Інформаційний лист Квітень 2016

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Нормативні документи, які надійшли у квітні 2016 року до фонду нормативних документів

п/п

Позначення

документу

Повна назва документу

1

ДСТУ ISO 9001:2015

Системи управління якістю. Вимоги

2

ДСТУ ISO 9000:2015

Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів

3

ДСТУ ISO 14001:2015

Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосування

4

ДСТУ 7698:2015

Крупи вівсяні. Технічні умови

5

ДСТУ 7699:2015

Крупи пшеничні. Технічні умови

6

ДСТУ 7700:2015

Крупи ячмінні. Технічні умови

7

ДСТУ 7697:2015

Крупи гречані. Технічні умови

8

ДСТУ 1.8:2015

Національна стандартизація. Правила розроблення програми робіт з національної стандартизації

9

ДСТУ ENISO 18153:2014

Медичні вироби для діагностики invitro. Вимірювання величин у біологічних пробах. Метрологічна простежуваність значень концентрації каталітичної активності ферментів, приписаних калібраторам і контрольним матеріалам

10

ДСТУ EN 1060-4:2014

Сфігмоманометри неінвазивні. Частина 4. Випробувальні процедури для визначання загальної систематичної похибки автоматизованих сфігмоманометрів неінвазивних

11

ДСТУ ГОСТ ИСО 10816-1:2007

Вібрація. Контроль стану машин за наслідками вимірювань вібрації на частинах, що не обертаються. Частина 1. Загальні вимоги

12

ДСТУ EN 60601-2-28:2015

Вироби медичні електричні. Частина 2-28. Додаткові вимоги щодо безпеки та основних робочих характеристик медичних діагностичних рентгенівських випромінювачів

13

ДСТУ EN 60601-2-5:2015

Вироби медичні електричні. Частина 2-5. Додаткові вимоги щодо безпеки апаратів для ультразвукової фізіотерапії

14

ДСТУ EN 60601-2-3:2015

Вироби медичні електричні. Частина 2-3. Додаткові вимоги щодо безпеки апаратів для короткохвильової терапії

15

ДСТУ EN 60601-1-3:2015

Вироби медичні електричні. Частина 1-3. Загальні вимоги щодо безпеки та основних робочих характеристик. Додаткові вимоги щодо радіаційного захисту діагностичного рентгенівського обладнання