Білоножко В.П. – відрядження до Польщі.

Порядок денний:

1. Вибори керівного складу Ради

2.Обговорення питань роботи Ради у 2016 році.

3. Різне.

1.Було запропоновано обрати головою Ради метрологів – заступника генерального директора з метрології ,стандартизації та наукової діяльності ДП “Сумистандартметрологія» Одноралова В.М.

ГОЛОСУВАЛИ : ЗА «одноголосно».

        

Було запропоновано обрати заступником голови Ради метрологів - Білоуса Василя Йосиповича – інженера з метрології 1 категорії ДП «Сумистандартметрологія».

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА «одноголосно».

Було запропоновано обрати секретарем Ради метрологів - Самсоненко Олену Володимірівну – інженера ДП «Сумистандартметрологія».

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА «одноголосно».

В обговоренні питань порядку денного взяли участь:

2. Голова ради Одноралов В.М.

Доповідач наголосив на необхідності проведення інформаційно-просвітницької роботи на підприємства та організаціях з метою роз’яснення суті та напрямків реформування системи технічного регулювання та метрології у зв’язку із асоціацією України з Євросоюзом.

Голова ради Одноралов В.М. запропонував наступні напрямки роботи Ради у 2016 році:

- створення сторінки Ради на офіційному сайті ДП «Сумистандартметрологія». Термін – квітень поточного року. Відповідальний – Голова Ради;

- активізація робіт з підготовки до акредитації в НААУ калібрувальних лабораторій ПАТ «СМНПО» та ДП «Сумистандартметрологія». Відповідальні – Голова Ради та член Ради Галат С.В;

- формування переліку проблемних питань в галузі метрологічного забезпечення діяльності підприємств та організацій Сумської області. Відповідальні – всі члени Ради;

Пропозиції до порядку денного наступного засідання Ради метрологів надавати секретарю Ради завчасно по телефону 33-50-59 або на адресу електронної пошти : 0509396128@ukr.net

- провести наступне засідання Ради у травні поточного року.Відповідальний – Голова Ради.


3. Голова Ради Одноралов В.М. запропонував ввести до складу ради представника проектних установ області, директора ЧП «Прометей» Святишенко Олександра Олеговича.

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА «одноголосно».

Член Ради Галат С.В. запропонував ввести до складу Ради представника підприємств Укроборонпрому України в Сумській області. Пропозиція прийнята. Голові Ради доручено опрацювати цю пропозицію та провести перемовини з керівниками ДП «Конотопський завод «Авіакон» та ДП «НДІ ХП» (м. Шостка) до наступного засідання.

Голова Ради метрологів                                                        В.М.Одноралов

Секретар Ради метрологів                                                    О.В.Самсоненко