Нормативно-правова база

1

Наказ Мінекономрозвитку України “Про затвердження Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів»

08.02.2016 № 193
2 Наказ Мінекономрозвитку України «Про затвердження міжповірочних інтервалів законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, за категоріями» 13.10.2016 № 1747
3

Наказ Мінекономрозвитку України «Про затвердження Норм часу, необхідного для проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації»

21.12.2015 № 1719

4 Про затвердження Типового положення про метрологічні служби центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, органів управління об’єднань підприємств, підприємств, установ та організацій, які виконують роботи у сфері законодавчо регульованої метрології, визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики № z0079-16
від 23.12.2015
5 Наказ Мінекономрозвитку України "Про затвердження Критеріїв, яким повинні відповідати наукові метрологічні центри, державні підприємства, які належать до сфери управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та провадять метрологічну діяльність, та повірочні лабораторії, які уповноважуються або уповноважені на проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації" 23.09.2015  № 1192
6 Наказ Мінекономрозвитку України "Про затвердження визначень основних одиниць SI, назв та визначень похідних одиниць SI, десяткових кратних і частинних від одиниць SI, дозволених позасистемних одиниць, а також їх позначень та Правил застосування одиниць вимірювання і написання назв та позначень одиниць вимірювання і символів величин" 04.08.2015  № 914

 

Основні стандарти, що регламентують роботу ДП «Сумистандартметрологія»:

ДСТУ ISO 9001-2009 Системи управління якістю. Вимоги;
ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій;
ГОСТ 8.010-99 ГСИ. Методики выполнения измерений. Общие положения. (Методики виконання вимірювань. Загальні положення);
ГОСТ 24555-81 СГИП. Порядок аттестации испытательного оборудования. Основные положения. (СДВП. Порядок атестації випробувального обладнання. Основні положення)
ДСТУ 1.5:2004 Національна стандартизація. Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів.
ГОСТ 2.114-95 ЕСКД. Технические условия. (ЄСКД. Технічні умови)
ДСТУ-Н 4486:2005 Система конструкторської документації. Настанови щодо типової побудови технічних умов
ДСТУ 3410-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Основні положення
ДСТУ 3412-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до випробувальних лабораторій та порядок їх акредитації
ДСТУ 3413-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок проведення сертифікації продукції
ДСТУ 3414-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Атестація виробництва. Порядок здійснення
ДСТУ 3415-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Реєстр системи
ДСТУ 3417-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Процедура визнання результатів сертифікації продукції, що імпортується
ДСТУ 3418-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до аудиторів та порядок їх атестації
ДСТУ 3419-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Сертифікація систем якості
ДСТУ 3420-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до органів з сертифікації систем якості та порядок їх акредитації
ДСТУ 3498-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Бланки документів. Форма та опис
ДСТУ 3957-2000 Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок обстеження виробництва під час проведення сертифікації продукції
ДСТУ 7392:2013 Метрологія. Атестація методик виконання вимірювання. Основні положення та порядок виконання. 
СОУ КЗПС 74.9-02568182-002:2014 Головний фонд технічних умов України та база даних «Технічні умови України». Загальні вимоги.
СОУ КЗПС 74.9-02568182-003:2016 Технічні умови України. Настанови щодо типової побудови, викладення, оформлення, позначення, прийняття та надання чинності.

СОУ РУ 74.90-02568064.001:2015 Регіональна система забезпечення єдності вимірювань. Атестація вимірювальних лабораторій. Загальні вимоги та порядок проведення
СОУ РУ 71.20-02568064.002:2015 Регіональна система забезпечення єдності вимірювань Оцінка відповідності засобів вимірювальної техніки. Загальні вимоги та порядок проведення
СОУ РУ 71.20-02568064.003:2015 Регіональна система забезпечення єдності вимірювань. Атестація обладнання. Загальні вимоги та порядок проведення
СОУ РУ 71.20-02568064.004:2015 Регіональна система забезпечення єдності вимірювань. Метрологічний моніторинг. Загальні вимоги та порядок проведення
СОУ СТ 74.9-02568064-005:2015 Порядок організації та забезпечення функціонування системи стандартизації у суб`єктів господарювання. Загальні вимоги та порядок організації
СОУ РУ 71.20-02568064.006:2016 Регіональна система забезпечення єдності вимірювань. Атестація повірників засобів вимірювальної техніки. Основні засади та порядок проведення
СОУ СТ 74.9-02568064.007:2015 Регіональний фонд нормативних документів  (Технічні умови та стандарти організацій України)