ПРОТОКОЛ №5 ЗАСІДАННЯ РАДИ МЕТРОЛОГІВ

ПРОТОКОЛ
засідання Ради метрологів Сумської області
м. Суми 10 жовтня 2017 року
У засіданні брали участь:
17 членів Ради - керівників і фахівців з метрології із підприємств та організацій, які здійснюють свою діяльність на території Сумської області України.

Порядок денний:
1. Звіт про виконання рішень попереднього засідання.
Доповідач: голова Ради Одноралов В.М.

2. Реформа метрологічної системи України. Стан справ.
Доповідач: голова Ради Одноралов В.М.

3. Акредитація в НААУ калібрувальних лабораторій Сумської області. Стан справ.
Доповідачі: член Ради Галат С.В., голова Ради Одноралов В.М.

4. Проблеми експлуатації роторних лічильників газу в газових розподільних мережах Сумської області.
Доповідач: член Ради Голубченко Д.А.
5. Акредитована випробувальна лабораторія АТ «Сумський завод «Насосенергомаш».
Доповідач : Член Ради Нємцев В.В.

6. Нові еталони ДП «Сумистандартметрологія»:
- установка для повірки лічильників води АС-50(80);
- пристосування для повірки торсіометрів ТОВ «Гуала Кложерс»;
Доповідач: голова Ради Одноралов В.М.

7. Проблеми забезпечення простежуваності при калібруванні еталонів.
Доповідач: голова Ради Одноралов В.М.

8. Проект нової навчальної програми за спеціальністю «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка».
Доповідач: член Ради Івченко О.В.

9. Новий стандарт регіональної системи забезпечення єдності вимірювань.
Доповідач: голова Ради Одноралов В.М.

10. Обговорення плану роботи Ради на 2 півріччя 2017 року.
Доповідач: голова Ради Одноралов В.М.

11. Різне.

1. Доповідач Одноралов В.М. проінформував про виконання рішень попередньої наради. Проінформував про виявлену можливість забезпечення простежуваності вимірювань механічних властивостей металів до еталонів США через механічну лабораторію ЦЗЛ ДП «УБ і ВТ», якій пропонується виступити в ролі провайдера міжлабораторних порівнянь. Доручається голові Ради винайти підприємство для виготовлення зразків та визначитися із вартістю участі.
Голосували: «за» одноголосно.
2. Доповідач Одноралов В.М. проінформував, які зміни в діяльності метрологічної системи України відбулися за минулий період:
Закон України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання», Проект Закону України «Про приєднання України до Метричної Конвенції», про підписання угоди MLA між НААУ та IAF.
3. Доповідач Галат С. В. проінформував, що з причини відсутності фінансування, роботи по акредитації калібрувальної лабораторії ПАТ СМНВО тимчасово призупинені.
Доповідач Одноралов В.М. проінформував членів Ради про проходження другого етапу первинної акредитації та підготовку останнього – оцінювання на місці, що очікується у листопаді поточного року.
4. Доповідач Голубченко Д.А. проінформував членів Ради про складності експлуатації роторний побутових лічильників газу на газорозподільних мережах Сумської області. Особливу увагу доповідач приділив суттєвім невідповідностям роторного лічильника моделі ЕГЛ вимогам Технічного Регламенту засобів вимірювальної техніки в частині захисту від несанкціонованого втручання (отвори для зупинки обліку) та вибухонебезпечності (легко демонтується руками).
Рада метрологів рекомендує розробникам цієї моделі лічильника внести відповідні зміни в конструкцію, а органу з оцінки відповідності звернути увагу не невідповідності встановленим вимогам.
Голосували: «за» одноголосно.
5. Доповідач Нємцев В.В. проінформував членів Ради про позитивні результати акредитації з боку НААУ випробувальної лабораторії АТ «Сумський завод Насосенергомаш» в галузі випробувань відцентрових насосів. Наголосив на суттєвому збільшенні вартості послуг з аудиту.
6. Доповідач Одноралов В.М. проінформував членів Ради про введення в експлуатацію нового еталону – установки для повірки лічильників води діаметров умовного проходу від DN15 до DN 80.
Доповідач Одноралов В.М. проінформував членів Ради про розробку пристосування для повірки та кабрування торсіометрів, призначених для випробування корок на відрив запобіжного пояску.
Доповідач Одноралов В.М. проінформував членів Ради про успішне проходження калібрування в ДП «Укрметртестстанджарт» нових еталонів – «штучного вуха» та «штучного мастоїду» для повірки медичних приладів - аудіометрів чистого тону.
7. Доповідач Одноралов В.М. проінформував членів Ради про пропозицію встановлення задокументованої простежуваності при калібруванні шляхом розробки методик калібрування, які встановлюють простежуваність до тих національних еталонів, які успішно пригляди участь у ключових звіряннях з метою забезпечення визнання результатів вимірювання та калібрування, проведених в Україні.
8. Доповідач Івченко О. В. проінформував членів Ради про проект нової навчальної програми за спеціальністю «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» на кафедрі «Технологія машинобудування, верстати та інструменти» СумДУ. Запропоновано схвалити цю нову програму.
Голосували: «за» - одноголосно.
9. Доповідач Одноралов В.М. проінформував членів Ради про розробку та прийняття нового стандарту регіональної системи забезпечення єдності вимірювань, в якому запропонований добровільний порядок атестації калібрувальних лабораторій підприємств, які здійснюють калібрування для власних потреб.
10. Доповідач Одноралов В.М. запросив членів Ради активніше надавати пропозиції до плану наступного засідання. Наступне засідання запропоновано провести у травні наступного року.


Голова Ради метрологів В.М.Одноралов

Секретар Ради метрологів О.В.Самсоненко