Інформаційний лист Травень-Липень 2014

ІНФОРМАЦІЙНИЙ  ЛИСТ

Нормативні документи , які надійшли у травні - липні 2014 року до фонду нормативних документів

п/п

Позначення

документу

Повна назва документу

1

ДСТУ ISO/TR 11688-1:2008

Акустика. Практичні рекомендації щодо проектування малошумних машин й устатковання. Частина 1. Планування

2

ДСТУ ISO 4871:2008

Акустика. Декларування та перевіряння рівнів шуму, утворюваного машинами й устаткованням

3

ДСТУ Б В.2.6-149:2010

         

Конструкції будинків і споруд. Деталі і вироби дерев′яні для малоповерхових житлових і громадських будинків. Технічні умови

4

МПУ 306/03-2011

Інструкція. Метрологія. Коректори об′єму газу. Типова методика повірки

5

СОУ КЗПС 74.9-02568182-002:2014

Головний фонд технічних умов України та база даних ″Технічні умови Україні". Загальні вимоги

6

ДСТУ 7434:2013

 Колісні транспортні засоби. Вимоги безпеки до конструкції та технічного стану колісних транспортних засобів, двигуни яких працюють на газовому моторному паливі, та методи контролю

7

ДСТУ 7122:2009

Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання спектральних, інтегральних і редукованих коефіцієнтів спрямованого пропускання, дзеркального та дифузного відбиття в діапазоні довжин хвиль від 0,2 мкм до 25,0 мкм

8

ДСТУ 7365:2013

 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання одиниці кута зсуву фаз між двома напругами

9

ДСТУ ISO 17123-2:2006

Оптика та оптичні прилади. Методики випробування геодезичних та знімальних приладів у польових умовах. Частина 2. Нівеліри

10

ДСТУ ISO 17123-6:2006

Оптика та оптичні прилади. Методики випробування геодезичних та знімальних приладів у польових умовах. Частина 6. Лазери обертові

11

ДСТУ ISO 17123-3:2006

Оптика та оптичні прилади. Методики випробування геодезичних та знімальних приладів у польових умовах. Частина 3. Теодоліти

12

ДСТУ ISO 15378:2008

Первинне паковання на лікарські засоби. Окремі вимоги щодо застосування ISO 9001:2000 з урахуванням належної виробничої практики (GMP)

13

ДСТУ ISO 3743-1:2007

Акустика. Визначення рівнів звукової потужності джерел шуму. Технічні методи для невеликих, переносних джерел у ревербераційних полях. Частина 1. Порівняльний метод для випробувальних камер з твердим покривом стінок

14

ДСТУ ISO 16063-21:2006

Методи калібрування давачів вібрацій і удару. Частина 21. Калібрування давачів вібрацій методом порівняння з еталонним давачем

15

ДСТУ ISO 3890-2:2007

Молоко та молочні продукти. Визначення залишків хлорорганічних сполук (пестицидів). Частина 2. Контрольні методи очищення первинних екстрактів та підтвердження очищення

16

ДСТУ ISO 3890-1:2007

Молоко та молочні продукти. Визначення залишків хлорорганічних сполук (пестицидів). Частина 1. Загальні поняття та методи екстрагування

17

ДСТУ ISO 6638-1:2007

Фрукти, овочі та продукти їх перероблення. Визначення вмісту мурашиної кислоти. Частина 1. Гравіметричний метод

18

ДСТУ ISO 6638-2:2007

Фрукти, овочі та продукти їх перероблення. Визначення вмісту мурашиної кислоти. Частина 2. Титриметричний метод