Інформаційний лист Грудень 2015

ІНФОРМАЦІЙНИЙ  ЛИСТ

Нормативні документи, які надійшли у грудні 2015 року до фонду нормативних документів

п/п

Позначення

документу

Повна назва документу

1

ДСТУ 3193:2015

Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання енергетичної освітленості некогерентним випроміненням

2

ДСТУ 3214:2015

Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання вмісту компонентів у газових середовищах

3

ДСТУ 3383:2015

Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання об'єму та об'ємної витрати газу

4

ДСТУ 3388:2015

Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання абсолютного тиску в діапазоні від 1·10-8 Па до 1·103 Па

5

ДСТУ 3496:2015

Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання абсолютного тиску в діапазоні від 2,7•102 Па до 4•105 Па

6

ДСТУ 3497:2015

Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання рівня рідини

7

ДСТУ 3741:2015

Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання довжини

8

ДСТУ 3871:2015

Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання вологості зерна та продуктів його перероблення

9

ДСТУ 3990:2015

Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання звукового тиску в повітряному середовищі

10

ДСТУ 7655:2014

Вироби електронної техніки. Загальні вимоги щодо надійності та методи випробування

11

ДСТУ 7678:2015

Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання спектральної густини енергетичної яскравості в діапазоні довжин хвиль від 0,2 мкм до 25 мкм, спектральної густини сили випромінення та спектральної густини енергетичної освітленості в діапазоні довжин хвиль від 0,2 мкм до 2,5 мкм, потужності випромінення, сили випромінення та енергетичної освітленості в спектральних інтервалах шириною від 1·10-4 мкм до 2·10-2 мкм у діапазоні довжин хвиль від 0,2 мкм до 2,5 мк

12

ДСТУ 7679:2015

Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання вологості газів

13

ДСТУ ISO 1101:2009

Технічні вимоги до геометрії виробів (GPS). Геометричні допуски. Допуски форми, орієнтації, розташування та биття

14

ДСТУ-HGHTF/SG1/N046:2014

Медичні вироби. Принципи оцінки відповідності медичних виробів для діагностики invitro (IVD)

15

ДСТУ 4487:2015

Майонези та майонезні соуси. Загальні технічні умови

16

ДСТУ 7453:2013

Зерно, зернобобові та продукти їх перероблення. Визначення вмісту кадмію, свинцю та миш’яку методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії з електротермічною атомізацією

17

ДСТУ 7568:2014

Продукти перероблення фруктів та овочів. Методи визначання вмісту етилового спирту

18

ДСТУ 7621:2014

Продукти білкові рослинного походження. Макухи та шроти. Метод визначення вмісту вологи та летких речовин

19

ДСТУ 7661:2014

Концентрати харчові. Правила приймання, відбирання та готування проб

20

ДСТУ 7662:2014

Концентрати харчові. Методи визначання органолептичних показників, готовності концентратів до вживання та оцінювання дисперсності суспензії

21

ДСТУ 7680:2015

Продукти м′ясні та вироби м′ясомісткі. Номенклатура та вимоги до назв

22

ДСТУ 7687:2015

Бензини автомобільні Євро. Технічні умови

23

ДСТУ 7688:2015

Паливо дизельне Євро. Технічні умови

24

ДСТУ EN 636:2014

Фанера. Технічні умови

25

ДСТУ EN 1135:2014

Соки фруктові та овочеві. Метод визначання вмісту золи

26

ДСТУ ISO 4125:2013

Плоди сухі та сушені. Терміни та визначення понять і номенклатура

27

ДСТУ ISO 10540-1:2014

Жири тваринні і рослинні та олії. Визначання вмісту фосфору. Частина 1. Колориметричний метод

28

ДСТУ ISO 10540-2:2014

Жири тваринні і рослинні та олії. Визначання вмісту фосфору. Частина 2. Метод атомно-абсорбційної спектрометрії з використанням графітової печі