Законодавча база

1

Кодекс України "Про адміністративні правопорушення"
(статті 1-212-20)
(статті 213-330)

№ 8073-Х 
від 07.12.1984

2

Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" 

№ 877-V
від 05.04.2007

3

Закон України "Про метрологію та метрологічну діяльність" 

№ 1314-VII
від 05.06.2014

4

Закон України "Про стандартизацію" 

№ 1315-18
від 11.02.2015

5

Про технічні регламенти та оцінку відповідності

№124-19
від 15.01.2015

6

Закон України "Про безпечність та якість харчових продуктів" 

№ 771/97-ВР
від 23.12.1997

7

Закон України "Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них"

№ 486-IV
від 06.02.2003

8

Закон України "Про питну воду та питне водопостачання"

№ 2918-ІІІ
від 10.01.2002

9

Закон України "Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції" 

№ 1393-ХІV
від 14.01.2000

11

Закон України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" 

№ 481/95-ВР
від 19.12.1995

12

Закон України "Про захист прав споживачів"

№ 1023-ХІІ
від 12.05.1991

13

Закон України "Про оздоровлення та відпочинок дітей"

№ 375-VІ
від 04.09.2008

14

Закон України "Про звернення громадян"

№ 393/96-вр
від 02.10.1996

15

Постанова КМУ "Про затвердження Порядку митного оформлення товарів, що ввозяться на митну територію України та підлягають обов'язковій сертифікації в Україні"

№ 446
від 14.05.2008

16

Про запобігання корупції

№1700-18
від 05.10.2016

17

Закон України  "Про доступ до публічної інформації"

№ 2939-VI
від 13.01.2011

18

Закон України "Про інформацію"

№2657-ХІІ 
від 02.10.1992

19

Закон України "Про захист персональних данних"

№ 2297-VI
 від 01.06.2010

20

Закон України від «Про дитяче харчування» 

 від 14.09.2006 № 142-V 

21

Постанова КМУ "Про затвердження Порядку оплати робіт і послуг з проведення оцінки відповідності законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки вимогам технічних регламентів, повірки зазначених засобів, що перебувають в експлуатації, та визначення вартості таких робіт і послуг"

від 28 жовтня 2015 р. № 865

22

Постанова КМУ "Про затвердження переліку категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці" від 4 червня 2015 р. № 374
23 Постанова КМУ "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері метрології та метрологічної діяльності та визначається періодичність здійснення Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів планових заходів метрологічного нагляду за законодавчо регульованими засобами вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та кількістю фасованого товару в упаковках" від 16 грудня 2015 р. № 1058
24 Постанова КМУ "Про затвердження Порядку подання засобів вимірювальної техніки на періодичну повірку, обслуговування та ремонт" від 8 липня 2015 р. № 474
25 Постанова КМУ "Про затвердження Положення про Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів" від 2 вересня 2015 р. № 667