нова версія міжнародного стандарту ISO 31000:2018

Опублікована нова версія міжнародного стандарту ISO 31000:2018 «Управління ризиками - керівні принципи».
Новий документ ISO 31000:2018 «Управління ризиками - керівні принципи» є чітке, коротке і зрозуміле керівництво, яке допоможе організаціям використовувати принципи управління ризиками для поліпшення діяльності з планування і прийняття більш ефективних рішень.
Основні зміни нової версії:
$1·         наведено огляд принципів управління ризиками, які є ключовими критеріями успіху;
$1·         посилені вимоги до лідерства вищого керівництва, яке повинно забезпечити, щоб управління ризиками було інтегровано у всю діяльність організації;
$1·         більше уваги приділено ітеративному характеру управління ризиками, що дозволяє постійно переглядати ризики на кожному етапі, спираючись на новий досвід, отримані знання та дані аналізу.
Кожен розділ стандарту був переглянутий і переведений на більш зрозумілу мову, щоб полегшити розуміння і зробити його доступним для всіх зацікавлених сторін. У новій версії стандарту основна увага приділена створенню та захисту цінності як ключового чиннику управління ризиками.
Придбати нову версію стандарту ISO 31000:2018 «Управління ризиками - керівні принципи» можна на офіційному сайті ISO.