До уваги наших сертифікованих клієнтів

ОСМ надає право заявнику використовувати сертифікат для позначення сертифікації системи менеджменту, що підтверджується Ліцензійною угодою про умови проведення робіт з сертифікації.

Знак відповідності містить номер органу з сертифікації, що забезпечує простежуваність до ОСМ. Також номер сертифікатів виданих у сфері акредитації та під наглядом НААУ містить номер атестата акредитації, що також забезпечує простежуваність до ОСМ.

Порядок використання «Знаку відповідності» регламентується ліцензійною угодою, яка передбачає зобов’язання заявника:

-     забезпечити однозначність «Знаку відповідності» та супроводжуючого тексту щодо того, що саме було сертифіковано і який орган з сертифікації надав сертифікацію;

-     не використовувати «Знак відповідності» на продукції або її упаковці, яку бачить споживач, або в будь-який інший спосіб, який можна тлумачитись як позначання відповідності продукції.

ОСМ не дозволяє, щоб його знаки використовувались сертифікованим клієнтом на протоколах лабораторних випробувань, калібрувань або інспектування або сертифікатах.

ОСМ має правила стосовно використання інформації, що розміщується на упаковці або у супроводжувальній інформації щодо того, що його сертифікований клієнт має сертифіковану систему менеджменту.

Упаковкою продукції вважається така, що може бути усунена без розпакування або пошкодження самої продукції. Супроводжувальною інформацією вважається така, що є доступною окремо або легко відокремлюється. Друковані етикетки, а також ідентифікаційні таблички вважаються частиною продукції.

Інформація не повинна будь-яким способом натякати, що продукція, процес або послуга є сертифікованою таким чином. Інформація повинна мати посилання на:

-     визначення (наприклад, торгова марка або назва) сертифікованого клієнта;

-     тип системи менеджменту та застосовний стандарт;

-     ОСМ, що видав сертифікат.

ОСМ вимагає, щоб організація-заявник:

-     під час посилання на сертифікат в засобах масової інформації (наприклад, Інтернет, брошури, реклама або ін. документи) дотримувалась вимог ОСМ;

-     не робила або не допускала оманливих заяв стосовно своєї сертифікації, включаючи сферу сертифікації;

-     не допускала використання сертифіката, звіту або будь-якої їх частини у спосіб, що вводить в оману;

-     у разі призупинення чи скасування дії сертифікату припиняла використання всіх рекламних матеріалів, що містять будь-які посилання на сертифікацію;

-     вносила зміни у весь рекламний матеріал, якщо сферу сертифікації було скорочено;

-     використовувала сертифікацію лише для зазначення того, що система менеджменту відповідає визначеному стандарту і не використовувала у спосіб, який дозволяє припустити, що ОСМ провадить діяльність з сертифікації продукції (включаючи послугу) чи процеси;

-     не робила припущень, що сертифікація стосується діяльності, яка не охоплена сферою сертифікації;

-     не використовувала сертифікацію таким чином, який міг би погіршити репутацію ОСМ і не робила будь-яких заяв стосовно сертифікації, які ОСМ може розглядати як несанкціоновані чи такі, які вводять в оману або можуть призвести до втрати довіри суспільства.

ОСМ здійснює належний контроль власності і вживає заходи у разі некоректних посилань на статус сертифікації або оманливого застосування документів щодо сертифікації, знаків або звітів про аудит.

Такі заходи можуть охоплювати запити на коригування та коригувальні дії, призупинення дії, скасування сертифікації, публікації про порушення