Інформаційний лист Вересень 2016

ІНФОРМАЦІЙНИЙ  ЛИСТ

Нормативні документи, які надійшли у вересні 2016 року до фонду нормативних документів

 

п/п

Позначення

документу

Повна назва документу

1

ДСТУ ISO 7466-2001

Продукти перероблення фруктів і овочів. Визначення вмісту оксиметилфурфуролу (ОМФ)

2

ДСТУ EN ISO 4064-1:2014

Лічильники холодної питної води та гарячої води. Частина 1. Метрологічні та технічні вимоги

3

ДСТУ EN 1434-1:2014

Теплолічильники. Частина 1. Загальні вимоги

4

ДСТУ 8549:2015

Напої із сироватки. Загальні технічні умови

5

ДСТУ 8004:2015

Концентрати харчові. Методи визначання вологи

6

ДСТУ 7747:2015

Метрологія. Секундоміри електричні. Методика повірки (калібрування)

7

ДСТУ 7644:2014

Продукти молочні сухі. Метод визначення насипної щільності

8

ДСТУ 8001:2015

Бісквіти. Загальні технічні умови

9

ДСТУ 7546:2014

Олія з насіння винограду. Технічні умови

10

ДСТУ 8005:2015

Прянощі. Імбир. Технічні умови

11

ДСТУ 8048:2015

Комбікорми. Комбікормова сировина. Метод визначення кислотного числа жиру

12

ДСТУ 8539:2015

Прокат для будівельних сталевих конструкцій. Загальні технічні умови

13

ДСТУ 8145:2015

Реактиви та особливо чисті речовини. Методи готування буферних розчинів

14

ДСТУ EN 60601-2-20:2015

Вироби медичні електричні. Частина 2-20. Додаткові вимоги щодо безпеки та основних робочих характеристик транспортних інкубаторів для новонароджених

15

ДСТУ EN 60601-2-29:2015

Вироби медичні електричні. Частина 2-29. Додаткові вимоги щодо безпеки та основних робочих характеристик імітаторів для променевої терапії

16

ДСТУ EN 60601-2-50:2015

Вироби медичні електричні. Частина 2-50. Додаткові вимоги щодо безпеки та основних робочих характеристик апаратів для фототерапії новонароджених

17

ДСТУ EN 60601-2-23:2015

Вироби медичні електричні. Частина 2-23. Додаткові вимоги щодо безпеки та основних робочих характеристик апаратури крізьшкірного контролювання парціального тиску

18

ДСТУ EN 60601-2-21:2015

Вироби медичні електричні. Частина 2-21. Додаткові вимоги щодо безпеки та основних робочих характеристик інфрачервоних обігрівачів для новонароджених

19

ДСТУ ENISO 22870:2015

Дослідження за місцем лікування (ДМЛ). Вимоги до якості та компетентності

20

ДСТУ ENISO 15195:2015

Лабораторна медицина. Вимоги до референтних вимірювальних лабораторій

21

ДСТУ IEC 61453:2009

Приладобудування ядерне. Детектори гамма-випромінення сцинтиляційні для аналізу радіонуклідів. Калібрування та випробування

22

ДСТУ ISO 19219:2007

Жири тваринні і рослинні та олії. Метод визначення видимого осаду в сирих жирах та оліях

23

ДСТУ ISO 15885/IDF 184:2008

Жир молочний. Визначення жирнокислотного складу методом газорідинної хроматографії

24

ДСТУ ISO 15774:2009

Жири тваринні та рослинні й олії. Визначення вмісту кадмію методом атомно-абсорбційної спектрометрії з використанням графітової печі

25

ДСТУ ISO 14501/IDF 171:2009

Молоко та молочний порошок. Визначення вмісту афлатоксину М1. Очищення методом імуноафінної хроматографії та визначення методом високоефективної рідинної хроматографії

26

ДСТУ ISO 8069/IDF 69:2014

Молоко сухе. Визначення вмісту молочної кислоти та лактатів

27

ДСТУ ISO 13875/IDF 178:2009

Молоко. Визначення вмісту β-лактоглобуліну, розчинного в кислоті методом високоефективної рідинної хроматографії з оберненою фазою

28

ДСТУ ISO 10633-1:2007

Макуха та шроти. Визначення вмісту глюкозинолатів. Частина 1. Метод з використанням рідинної хроматографії високороздільної здатності

29

ДСТУ ISO 10723:2015

Природний газ. Оцінювання робочих характеристик аналітичних систем

30

ДСТУ ISO 6732:2009

Молоко та молочні продукти. Визначення вмісту заліза спектрометричним методом (контрольний метод)

31

ДСТУ ISO 5518:2014

Фрукти, овочі та продукти їх перероблення. Визначення вмісту бензойної кислоти. Спектрофотометричний метод

32

ДСТУ OIML R 97:2014

Метрологія. Барометри. Загальні технічні вимоги