Інформаційний лист Травень 2016

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Нормативні документи, які надійшли у травні 2016 року до фонду нормативних документів

п/п

Позначення

документу

Повна назва документу

1

ДСТУ ГОСТ 27026:2009

Реактивы. Определение нелетучего остатка

2

ДСТУ 7281:2012

Засоби мийні синтетичні. Метод визначання масової частки фосфорнокислих солей

3

ДСТУ 7235:2011

Хімічні реактиви. Домішки сульфат-іону. Турбідиметричний метод визначення

4

ДСТУ 7236:2011

Хімічні реактиви. Домішки хлорид-іону. Турбідиметричний метод визначення

5

ДСТУ EN ISO 15141-1–2001

Продукти харчові. Визначення охратоксину А в зерні та продуктах із зернових культур. Частина 1. Метод високоефективної рідинної хроматографії з очищенням силікагелем

6

ДСТУ EN 12955–2001

Продукти харчові. Визначення афлатоксину В1 та суми афлатоксинів В1, В2,G1 та G2 у зернових культурах, фруктах із твердою шкіркою та похідних від них продуктах. Метод високоефективної рідинної хроматографії за допомогою постколонкової дериватизації та очищення на імунній колонці

7

ДСТУ EN 60598-2-3:2014

Світильники. Частина 2-3. Додаткові вимоги. Світильники для освітлення вулиць і доріг

8

ДСТУ 7670:2014

Сировина і продукти харчові. Готування проб. Мінералізація для визначання вмісту токсичних елементів

9

ДСТУ 7804:2015

Продукти переробляння фруктів та овочів. Методи визначання сухих речовин або вологи

10

ДСТУ 7614:2014

Консерви. Асорті овочеве. Технічні умови

11

ДСТУ 7618:2014

Макухи та шроти. Метод визначення кислотного числа олії

12

ДСТУ 7802:2015

Продукти білкові рослинного походження. Макухи та шроти. Метод визначання індексу розчинності протеїну у воді

13

ДСТУ 7919:2015

Система технологічного підготовлення виробництва. Настанови щодо проектування систем і процесів технічного контролювання

14

ДСТУ 7917:2015

Система технологічної документації. Настанови щодо оформлення технологічного паспорта, карти вимірів і журналу контролю технологічного процесу

15

ДСТУ 7916:2015

Система технологічної документації. Настанови щодо оформлення документів, застосовуваних для розроблення, упровадження та функціювання технологічних процесів

16

ДСТУ EN 1131:2014

Соки фруктові та овочеві. Метод визначання відносної густини

17

ДСТУ EN 1142:2014

Соки фруктові та овочеві. Метод визначання вмісту сульфату

18

ДСТУ EN 1885:2010

Перо та пух. Терміни та визначення понять

19

ДСТУ ENISO 14937:2014

Стерилізація виробів медичного призначення. Загальні вимоги до характеристик агента, що стерилізує, а також до розробляння, валідації та поточного контролювання процесу стерилізації медичних виробів

20

ДСТУ MEDDEV 2.10:2015

Медичні вироби. Настанова щодо призначення і моніторингу уповноважених органів у межах Директиви ЄС щодо медичних виробів. Додаток 1. Кваліфікація персоналу

21

ДСТУ IAFMD 9:2015

Обов′язковий документ Міжнародного форуму з акредитації для застосування стандарту ISO/IEC 17021 в системах менеджменту якості щодо медичних виробів

22

ДСТУ IAFMD 8:2015

Обов′язковий документ Міжнародного форуму з акредитації для застосування ISO/IEC 17011 в системах менеджменту якості щодо медичних виробів