Інформаційний лист липень 2016

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Нормативні документи, які надійшли у липні 2016 року до фонду нормативних документів

п/п

Позначення

документу

Повна назва документу

1

ДСТУ EN 60601-2-25:2015

Вироби медичні електричні. Частина 2-25. Додаткові вимоги щодо безпеки електрокардіографів

2

ДСТУ EN 60601-2-4:2015

Вироби медичні електричні. Частина 2-4. Додаткові вимоги щодо безпеки та основних робочих характеристик кардіодефібриляторів

3

ДСТУ EN 13532:2015

Медичні вироби для діагностики in vitro для самотестування. Загальні вимоги

4

ДСТУ EN 1060-3:2015

Сфігмоманометри неінвазивні. Частина 3. Додаткові вимоги до електромеханічних систем вимірювання кров’яного тиску

5

ДСТУ EN ISO 15004-1:2015

Інструменти офтальмологічні. Основні вимоги та методи випробування. Частина 1. Загальні вимоги

6

ДСТУ 7742:2015

Безпека у надзвичайних ситуаціях. Моніторинг джерел надзвичайних ситуацій. Основні положення

7

ДСТУ 7643:2014

Корми для тварин. Методи визначання аміачного азоту і активної кислотності (pH)