Відділ повірки та калібрування теплотехнічних та фізико-хімічних засобів вимірювальної техніки.

Відділ повірки та калібрування теплотехнічних та фізико-хімічних засобів вимірювальної техніки ( ЗВТ ), який є структурним підрозділом ДП «Сумистандартметрологія », здійснює свою діяльність на підставі Закону України « Про метрологію та метрологічну діяльність», «Критеріїв, яким повинні відповідати наукові метрологічні центри, державні підприємства, які належать до сфери управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та провадять метрологічну діяльність», а також вимог міжнародних, міждержавних, національних стандартів, методичних документів з метрології, рекомендацій та інших документів.

Відділ, відповідно до свідоцтва про уповноваження на проведення метрологічних робіт, здійснює повірку ЗВТ за закріпленими видами вимірювань.
Відділ має еталонну базу, фонд нормативної документації, випробувальне і допоміжне обладнання, відповідні приміщення для проведення повірки ЗВТ у галузі уповноваження та проведення інших метрологічних робіт.
Роботи з метрології виконують 12 кваліфікованих фахівців, які постійно підвищують свій фаховий рівень у спеціалізованих навчальних закладах.

В галузі вимірювання параметрів потоку, витрати, об’єму речовин відділом здійснюється повірка наступних ЗВТ:
- вимірювальні комплекси, коректори на базі витратоміра-лічильника;
- вимірювальні комплекси, коректори на базі витратоміра змінного перепаду тиску зі звужуючим пристроєм;
- витратоміри-лічильники води;
- побутові та промислові лічильники газу;
- колонки для заправлення автомобілів стисненим природним газом;
- ротаметри.

Повірка обчислювача витрати газуПовірка обчислювача витрати природного газу

Відділ проводить:
- розрахунки звужуючих пристроїв комп’ютерною програмою САПР “Расход РУ” вер.2.0;
- ДМА вузлів автоматизованого обліку газу;
- атестацію стендів для випробування.

В галузі вимірювання тиску відділом здійснюється повірка наступних ЗВТ:
- барометри;
- сфігмоманометри механічні та автоматичні;
- мановакууметри та манометри усіх типів від мінус 0,1 Мпа до 250 МПа класу точності від 0,05;
- перетворювачі тиску багатопараметричні кл.0,075…1,5;
- МА вимірювальних каналів з аналоговим виходом 4-20 мА;

В галузі вимірювання фізико – хімічного складу і властивостей речовин відділом здійснюється повірка наступних ЗВТ:
- автоматичні прилади для вимірювання густини рідин;
- аналізатори глюкози у крові;
- аналізатори для контролю викидів компонентів;
- аналізатори концентрації компонентів у рідинах та твердих матеріалах;
- аналізатори парів спирту;
-аналізатори харчових продуктів;
- апарати для гемодіалізу;
- біохімічні аналізатори крові з електрохімічними комірками;
- віскозиметри умовної в’язкості;
- вологоміри вагові з інфрачервоним сушильним пристроєм; вологоміри зерна;
- гігрометри;
- газоаналізатори, сигналізатори стаціонарні автоматичні;
- іономiри та рН-метpи лабораторні;
- коагулометри;
- кондуктометри;
- пробозабiрнi до газоаналізаторів; промислові іономiри та рН-метpи;
- полярографи та полярографічні аналізатори;
- титратори;
- хpоматогpафи газові та ридинні;
- Теплообчислювачі, що мають вхідні канали від двох перетворювачів температури та витратоміра-лічильника води; термометри електроконтактні від 0 до 500 °С; термометри манометричні показуючi та регулюючі вiд 0 до 500 °C; термометри манометричні самописні від 0 до 300 °C; термометри напівпровідникові; термометри скляні технічні та лабораторні від мінус 30 до 500 °С усіх типів; термометри цифрові; термоперетворювачі з уніфікованими вихідними сигналами; термоперетворювачі опору платинові та мідні усіх типів; термометри поверхневі; пірометри від мінус 30 до 1000 оС; контролери з уніфікованими вхідними-вихідними сигналами; теплолічильники єдині; мости, потенціометри автоматичні самописні; атестація камер тепла та холоду випробувальних кліматичних камер; метрологічна атестація установок для повірки термоперетворювачів опору; атестація випробувального обладнання (муфельні печі, сушильні шкафи, термостати водні та сухоповітряні); повірка комплекта перетворювачів опору для вимірювання різниці температури; повірка гігрометрів психрометричного типу ВИТ -1,2; повірка тепло обчислювачів; повірка апаратів ПОС77, АРНС, АРНП та ін.; атестація установки імітації транспортування; метрологічна атестація вимірювальних каналів температури одного типу; атестацію кувезів для виходжування немовлят.
- Аналізатори агрегації тромбоцитів фотометричні; аналізатори гематологічні; аналізатори жиру; аналізатори імуноферментні (рідери); аналізатори рідини флюорометричні; блискоміри; вимірювачі білості борошна; гемоглобінометри , мініфотометри , еритрометри фотометричні; гемокоагулометри турбодиметричні фотометричні; денситометри; димомipи стендові та імпортні; колориметри, спектроколориметри; люксметри робочi з юстуванням; мікрофотометри; прилади для визначення світло пропускання скла; спектрофотометри усіх типів в тому числі ультрафіолетової, інфрачервоної та видимої частини спектру імпортні атомно-абсорбційні; спектрометри інфрачервоні, рентгеноспектральні, оптичні емісійні, інфрачервоні Фур’є; фотометри фотоелектричні; фотоелектроколориметри; фотометри загального призначення, відбиття медичні, медичні аналітичні, полуменевi, числові в т.ч. аналізатори біохімічні з фотометричним каналом; повірка приставок ртутних ПР-115; повірка контрольних світлофільтрів К1, К2, К3.
Фахівці відділу повірки та калібрування теплотехнічних та фізико-хімічних засобів вимірювальної техніки ( ЗВТ), за зверненнями підприємств будь-якої форми власності та виду діяльності, за зверненням фізичних осіб-підприємців , здійснюють комплекс робіт з повірки засобів вимірювальної техніки; атестації випробувального обладнання, проведення вимірювань; надають організаційно-методичну та консультаційну допомогу заявникам.

Запрошуємо Вас до співробітництва !

Наша адреса : 40007, м. Суми, вул. Харківська, 101, 2 та 3 поверх , кімнати 203, 204, 206, 301, 304, 305

Телефони для довідок : (0542) 33-44-00
Електронна адреса: 334400@ukr.net


Начальник відділу повірки та калібрування теплотехнічних та
фізико-хімічних засобів вимірювальної техніки Сушко Валентин Вікторович