ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО НЕУПЕРЕДЖЕНОСТІ

Орган з сертифікації систем менеджменту засвідчує, що:

-     бере на себе зобов’язання щодо забезпечення неупередженості в діях щодо аудиту та сертифікації систем менеджменту;

-     є незалежним у юридичному та фінансовому відношенні від замовників або інших сторін, зацікавлених в сертифікації систем менеджменту;

-     політика і процедури, відповідно до вимог яких орган з сертифікації систем менеджменту здійснює свою діяльність, мають об’єктивний, недискримінаційний та неупереджений характер;

-     не проводить сертифікацію систем менеджменту інших органів з сертифікації;

-     не пропонує та не провадить консультування з питань систем менеджменту;

-     не здійснює внутрішні аудити у своїх сертифікованих замовників;

-     не сертифікує системи менеджменту замовників, які отримали від органу з сертифікації систем менеджменту, що має взаємозв’язок з ним консультації стосовно систем менеджменту, якщо не пройшов допустимий мінімальний період від моменту закінчення консультування (2 роки);

-     не залучає до аудитів консалтингові організації, оскільки це становить неприйнятну загрозу для неупередженості діяльності органу сертифікації систем менеджменту;

-     персонал органу з сертифікації систем менеджменту (внутрішній, зовнішній) діє неупереджено та не допускає комерційного, фінансового чи будь-якого іншого тиску, що загрожує їх неупередженості;

-     урегульовує та документує будь-які конфлікти інтересів, усуває або мінімізує такі загрози;

забезпечує об’єктивність своїх робіт