Випробування харчової продукції

Випробувальна лабораторія є структурним підрозділом Державного підприємства «Сумський регіональний науково-виробничий центрстандартизації, метрології та сертифікації» (ДП«СУМИСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»), акредитована Національним агентством з акредитації України натехнічну компетентність відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 Атестат акредитації № 20156 до 25 вересня 2024 р. (українською та англійською мовами).

Випробувальна лабораторія оснащена сучасним випробувальним обладнанням і забезпечена висококваліфікованим персоналом.

Технічну компетентність персонал випробувальної лабораторії підтверджує участю:

у перевірках професійного рівня, які організовані компетентними акредитованими провайдерами

у міжлабораторних порівняннях результатів випробувань з акредитованими НААУ випробувальними центрами та лабораторіями відповідно вимог ДСТУ ENISO/IEC 17025:2019.

Основним видом діяльності випробувальної лабораторії є випробування продукції на відповідність нормативній документації відповідно до сфери акредитації, до якої включені слідуючи види продукції:

харчова, сільськогосподарська продукція та сировина:

- борошно, висівки, толокно;
- концентрати круп’яні та харчові;
- макаронні вироби;
- круп’яні продукти;
- хлібопекарські вироби;
- зерно та зернобобові;
- насіння масляничних культур;
- цукор, меляса;
- вироби кондитерські;
- продукція консервної промисловості;
- продукція плодово та овочесушильної промисловості, горіхи;
- чай, кава, какао;
- овочі, фрукти, ягоди та бахчеві;
- молоко та молочна продукція;
- м’ясо, м’ясопродукти і кулінарні вироби;
- консерви м’ясні та м’ясорослинні;
- маслобойні і жирові продукти;
- риба, та продукти її переробки;
- напої безалкогольні, кваси, води мінеральні та питні газовані, сиропи; напої безалкогольні; пиво;
- вина, коньяки, спирто-горілчані вироби;
- яйця;
- мед;
- оцет
- спеції та прянощі
- кулінарні вироби, що реалізуються населенню

Продукція випробовується за показниками якості та безпеки по слідуючим напрямкам:

- визначення фізико-хімічних показників: сухі речовини, волога, зола та ін., використовуючи гравіметричний методом випробувань; вміст цукрів, вміст білку в зерні і продуктах переробки, вміст повареної солі, кислотність та ін. – титрометричним методом; нітрати, рН – потенціометричним методом; домішки у горілках та спирті – фотоколориметричним методом; загальний екстракт, сухі речовини та ін. – рефрактометричним методом, сахарози у цукрі - поляриметричним методом;
- визначення токсичних елементів: свинець, кадмій, цинк, мідь, миш”як, ртуть, олово, залізо методами полум”яної атомно-адсорбційної спектрофотометрії, атомно-адсорбційної спектрофотометрії холодного пару, фотоколориметрії;
- проведення випробувань хроматографічними методами: залишкові кількості пестицидів, мікотоксинів, нітрозамінів, гормональних препаратів; барвників, підсоложувачів, консервантів, наявність сторонніх жирів (немолочного походження) у молочних продуктах, визначення жирнокислотного складу (насичені, мононенасичені, поліненасичені жирні кислоти) випробуваної продукції методами газової, високоефективної рідинної та тонкошарової хроматографії;
- проведення випробувань методом імуноферментного аналізу: визначення меламіну та алергену глютену;
- визначення питомої активності радіонуклідів: стронций-90, цезій-137 в продуктах харчування;
- перевірка харчової продукції та продовольчої сировини на наявність якісного та кількісного вмісту ГМО: виявлення ДНК послідовностей промотору (35S), термінатору (NOS), СР4 EPSPS, PAT та Bar методом полімеразно – ланцюгової реакції в реальному часі з використанням найсучаснішого обладнання.

Спеціалістами нашої лабораторії проводиться визначення вмісту важливих показників харчової цінності (білків, жирів, вуглеводів) у продуктах харчування, кормах, біодобавках та інш., з подальшим розрахунком калорійності (енергетичної цінності).

Випробувальна лабораторія ДП «СУМИСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» успішно пройшла наглядовий аудит щодо своєї діяльності Національним агентством з акредитації з України та розширила сферу акредитації щодо визначення в харчових продуктах та сільськогосподарській сировини алергену глютену, меламіну методом імуноферментного аналізу, жирнокислотного складу (насичені, мононенасичені, поліненасичені жирні кислоти) випробуваної продукції методом газової хроматографії про що свідчить Атестат про акредитацію зареєстрований у Реєстрі 30 травня 2023 року за №20156.

Наразі випробувальна лабораторія впровадила в роботу нові методи випробувань які забезпечать виконання вимог європейських стандартів, а саме визначення вмісту мікотоксинів методом імуноферментного аналізу – фумонізину, токсинів Т-2 і НТ-2, дезоксиніваленолу, зеараленону, афлатоксинів В1 та М1, сумарної кількості афлатоксинів (В1, В2, G1 і G2), охратоксину А в харчових продуктах, продовольчій та сільськогосподарській сировині.

Випробувальна лабораторія ДП «Сумистандартметрологія» на своїй матеріальній базі пропонує послуги зі стажуванням персоналу інших лабораторій по проведенню випробувань за конкретними показниками. По кожному виду випробувань, за яким проводиться стажування, складається Програма стажування з урахуванням вимог замовника та рівня його підготовки. Проводиться, як теоретичний курс навчання, так і практичні заняття зі стажистом.

Крім цього, лабораторія ДП «СУМИСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» пропонує лабораторіям підприємств регіону свої послуги з проведення міжлабораторних порівняльних випробувань. За результатами випробувань фахівцями лабораторії складається Звіт з оцінкою отриманих результатів, на підставі якого лабораторія може оцінити рівень своєї технічної компетентності та точності отриманих нею результатів вимірювань.

Строки виконання випробувань:

- від одного до трьох робочих днів - для випробувань за фізико-хімічними показниками в залежності від виду продукції та виду випробування;
- від одного до трьох робочих днів - для досліджень за радіологічними показниками в залежності від виду продукції;
- до трьох робочих днів - для досліджень за токсикологічними показниками в залежності від виду продукції та виду випробування.

На запит замовника, у разі необхідності, випробувальна лабораторія видає протоколи випробувань іноземними мовами. Переклад протоколів здійснюється професійною компетентною організацією.

Випробувальна лабораторія співпрацює:

- з відділом з питань підтвердження відповідності ДП «СУМИСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»;
- з Інспекцією з питань захисту прав споживачів у Сумській області;
- з юридичними та фізичними особами. 

Якщо у Вас є пропозиції щодо співпраці або потреба у наших послугах-звертайтесь, будемо раді допомогти!

Завантажити «Запит на проведення випробування»

Завантажити «Сфера акредитації ВЛ-2023»

Начальник лабораторії Мандрик Валентина Вікторівна.

Тел./факс (0542) 33-45-10

Моб. +380504096696

e-mail:  lab334510@gmail.com