Відділ повірки та калібрування електро-радіо-іонізуючих засобів вимірювальної техніки

Відділ повірки та калібрування електро-радіо-іонізуючих засобів вимірювальної техніки (ЗВТ), який є структурним підрозділом ДП «Сумистандартметрологія», здійснює свою діяльність на підставі Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», «Критеріїв, яким повинні відповідати наукові метрологічні центри, державні підприємства, які належать до сфери управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та провадять метрологічну діяльність», а також вимог міжнародних, міждержавних, національних стандартів, методичних документів з метрології, рекомендацій та інших документів.
Відділ, відповідно до свідоцтва про уповноваження на проведення метрологічних робіт, здійснює повірку та калібрування ЗВТ за закріпленими вимірювань.


Відділ має еталонну базу, фонд нормативної документації, випробувальне і допоміжне обладнання, відповідні приміщення для проведення повірки ЗВТ у галузі уповноваження та проведення інших метрологічних робіт.
Роботи з метрології виконують 6 кваліфікованих фахівців, які постійно підвищують свій фаховий рівень у спеціалізованих навчальних закладах.

Повірка лічильників електроенергії

Повірка лічильників електроенергії

У галузі вимірювання часу і частоти відділом здійснюється повірка наступних ЗВТ:
- апаратура почасового обліку вартості телефонних розмов абонентів АТС;
- автоматизовані системи обліку тривалості телефонних розмов абонентів АТС усіх типів;
- установки для повірки спідометрів;
- вимірювально-інформаційні системи обліку часу з’єднань з мережею Інтернет;
- калібратори інтервалів часу, в т.ч. електронні секундоміри;
- тарифікатори та системи вимірювання часу розмов міжміських переговорних пунктів;
- частотоміри стрілкові, електронно-лічильні, частотоміри-періодоміри та блоки змінні до них та ін.

У галузі вимірювання електричних і магнітних величин здійснюється повірка наступних ЗВТ:
- амперметри, ватметри, вольтметри, фазометри цифрові, електронні, аналогові та самописні постійного та змінного струму;
- автоматизовані системи обліку і контролю електроенергії;
- вимірювачі напpуги дотику та струму короткого замикання, вимірювачі параметрів ланцюга фаза-нуль;
- калібратори сили та напруги постійного та змінного струму;
- лічильники електричної енергії однофазні і трифазні індукційні та електронні;
- магазини електричної ємності та електричного опору;
- мегаомметри, омметри, вимірювачі опору заземлення;
- мости постійного та змінного струму і вимірювачі електричної ємності та індуктивності;
- трансформатори напруги та струму;
- установки повірочні постійного та змінного струму та ін.


У галузі радіотехнічних і радіоелектронних вимірювань здійснюється повірка наступних ЗВТ:
- генератори вимірювальні та генератори імпульсів;
- осцилографи універсальні одноканальні, двоканальні, запам'ятовувальні, багатофункціональні зі змінними блоками, осцилографи-мультиметри;
- установки для повірки вольтметрів.

У галузі акустичних вимірювань здійснюється повірка вимірювальних мікрофонів та шумомірів.

У галузі вимірювання показників вібрації здійснюється повірка віброметрів та віброперетворювачів.

У галузі вимірювань характеристик іонізуючих випромінень і ядерних констант здійснюється повірка наступних ЗВТ:
- гамма-радіометри, гамма-спектрометри;
- дозиметри експозиційної і еквівалентної дози рентгенівського та гамма випромінень індивідуальні;
- рентгенометри.


Відділом також освоєно повірку дефектоскопів ультразвукових. Проводиться повірка ЗВТ та вимірювання вихідних параметрів обладнання медичного призначення, а саме: апаратів ультразвукових діагностичних, велоергометрів, дефібриляторів, електрокардіографів, електрокардіоскопів, електроенцефалографів, апаратів гальванізації, апаратів НЧ-терапії, апаратів УВЧ-терапії, апаратів УЗ-терапії, реографів, моніторів пацієнта, моніторів фетальних, пульсоксиметрів, бактерицидних опромінювачів ультрафіолетового випромінення, джерел ультрафіолетового випромінювання медичного призначення, вимірювання параметрів рентгенівських апаратів медичного призначення.


Відділ проводить атестацію високовольтних установок, апаратно-програмних комплексів (серверів) послуг доступу до мережі Інтернет.
До складу відділу входить також вимірювальна лабораторія. Фахівці лабораторії проводять вимірювання індукції сталого магнітного поля матеріалів магнітотвердих литих, надають послуги по вимірюванню потужності еквівалентної дози (ПЕД), гамма та рентгенівського випромінювань на об’єктах зберігання та експлуатації джерел іонізуючих випромінювань (ДІВ) та інші вимірювання.


Фахівці відділу повірки та калібрування електро-радіо-іонізуючих ЗВТ, за зверненнями підприємств будь-якої форми власності та виду діяльності, за зверненням фізичних осіб-підприємців надають організаційно-методичну та консультаційну допомогу заявникам.

Запрошуємо Вас до співробітництва !

Наша адреса: 40007, м. Суми, вул. Харківська, 101, 3 поверх, кімната 302
4 поверх, кімнати 402, 404
1 поверх, кімната 110

Телефон/факс для довідок:
33-50-23  моб. +380958757177 - Начальник відділу Портяной Дмитро Миколайович    

Електронна адреса: 335023@ukr.net