Інформаційний лист Квітень 2014

ІНФОРМАЦІЙНИЙ  ЛИСТ

Нормативні документи , які надійшли у квітні 2014 року до сектору науково-технічної інформації

п/п

Позначення

документу

Повна назва документу

1

ДСТУ IEC 62552:2012

Прилади побутові холодильні. Функційні характеристики та методи випробування

2

ДСТУ IEC 60335-2-44:2010

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-44. Додаткові вимоги до прасувальних машин

3

ДСТУ IEC 60335-2-45:2010

         

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-45. Додаткові вимоги до портативних нагрівальних інструментів та аналогічних приладів

4

ДСТУ IEC 62053-52:2010

Засоби вимірювання електричної енергії змінного струму. Спеціальні вимоги. Частина 52. Умовні познаки

5

ДСТУ OIML D 19:2008

Метрологія. Випробування типу та затвердження типу

6

ДСТУ OIML D 16:2008

 Метрологія. Принципи забезпечення метрологічного контролю

7

ДСТУ OIML D 9:2008

Метрологія. Принципи метрологічного нагляду

8

ДСТУ OIML D 3:2008

 Метрологія. Відповідність засобів вимірювальної техніки законодавчим вимогам

9

ДСТУ OIML D 23:2008

Метрологія. Принципи метрологічного контролю обладнання для повірки

10

ДСТУ OIML D 20:2008

Метрологія. Первинна та періодична повірка засобів вимірювальної техніки і контроль процесів вимірювання

11

ДСТУ – Н CAC/RCP 1:2012

Продукти харчові. Настанови щодо загальних принципів гігієни

12

ДСТУ 7375:2013

Какао-порошок виробничий. Технічні умови

13

ДСТУ 7352:2013

Консерви м′ясні. Паштети. Загальні технічні умови

14

ДСТУ 7351:2013

Консерви м′ясні.Сальтисони. Загальні технічні умови

15

ДСТУ 7346:2013

Вироби кондитерські борошняні для спеціального дієтичного споживання. Загальні технічні умови

16

ДСТУ 7347:2013

Вироби макаронні. Терміни та визначення понять

17

ДСТУ 7257:2012

Метрологія. Цистерни автомобільні для харчових рідин. Методика повірки (калібрування)

18

ДСТУ 4327:2013

Коренеплоди цукрового буряку для промислового переробляння. Технічні умови

19

ДСТУ 3990-2000

Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань звукового тиску в повітряному середовищі

20

ДСТУ 7262:2012

Хімічні реактиви. Методи визначення домішок заліза

21

ДСТУ 7357:2013

Молоко та молочні продукти. Методи мікробіологічного контролювання

22

ДСТУ 7359:2013

Молоко. Метод визначення аміаку

23

ДСТУ 7380:2013

Молоко та молочні продукти. Методи визначення наявності пероксидази й фосфатази (лужної та кислої)