Інформаційний лист Квітень 2015

ІНФОРМАЦІЙНИЙ  ЛИСТ

Нормативні документи , які надійшли у квітні 2015 року до фонду нормативних документів

п/п

Позначення

документу

Повна назва документу

1

ДСТУ OIML R 90:2013

Електрокардіографи. Метрологічні характеристики. Методи та засоби повірки

2

ДСТУ OIML R 89:2013

Електроенцефалографи. Метрологічні характеристики. Методи та засоби повірки

3

ДСТУ OIML R 55:2014

Метрологія. Спідометри, механічні одометри та хронотахографи для транспортних засобів. Метрологічні вимоги

4

ДСТУ OIML R 106-2:2008

Ваги залізничні платформні автоматичні. Частина 2. Форма звіту про випробування

5

ДСТУ OIML D 7:2008

Метрологія. Оцінювання еталонів витрати та установок для повірки лічильників води

6

ДСТУ ISO 7083:2009

 Кресленики технічні. Умовні познаки геометричних допусків. Співвідношення та розміри

7

ДСТУ–Н ISO Guide 31:2008

Метрологія. Стандартні зразки. Зміст сертифікатів і етикеток

8

ДСТУ ISO 50001:2014

Енергозбереження. Системи енергетичного менеджменту. Вимоги та настанова щодо використання

9

ДСТУ ГОСТ 1.2:2013

Міждержавна система стандартизації. Стандарти міждержавні, правила та рекомендації з міждержавної стандартизації. Правила розроблення, прийняття, застосування, поновлювання та скасування

10

ДСТУ 7476:2013

Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання об′єму, маси, об′ємної та масової витрати гарячої води

11

ДСТУ ГОСТ 1.3:2013

Міждержавна система стандартизації. Правила та методи прийняття міжнародних та регіональних стандартів як міждержавних стандартів

12

ДСТУ – Н РМГ 63:2013

Метрологія. Забезпечення ефективності вимірювання під час керування технологічними процесами. Метрологічна експертиза технічної документації